Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 nasledovne: Prvé kolo termín 2. mája 2022, 8. 30 h termín 9. mája 2022, 8. 30…
CelÁ sprÁva

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné…
CelÁ sprÁva

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2022/2023 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 L spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,       podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu,…
CelÁ sprÁva

VI. Ročník memoriálu Evy Kontovej

Dňa 17. mája 2022 sa v priestoroch našej telocvične uskutočnil po dvojročnej pauze, zapríčinenej pandémiou COVID 19, VI. ročník spoločensko-športovej akcie venovanej pamiatke našej bývalej pedagogičky a kolegyne Mgr. Evy Kontovej. Tento rok si zmerali sily žiaci stredných škôl vo florbale. Turnaj mal kvalitné obsadenie v podobe družstiev GYMNÁZIUM Ľ. J. ŠULEKA KOMÁRNO, GYMNÁZIUM ŠURANY, GYMNÁZIUM NOVÉ ZÁMKY a našej…
CelÁ sprÁva

Jedenástka sa lúčila tombolou

Milí učitelia, milí žiaci, zdraví Vás vaša študentská firma Jedenástka. Dňa 05.05.2022 na našej škole prebehla TOMBOLA ku dňu matiek. Naším zámerom bolo pomôcť žiakom našej školy pri výbere vhodného darčeka pre svoju mamu. Hralo sa o úžasných 94 cien, šanca na výhru bola teda naozaj veľká. Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme výhercom. Zároveň chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám svojimi…
CelÁ sprÁva

Filip je úspešným riešiteľom SOČ

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl vo veku od 15 do 21 rokov.  Výsledky práce SOČ sú predkladané k odbornému posúdeniu v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej Slovenskej republike jednotné, viackolové, postupové,    Do 44. ročníka  súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)…
CelÁ sprÁva

Sadenie stromčekov

Dnes sme pokračovali v skrášľovaní nášho školského areálu. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky nám daroval spolu 200 sadeníc ihličnatých a listnatých stromčekov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ich zasadením vieme spoločne prispieť k zlepšeniu ukladania uhlíka, k zmierneniu teplotných extrémov, a tým k celkovému zlepšeniu klímy na Slovensku. Na začiatok sme pre mladé dreviny vytvorili škôlku, kde sa budeme…
CelÁ sprÁva

Striebro z Victoria cup 2022

V piatok 29. apríla 2022 sa žiačky našej školy zúčastnili na medzinárodnom minifutbalovom turnaji. VII.ročník sa konal na multifunkčnom športovom ihrisku v priestoroch Gymnázia Ľ. J. Šuleka Komárno. Tradičného prestížneho podujatia sa zúčastnili družstvá štyroch škôl. Naše dievčatá najprv zdolali súperky z Gymnázia H. Selyeho Komárno v pomere 6:2. Potom sme podľahli neskorším víťazkám z Jókai Mór Gimnázium Komárom 1:10….
CelÁ sprÁva

Gala z Nového Zélandu

ročník umeleckej súťaže Zelený svet sa zameral na lokálnosť a návrat k nej Ako môže človek prispieť svojim životným štýlom k zdraviu a odolnosti našej planéty? Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol viac lokálny? K zamysleniu nad týmito otázkami vyzýval našu najmladšiu generáciu a jej pedagógov už 26. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Žiaci sa mohli  vyjadriť výtvarne aj…
CelÁ sprÁva

Hoteláci zbierali skúsenosti v Prahe

SOŠ HSaO Nové Zámky realizovala zahraničnú odbornú stáž pre svojich študentov v rámci projektu „Za prácou do Európy“ v programe Erasmus+ (Projekt č. 2020-1-SK01-KA102-078055). Desať žiakov III. a IV. ročníkaz odboru hotelová akadémia sa v dňoch od 25.3. do 14.4. 2022 absolvovalo odbornú prax Erazmus+ v Prahe. V rámci tohto projektu  sa študentom naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných hoteloch, overiť si svoje vedomosti…
CelÁ sprÁva

Veľká prekladateľská súťaž

Mesiac marec sa na našej škole niesol v duchu prekladateľskej súťaže v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. 1.B – Norbert Lengyel, 2.A – Ema Vrbová, 2.A – Lukáš Botka, 2.D – Karin Vörösová, 3.B – Veronika Koščová, 3.B – Petra Tóthová, 4.D – Mária Slováková, 5.A – Vanesa Žemberiová Úlohou žiakov bolo počas štyroch týždňov preložiť štyri texty rôzneho žánru. týždeň – preklad rozhovoru so známou…
CelÁ sprÁva

DEŇ ZEME sa blíži

 22. apríl Deň Zeme Predstav si svet, v ktorom by ľudia neplytvali. Potravou, vodou, oblečením, aktivitami ani zbytočnými rečami. Svet, kde by si každý uvedomoval hodnotu vecí aj múdrosť a komplexnosť prírody, na ktorej sme závislí a z ktorej neustále čerpáme… A čo ty? Čo urobíš pre našu Zem tento piatok? Alebo aj v ktorýkoľvek iný bežný deň. Skús spomaliť…
CelÁ sprÁva

Rozlíšime fakty od fikcie?

Počuli ste už niekedy pojem post-pravda? Postpravda označuje situáciu, keď pri vytváraní predstavy o realite prevažujú emócie nad overenými faktami. V dobe „post-pravdy“ nehrajú hlavnú rolu overené fakty, ale emócie, vyvolané správou, ktorej obsah môže byť aj nepravdivý. V dobe informácii sa schopnosť logicky uvažovať, kriticky myslieť a argumentovať dostáva do popredia oveľa viac ako predtým. Aj preto vznikla zaujímavá…
CelÁ sprÁva