Novinky (pre obnovu stlačte F5)

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2022/2023 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 L spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Európsky deň jazykov

Dňa 26.9.2022 sme opäť  oslávili  Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v…
CelÁ sprÁva

Ukážky prvej pomoci

V rámci účelového cvičenia nám žiaci šurianskeho gymnázia predviedli ukážky prvej pomoci.

„UČÍME SA PRE PRAX“

V Strednej odbornej škole (SOŠ) hotelových služieb a obchodu na Zdravotníckej ulici 3 v Nových Zámkoch, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), v utorok 6. septembra odovzdali do užívania zrekonštruované priestory v rámci projektu „Učíme sa pre prax“. Strategickým zámerom projektu bolo zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní. Tomuto cieľu a vízii školy boli podriadené všetky plánované…
CelÁ sprÁva

Zelená otvoreným školám

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Informácie o…
CelÁ sprÁva

Stovežatá Praha

V dňoch 15.5.-18.5.2022 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe. Cieľom bolo v reálnych podmienkach prepojiť naše teoretické znalosti z predmetov technológia cestovného ruchu, sprievodcovské služby, geografia cestovného ruchu, cvičná firma a dejepis s praxou, a to všetko formou praktických úloh a nácviku činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu. Vďaka tejto exkurzii sme spoznali jedno z najkrajších miest Európy. Po návrate domov sme sa podelili o svoje zážitky a vedomosti s vedením…
CelÁ sprÁva

Prehliadka mesta Nových Zámkov

Žiaci z odborov obchod a podnikanie a cestovný ruch, sme sa dňa 8. 6. 2022 zúčastnili na odbornej prednáške o Nových Zámkoch. Prehliadku sme začali na Hlavnom námestí pri Rímskokatolíckom kostole Povýšenia svätého kríža, kde sme sa  stretli s pani Mgr. Kasášovou lektorkou Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch.  Pri kostole sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. Hlavnou témou našej prvej zastávky bol Anton Bernolák,…
CelÁ sprÁva

The Last Wish

The 9th of June was the day we, 2.D and 1.B, visited the theater to see The Last Wish. After all the people got comfortable in their seats, the play started with a narration full of comedy. The whole play was in English, it was funny but the idea behind the story was really wholesome. The play followed three siblings,…
CelÁ sprÁva

Majstrovstvá Slovenska v príprave kávy – Barista Junior 2022

Po troch dlhých rokoch sa u nás konečne opäť súťažilo. 15. júna 2022 sa konal v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici už 12. ročník Majstrovstiev Slovenska v príprave kávy. Organizátorom súťaže Barista Junior 2022 bola naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu z Banskej Bystrice. Súťaže sa zúčastnilo 15…
CelÁ sprÁva

Olympiáda z účtovníctva

Dňa 7. júna  2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z účtovníctva. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov 3. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie a 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Cieľom olympiády bolo preveriť vedomosti a zručnosti z predmetu UCD (účtovníctvo a dane), CVU (cvičenia z účtovníctva) a UCT (účtovníctvo). Žiaci riešili rôzne praktické účtovné prípady v podvojnom účtovníctve, predkontovali…
CelÁ sprÁva

Svetový deň darcov krvi

Svetový deň darcov krvi je podporovaný organizáciami ako WHO, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS), Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi (FIODS) alebo Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu (ISBT) a pripomína sa od roku 2004. V tento deň v roku 1968 sa narodil Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom a nositeľom Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie…
CelÁ sprÁva