Novinky (pre obnovu stlačte F5)

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 L spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,       podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu,…
CelÁ sprÁva

Deň Zeme

Od 22. apríla 1970 každoročne oslavujeme Deň Zeme. Za posledných päťdesiat rokov dokázali ľudia ovplyvniť životné prostredie viac ako počas celého vývoja ľudstva. Aj v časoch, keď nás všetkých obmedzuje koronavírus, skúsme byť aktívni a pokúsme sa pomôcť našej planéte a zároveň sebe. Stačí sa trochu prejsť po prírode, zoberte si so sebou vrece na odpad a vyčistite trasu, po…
CelÁ sprÁva

BARMAN TELOM AJ DUŠOU

V jeden obyčajný októbrový sychravý jesenný deň v roku 2004 sa v priestoroch SOŠ HSaO Nové Zámky konal Deň otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Tomáš Gyén, chlapec z obce Veľké Lovce, sa vtedy rozhodoval nad výberom strednej školy. Ukážka barmanskej flairovej show v podaní vtedajších elitných barmanov školy na čele s Petrom Szullóom ho doslova uchvátila. V…
CelÁ sprÁva

Školské kolo Ekonomickej olympiády

Každoročne prebieha v mesiaci december množstvo súťaží – z tých odborných je to aj Ekonomická olympiáda. Jej organizátorom je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a študenti našej školy sa do nej pravidelne zapájajú od jej vzniku. Aktuálne prebieha 4. ročník súťaže. Dňa 7.decembra sa za účasti 13 žiakov – nádejných maturantov v odbore hotelová akadémia uskutočnilo školské kolo súťaže formou online testu….
CelÁ sprÁva

Projekt SadOVO

Aj naša škola sa zapojila do projektu SadOVO, ktorý koordinuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO. https://www.sadovo.sk/ V projekte školských ovocných sadov SadOVO objavujeme staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Mnohé staré odrody sa v krajine nachádzajú už len na pár jedincoch stromov, hoci sú veľmi zaujímavé a stoja za to, aby sme ich chránili a ďalej využívali….
CelÁ sprÁva

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

V pondelok 30. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťaž prebiehala v dvoch kolách realizovaných dištančnou formou: Vedomostný test – žiaci pracovali s troma úryvkami a dvoma typmi úloh, ktoré z nich vychádzali. Písomná časť – žiaci tvorili písomné texty podľa zadania v rozsahu 15 viet (článok do novín a diskusný príspevok) Poradie: Kategória A (3. – 5. ročník) 1. miesto –…
CelÁ sprÁva

ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2020

Dňa 10. 11. 2020 – 12. 11. 2020 sa uskutočnil ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorého priebeh bol tento rok naozaj výnimočný. Po prvýkrát prebiehala táto súťaž medzi slovenskými i zahraničnými cvičnými firmami online formou. Cieľom tejto súťaže bolo nadviazať kontakt, naučiť sa niečo nové o obchodovaní a v neposlednom rade, stať sa cvičnou firmou, ktorá spĺňa všetky požadované kritériá hodnotiacich porotcov. Počas trvania…
CelÁ sprÁva

„MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“ ZA POKOJ A MIER VO SVETE

S radosťou sme sa zapojili  spolu s ACN do celosvetovej modlitbovej iniciatíve„ Milión detí sa modlí ruženec“. 18. októbra 2020 sa 20 žiakov našej školy zjednotili v modlitbe sv. ruženca za pokoj, mier a jednotu vo svete. Cieľom bolo povzbudiť žiakov, aby modlitbou bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojej krajine. Slovami sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí…
CelÁ sprÁva

Sladká pomoc- dvakrát dobrá čokoláda

Naša škola dňa 2.októbra 2020 sa zapojila do kampane Sladká pomoc. Je to misijná iniciatíva v rámci pápežských misijných diel. Kampaň spočíva v kúpe čokoládky, pričom čistý zisk pôjde deťom a mladým ľudom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Ľudskosť a otvorené srdcia ukázali naši študenti, učitelia i zamestnanci školy. Ďakujeme Paulíne Šárköziovej a Dominike Šantúrovej z IV.B za…
CelÁ sprÁva