Novinky (pre obnovu stlačte F5)

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné…
CelÁ sprÁva

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 L spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Srdce na správnom mieste

Dňa 24. 09. 2021 naši dobrovoľníci zapojili školu do dobročinnej zbierky na podporu pre slabozrakých a nevidiacich. Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí prispeli do zbierky.

Deň zdravej výživy – Zdravo proti pandémii

Je až zarážajúce, ako často a s láskou spomíname na naše detské časy, keď sme išli k babke do záhradky a odtrhli sme si jabĺčko zo stromu. Už sme veľkí a jabĺčka, ale aj iné ovocie už nevnímame iba ako symbol detstva, ale ako plnohodnotnú zdravú stravu. V dnešnej dobe „covidovej“ o to viac, že si uvedomujeme nevyhnutnosť zdravého stravovania. Každý rok sa na našej škole organizuje…
CelÁ sprÁva

Seminár  zameraný na zvyšovanie zdravotnej uvedomelosti.

Na našej škole býva už tradíciou, že sa pravidelne začiatkom školského roku koná odborná prednáška na tému prevencie onkologických chorôb.  Tak i tento rok sme dňa 17.9.2021 privítali na našej škole vzácnych hostí – pána primára doc. MUDr. Vladimíra Bellu, PhD. a doktorku PhDr. Eriku Zámečníkovú z mamologickej ambulancie Onkologického ústavu sv. Alžbety z Bratislavy. Prednášky spočívali v hodinovej teoretickej časti o zhubnom…
CelÁ sprÁva

HOTELOVKA JUNIOR FUTSAL CUP

Dňa 1. októbra 2021 sa v telocvični SOŠ HSaO Nové Zámky uskutočnil futsalový turnaj pre žiakov základných škol z Nových Zámkov. Pozvanie prijali športovci z ZŠ NÁBREŽNÁ, ZŠ DEVÍNSKA, ZŠ HRADNÁ, ZŠ MOSTNÁ. Vo finále po dramatickom priebehu zvíťazili chlapci z Devínskej nad súpermi z Nábrežnej v pomere 8:6. Najlepšími hráčmi turnaja HOTELOVKA JUNIOR FUTSAL CUP boli vyhlásení OLIVER CZUCZOR…
CelÁ sprÁva

Svetový čistiaci deň 2021 –  škola HOSNZ

Iniciatíva “World Cleanup Day” – Svetový čistiaci deň 2021 každý rok aktivizuje vyše 150 krajín a milióny dobrovoľníkov po celom svete v zbieraní odpadu v prírode, mestách a oceánoch. Študenti tried 4.B a 2.B SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch sa tento rok znova zapojili do iniciatívy „Upracme Slovensko 2021“ a vyčistili okolie školy a priľahlé ulice v meste Nové Zámky. Sme veľmi hrdí…
CelÁ sprÁva

Zodpovedne k prírode

Určite ste si všimli, že vám v triedach pribudli nové kontajnery na triedený odpad. Naša škola sa totiž zapojila do projektu Eko alarm, cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Nádoby sú farebne odlíšené – modrá je na papier, žltá na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad. Bližšie informácie nájdete na…
CelÁ sprÁva

Začiatok školského roka 2021/2022

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy! Vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022. Slávnostné otvorenie školského roka bude podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Žiaci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi priamo vo svojich triedach. 2. 9. 2021 o 8.00 h    II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F, III. A, III. B, III. C, III. D, III….
CelÁ sprÁva

Svetový čistiaci deň 2021

Milí študenti, pozývame Vás zapojiť sa do aktivity pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa 2021. Naša škola sa v nasledujúcich dňoch v mesiaci september zapája do medzinárodnej iniciatívy, ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie. Ak sa ti nehnusí zdvihnúť cudziu PET fľašu z chodníka a si ochotný/á vymeniť pár hodín svojho voľného času za čistejšie okolie, tak neváhaj…
CelÁ sprÁva

Pravidelná starostlivosť o stromčeky

Ani v posledných dňoch pred prázdninami sme sa nezabudli na ovocné stromčeky, o ktoré sa staráme v rámci projektu SADOVO. Vykonali sme pravidelnú starostlivosť, popolievali. Veríme, že našim stromčekom sa bude dariť aj v horúcich letných dňoch.