Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Výsledky prijímacích skúšok

hotelová akadémia             p. č. kód stály body za PS úspešnosť   1. 689638   140.00 úspešný   2. 830302   138.00 úspešný   3. 933918   128.00 úspešný   4. 029599   128.00 úspešný   5. 869234   128.00 úspešný   6. 788929   124.00 úspešný   7. 142559   120.00 úspešný   8….
Read more

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Riaditeľ školy, v systéme duálneho vzdelávania spolu so zamestnávateľom po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania do jednotlivých študijných a učebných…
Read more

Venujte 2 % z dane našej škole,

     podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu, ale budú poukázané Vami určenej konkrétnej…
Read more

Deň Zeme

22. apríl je dňom Zeme, no keďže tento rok to padlo na veľkonočné prázdniny aktivity sa presunuli na 24. Apríl. Ekológia a ochrana našej planéty by mala byť na prvom mieste a mali by sme na ňu myslieť. Za posledných niekoľko rokov sa vo veľkom začalo všetko baliť do plastov a ochranných fólii, kvôli hygiene. Za čias našich rodičov a…
Read more

Vyhrali sme 1. miesto

9. 4. sa naša JA Firma Ironic zúčastnila súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislavskom Avion Shopping Parku. Našu firmu reprezentovalo 5 žiačok, a to Viktória Kóňová, Nina Vidovičová, Paulína Sárkoziová, Marcela Zeleňáková a Rebeka Mandáková s profesorkou Ing. Henrietou Takácsovou.V prvom rade by sme sa chceli poďakovať organizátorom JA Slovensko za úžasnú súťaž a možnosť zapojiť sa do nej….
Read more

VÍŤAZSTVO FUTBALISTIEK

Dňa 30. apríla sa žiačky našej školy zúčastnili 6.ročníka minifutbalového turnaja VICTORIA CUP 2019. Turnaj usporiadalo Gymnázium L.J Suleka Komárno v rámci projektu Komárňanských dní. Naše dievčatá postupne zdolali SPŠ Hurbanovo, Gymnázium L.J Suleka Komárno a SOS OaS Komárno. Školu reprezentovali Monika Vojtelová, Simona Cebová, Dominika Ulicka, Diana Hatalová, Natália Nagyová, Barbara Bujdáková, Timea Biharyova.  Monika Vojtelová bola vyhlásená za…
Read more

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine.  Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla (štvrtok) zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom  podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Na našej škole sa zapojilo 20 žiakov. Žiaci mali na sebe…
Read more

Celoštátna súťaž v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou

Už 16. ročník tejto súťaže sme absolvovali 28. marca 2019. Heslo „Tvoríme pre radosť iných“ sme naplnili do bodky. Naši študenti 3. C triedy,  študijného odboru Pracovník marketingu,  Klára Bugáňová a Alex Juhász sa statočne popasovali s témami a vytvorili krásne práce. Témy :   1. Darčekový kôš „SLOVENSKÉ DOBROTY“ Darčekový balíček pre čakajúceho zákazníka /žiaci dostali 13 ks tovaru, ktorý si zákazník želá…
Read more

Svetový deň stolného tenisu

Dňa 4. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnil Svetový deň stolného tenisu. Podujatie bolo propagáciou tohto pekného športu medzi mladými ľuďmi. Žiaci sa formou prednášky oboznámili s historickým vývinom stolného tenisu. Odohrali turnaj o Majstra školy. Vzácnym hosťom podujatia bol pán Mgr. Marcel Filaga -extraligový hráč, poslanec NSK, absolvent našej školy. Ten žiakom pútavo porozprával o svojej hráčskej kariére. …
Read more

Vitis tropheé 2019

Naše šikovné somelierky – Tamara Farkašová, žiačka 4.A triedy a Renáta Nozdrovická, žiačka 2.A triedy, sa zúčastnili somelierskej súťaže Vitis Tropheé 2019.  Tieto žiačky, potvrdili že na našej škole je „silná základňa“ kvalitných somelierov!!! …Ako to už býva tradíciou – znovu sme boli vo finále! Našim žiačkam gratuľujeme a ďakujeme !

TOP BARMAN ŠKOLY 2019

Definitívne k nám zavítala slnečná jar, tak prečo by sme si  ju nevychutnali s pestrofarebným koktailom v ruke? Práve s týmto cieľom sa stretli členovia krúžku „ Mladého barmana“ v stredu 3.apríla 2019 v kongresovej sále našej školy a zorganizovali školskú barmanskú súťaž TOP BARMAN 2019. Tejto divácky atraktívnej  súťaže sa zúčastnilo 16 talentovaných žiakov našej školy. Barmani sa usilovne pripravovali a trénovali so šejkrom v ruke v priebehu…
Read more