Novinky (pre obnovu stlačte F5)

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2020/2021 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 4 spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020 – počas prerušenia vyučovania od 16. marca 2020 do 27. marca 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo dňa 12.3.2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.  Nakoľko vznikali nejasnosti okolo pracovno-právnych vzťahov zamestnancov škôl (pedagogických a nepedagogických) počas prerušenia vyučovania, vydalo ministerstvo Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020. Je zverejnené na webovom…
CelÁ sprÁva

OZNAM

Oznamujeme, že dňa 13. 03. 2020 (piatok) riaditeľ školy vyhlásil riaditeľské voľno z technických príčin. V zmysle nariadenia Vlády SR budú povinne od pondelka 16. 03. 2020 zatvorené všetky školy a školské zariadenia po dobu min. 14 dní., t.j do piatku 27.3. 2020. Maturitné skúšky sa pre zatvorenie všetkých škôl na Slovensku na minimálne dva týždne posunú. Maturitné skúšky sa…
CelÁ sprÁva

Naši „Experti“ a „Top Experti“

Každý školský rok netrpezlivo čakáme výsledky a diplomy celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert-geniality show. Táto súťaž je v mnohom unikátna: Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Každá téma je potom samostatne vyhodnotená titulom EXPERT (1. – 10. miesto), pričom súťažiaci s najvyšším počtom bodov z oboch tém získavajú titul TOP EXPERT (1. – 100. miesto). Žiaci si mali vybrať dve z…
CelÁ sprÁva

Usmernenie ku koronavírusu

V súvislosti so šírením koronavírusu Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie pokynov usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedeného v prílohe. Ing. Miroslav Bohát, riaditeľ školy usmernenie_koronavirus

Kávová konferencia

Dňa 21.2.2020 sa v Trnave konala ,,Kávová konferencia“ ktorú zorganizoval Medzinárodný kávový inštitút. Účastníkom konferencie boli aj naše žiačky Laura Halászová z 2.A triedy a Sofia Baráthová z 2.B triedy spolu s majstrami odborného výcviku Mgr. Erikou Vulganovou a Mgr. Vladimírom Markovičom. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií, ktoré určite využijeme pri účasti na baristických súťažiach.

Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,       podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu,…
CelÁ sprÁva

Baileys Coffe CUP 2020

Dňa 14.2.2020 sme sa zúčastnili baristickej súťaže Baileys Coffe CUP 2020 vo Zvolene. Naše súťažiace boli Sofia Baráthová 2.B triedy a Laura Halászová  z 2.A triedy. Žiačky súťažili po prvýkrát. Cieľom účasti na súťaži bolo podporiť mladé talenty, ktoré sú zapálené pre súťaženie.  Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov. Súťaž pozostávala v príprave nápojov za súťažný čas 10 minút : 2…
CelÁ sprÁva

Lyžiarsky kurz

Lyžiarsky kurz sa pre malý počet prihlásených žiakov v tomto školskom roku neuskutoční.