Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Kritériá prijímacích skúšok 

V zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov RÚŠS Nitra, odboru školstva k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024, riaditeľ školy určil kritériá na…
CelÁ sprÁva

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2023/2024 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H cukrár 3-ročný učebný odbor 6421…
CelÁ sprÁva

Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,       podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu,…
CelÁ sprÁva

TOP BARMAN ŠKOLY 2023

Dokonalá symbióza chutí a hotová alchýmia miešania osviežujúcich soft drinkov…. áno, aj v tomto školskom roku sme hľadali medzi našimi šikovnými žiakmi zručných a kreatívnych barmanov, ktorí hľadali správnu kombináciu zaujímavých chutí a vôní lahodných miešaných nápojov. Naša stolovňa sa premenila na magické prostredie mixológie, kde 28. 3. 2023 súťažilo 15 žiakov našej strednej školy o titul TOP BARMAN ŠKOLY…
CelÁ sprÁva

Krajské a školské kolo SOČ

Dňa 22.3.2023 sa žiačky našej školy zúčastnili 45.ročníka krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva. Táto súťaž je viackolová a postupová.  Tomuto krajskému kolu predchádzalo školské kolo, ktoré sa v tomto školskom roku 2022/2023 konalo na našej škole 28. februára 2023. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov so šiestimi, tematicky veľmi zaujímavými prácami, pričom sa súťažilo sa v dvoch…
CelÁ sprÁva

Celoslovenská súťaž v darčekovom balení

Žiaci z 1. C – Gabriel Ďurčovič a 3. C – Adam Banda, študijný odbor pracovník marketingu sa zúčastnili  Celoslovenskej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou v Bratislave. Témy súťažných prác: 1. Zabaliť darček pre kamaráta – Zdravý životný štýl 2. Balíček pre šibača 3. Čaro dreva Chlapci síce nedosiahli zlaté pásmo, ale v striebornom pásme bol Gabi druhý…
CelÁ sprÁva

Majstrovstvá Slovenska v príprave kávy – Barista Junior 2023

Dnes 22.3.2023 sa na pôde našej školy opäť súťažilo. V priestoroch našej školy na Slovenskej ulici sa konal už 13. ročník Majstrovstiev Slovenska v príprave kávy. Organizátorom súťaže Barista Junior 2023 bola naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu z Banskej Bystrice. Súťaže sa zúčastnilo 23 súťažiacich z 12 stredných škôl z celého Slovenska. Súťažiť k nám…
CelÁ sprÁva

Poď na loď

…úžasné podujatie, ktorého sme sa zúčastnili vo štvrtok 9. februára 2023 … organizované Ministerstvom dopravy SR. Mali sme príležitosť oboznámiť sa s pracovnými príležitosťami a aj s  možnosťami štúdia cestovného  ruchu i štúdia dopravy. Obidve spomenuté odvetvia ponúkajú perspektívne a stabilné profesionálne uplatnenie. Mali sme možnosť vidieť luxusné výletné lode Viking a Avalon, ktoré sa plavia po európskych riekach.

Postup do celoslovenského kola OĽP

Dňa 9.2.2023 sa uskutočnilo krajské kolo 25.ročníka Olympiády ľudských práv na Gymnáziu Vráble. Olympiády sa zúčastnilo 34 žiakov z celého regiónu. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Samuel Hromádka z 3.D. Samo sa umiestnil na 7.mieste a postúpil do celoslovenského finále. Dopoludnia súťažiaci  absolvovali test z oblasti ľudských a občianskych práv. Do popoludňajšieho finále postupovalo najlepších desať. V ňom finalisti pred päťčlennou komisiou prezentovali riešenie…
CelÁ sprÁva

Vianočný florbalový turnaj

Dňa 20.decembra sa v priestoroch našej telocvični konal Vianočný florbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa školy. Podujatia sa zúčastnilo 6 družstiev. Medzi chlapcami si víťazstvo vybojovalo družstvo MATURANTI pred tímom SYPAČI. Bronzové medaily si odnáša celok ČONKOVCI. Štvrté miesto obsadili KOMÉTY. V kategórii dievčat vyhralo družstvo FEFERÓNKY pred HANS teamom. Najlepšími hráčmi turnaja boli vyhodnotení Karolína Mochnáčová z 1.D, Dominik…
CelÁ sprÁva

Návšteva atómovej elektrárne v Mochcovciach

Dňa 19.12.2022 sme navštívili atómovú elektráreň, konkrétne vzdelávacie centrum ENERGOLAND. Počas exkurzie sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, zahrali sa rôzne hry a vypočítali sme si aj svoju uhlíkovú stopu, ktorú ako bežný občan za sebou nechávame každý deň. Vedeli ste, že pri prevádzke jadrových elektrárni sa nad ich chladiacimi vežami vznáša iba vodný aerosól a do atmosféry nevypúšťajú žiadne…
CelÁ sprÁva

Slávnostná recepcia pre rodičov

Žiaci 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia pripravili 14. decembra 2022 pre svojich rodičov veľký gastronomický sviatok – usporiadali slávnostnú recepciu. Úlohou žiakov bolo nadviazať na teoretické vedomosti a preukázať praktické zručnosti pri príprave rôznych lákavých pokrmov a nápojov,  ako aj pri ukážkach odborných zručností, ktorými potešili svojich najbližších. V príjemnej atmosfére mali aj  rodičia možnosť zoznámiť sa navzájom, ale…
CelÁ sprÁva

Vzácna návšteva na našej škole

Dňa 13. decembra 2022 sa v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici konalo jedno výnimočné podujatie. Navštívil nás výnimočný človek. Maroš Kudlík je rodákom z Komárna. Ako štrnásťročnému mu bola diagnostikovaná pomerne agresívna forma rakoviny. Tá zasiahla mäkké tkanivo dolnej pravej končatiny. Nasledovala amputácia predkolenia. Eufóriu z návratu do bežného života predbehla recidíva choroby. Druhá amputácia zobrala vtedy sedemnásťročnému Marošovi komplet pravú nohu….
CelÁ sprÁva