Novinky (pre obnovu stlačte F5)

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 L spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 19. 4. 2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného…
CelÁ sprÁva

Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,       podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu,…
CelÁ sprÁva

BARMAN TELOM AJ DUŠOU

V jeden obyčajný októbrový sychravý jesenný deň v roku 2004 sa v priestoroch SOŠ HSaO Nové Zámky konal Deň otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Tomáš Gyén, chlapec z obce Veľké Lovce, sa vtedy rozhodoval nad výberom strednej školy. Ukážka barmanskej flairovej show v podaní vtedajších elitných barmanov školy na čele s Petrom Szullóom ho doslova uchvátila. V…
CelÁ sprÁva

Oznam 10.2.2021

Riaditeľ školy oznamuje, že od 11. februára 2021 končiace ročníky nastupujú na prezenčnú formu vyučovania. Vyučovanie začína o 8.00h v budove školy na Zdravotníckej ulici, v učebniach podľa rozpisu, ktorý bude zverejnený vo vestibule školy. Ostatné ročníky pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

Školské kolo Ekonomickej olympiády

Každoročne prebieha v mesiaci december množstvo súťaží – z tých odborných je to aj Ekonomická olympiáda. Jej organizátorom je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a študenti našej školy sa do nej pravidelne zapájajú od jej vzniku. Aktuálne prebieha 4. ročník súťaže. Dňa 7.decembra sa za účasti 13 žiakov – nádejných maturantov v odbore hotelová akadémia uskutočnilo školské kolo súťaže formou online testu….
CelÁ sprÁva

Projekt SadOVO

Aj naša škola sa zapojila do projektu SadOVO, ktorý koordinuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO. https://www.sadovo.sk/ V projekte školských ovocných sadov SadOVO objavujeme staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Mnohé staré odrody sa v krajine nachádzajú už len na pár jedincoch stromov, hoci sú veľmi zaujímavé a stoja za to, aby sme ich chránili a ďalej využívali….
CelÁ sprÁva

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

V pondelok 30. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťaž prebiehala v dvoch kolách realizovaných dištančnou formou: Vedomostný test – žiaci pracovali s troma úryvkami a dvoma typmi úloh, ktoré z nich vychádzali. Písomná časť – žiaci tvorili písomné texty podľa zadania v rozsahu 15 viet (článok do novín a diskusný príspevok) Poradie: Kategória A (3. – 5. ročník) 1. miesto –…
CelÁ sprÁva

ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2020

Dňa 10. 11. 2020 – 12. 11. 2020 sa uskutočnil ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorého priebeh bol tento rok naozaj výnimočný. Po prvýkrát prebiehala táto súťaž medzi slovenskými i zahraničnými cvičnými firmami online formou. Cieľom tejto súťaže bolo nadviazať kontakt, naučiť sa niečo nové o obchodovaní a v neposlednom rade, stať sa cvičnou firmou, ktorá spĺňa všetky požadované kritériá hodnotiacich porotcov. Počas trvania…
CelÁ sprÁva

„MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“ ZA POKOJ A MIER VO SVETE

S radosťou sme sa zapojili  spolu s ACN do celosvetovej modlitbovej iniciatíve„ Milión detí sa modlí ruženec“. 18. októbra 2020 sa 20 žiakov našej školy zjednotili v modlitbe sv. ruženca za pokoj, mier a jednotu vo svete. Cieľom bolo povzbudiť žiakov, aby modlitbou bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojej krajine. Slovami sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí…
CelÁ sprÁva

Sladká pomoc- dvakrát dobrá čokoláda

Naša škola dňa 2.októbra 2020 sa zapojila do kampane Sladká pomoc. Je to misijná iniciatíva v rámci pápežských misijných diel. Kampaň spočíva v kúpe čokoládky, pričom čistý zisk pôjde deťom a mladým ľudom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Ľudskosť a otvorené srdcia ukázali naši študenti, učitelia i zamestnanci školy. Ďakujeme Paulíne Šárköziovej a Dominike Šantúrovej z IV.B za…
CelÁ sprÁva