Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Voľné miesta

Oznamujeme Vám, že máme voľné miesta do ďalšieho termínu do odborov: Učebné odbory – kuchár 5 miest – čašník, servírka 4 miesta – hostinský, hostinská 6 miest – cukrár 1 miesto Študijné odbory – obchodný pracovník 5 miest – hotelová akadémia 15 miest – pracovník marketingu 4 miesta   Učebné odbory: dĺžka štúdia 3 roky s možnosťou získať výučný list….
CelÁ sprÁva

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Prijatý uchádzač potvrdenie o nástupe je potrebné doručiť do 24. 05. 2023 (do 23:59 hod) v prípade doručenia potvrdenia o nastúpení na štúdium na inú školu Vás prosíme, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali čo najskôr Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta zákonný zástupca môže do 5 dní od doručenia originálu rozhodnutia podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí v prípade uvoľnenia miesta budeme…
CelÁ sprÁva

Kritériá prijímacích skúšok 

V zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov RÚŠS Nitra, odboru školstva k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024, riaditeľ školy určil kritériá na…
CelÁ sprÁva

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2023/2024 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H cukrár 3-ročný učebný odbor 6421…
CelÁ sprÁva

Naši someliéri na prestížnom podujatí

V dňoch 31.5. – 2. 6 2023 sa uskutočnil už 10. ročník  prestížnej medzinárodnej súťaže vín Danube Wine Challenge, ktorá sa opäť konala v ikonickom  kaštieli Château Belá. Organizátorom sa podarilo zostaviť hviezdnu porotu, v ktorej boli  špičkoví medzinárodní degustátori z pätnástich krajín sveta, vrátane Slovenska. Je pre nás vyznamenaním, že organizátori takého výnimočného podujatia si vybrali práve našich someliérov….
CelÁ sprÁva

Rozlúčka s maturantmi

Dňa 6.6.2023 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi maturantmi. Mnohí si určite vydýchli, ale pre všetkých to bola chvíľa, ktorá ukončila jedno krásne životné obdobie. Maturantom sa životná cesta dostala na dôležitú križovatku. Ich životné cesty sa rozchádzajú. Nech vaša budúcnosť, ktorá je pre Vami, splní Vaše sny, ideály a predsavzatia. Neprestaňte veriť vo vlastné možnosti, pretože zdravé sebavedomie je kľúčom…
CelÁ sprÁva

Na škole voňali guláše

V stredu 24. mája 2023 sa na našej škole organizoval 4. ročník celoškolského kola vo varení guľáša – Guľáš CUP 2023. V areáli školy zavládla netradičná atmosféra. Vo vonkajších priestoroch varili svoj guľáš v kotlíkoch 3. súťažné tímy. Ďalších 6 tímov si zvolilo prípravu guľáša v školských kuchyniach. Každý súťažný tím si pripravil špeciálnu a  zaručene tajnú receptúru a zvolili originálne…
CelÁ sprÁva

Informácie k PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM pre školský rok 2023/2024

INFORMÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM pre školský rok 2023/2024   pre študijné odbory: HOTELOVÁ AKADÉMIA MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU OBCHOD A PODNIKANIE PRACOVNÍK MARKETINGU OBCHODNÝ PRACOVNÍK   Termíny PS: 4. máj 2023 (štvrtok) 9. máj 2023 (utorok)   V prípade nenaplnenia počtov v 1. a 2. termíne Ďalší termín     20. jún 2023 (utorok)     Časový harmonogram prijímacích skúšok               Predĺženie času o 25% (odporúčanie špeciálneho…
CelÁ sprÁva

Milovníci divadla, jazykov a umenia vôbec sa 20. apríla stretli v Aule UKF. Počas dvoch dní 20. – 21. apríla sa tu konal  21. ročník Divadelného festivalu v cudzích jazykoch, ktorý je určený žiakom základných, stredných škôl, gymnázií a jazykových škôl.  Divadelný festival 2023 priniesol nápadité a originálne stvárnenia témy „My story“ / „Môj príbeh,  výborné herecké výkony, jedinečné kostýmy,…
CelÁ sprÁva

Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv 18. – 20. 4. 2023 Omšenie

Našu školu a NRSK reprezentoval žiak 3.D Samuel Hromádka. Nosnou témou olympiády bol zápas za mier, demokraciu a ľudské práva. Samotná súťaž pozostávala z napísania eseje na vybranú tému a riešenia modelových prípadov. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, kde pred odbornou porotou riešili problematiku ľudských a občianskych práv a obhajovali svoje eseje. Samuel Hromádka skončil vo svojej skupine na…
CelÁ sprÁva

I v tomto školskom roku máme nových somelierov

Po roku sa na našej škole opäť konal somelierský kurz, kde nám pribudlo 13 nových somelierov. Naši žiaci získali základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti súvisiace so somelierstvom, čím majú vynikajúce začiatky nielen pre budúcu profesiu someliera, ale aj pre všeobecný rozhľad v gastronómii. Kurz Somelier junior je určený začínajúcim somelierom, milovníkom vína a všetkým, ktorí chcú byť dokonalým hostiteľom pre svojich hostí alebo…
CelÁ sprÁva

OLYMPIJSKÝ DEŇ

Dňa 13.aprila sa v priestoroch našej telocvične uskutočnilo športové podujatie pod názvom OLYMPIJSKÝ DEŇ. Súčasťou podujatia bol turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale a turnaj v stolnom tenise. Víťazi oboch odvetví sa môžu pýšiť titulmi „Majster školy“. Veľmi nás prekvapil a potešil obrovský záujem o túto športovú udalosť. Zúčastnilo sa 58 žiakov. Podujatie slávnostne otvoril zástupca riaditeľa školy Mgr. Tibor Mészáros….
CelÁ sprÁva