Novinky (pre obnovu stlačte F5)

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 L spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Pravidelná starostlivosť o stromčeky

Ani v posledných dňoch pred prázdninami sme sa nezabudli na ovocné stromčeky, o ktoré sa staráme v rámci projektu SADOVO. Vykonali sme pravidelnú starostlivosť, popolievali. Veríme, že našim stromčekom sa bude dariť aj v horúcich letných dňoch.

Baristi pri významnej udalosti

25. 6. sa v Komjaticiach konali Komjatické hody, v rámci ktorých slávnostne odhaľovali pamätník „Trianon 100 + 1 rok“. Veľká udalosť sa konala za účasti významných predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrneho života, ako napr. bývalý prezident Ivan Gašparovič, predseda parlamentu Boris Kollár a i. Tí ocenili kvalitne pripravenú kávu a profesionalitu našich baristov.   SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNÍKA TRIANON – 100+1…
CelÁ sprÁva

POĎ HRAŤ PING PONG

Sú to síce slová z pesničky pre deti od slávneho slovenského speváka Petra Nagya, ale aj slogan jedného veľmi pekného športového projektu pod názvom „Svetový deň stolného tenisu“. Jeden z mnohých dielikov tejto nevšednej mozaiky udalostí sa konal aj v priestoroch telocvične SOŠ HSaO Nové Zámky dňa 25. júna 2021. Pod záštitou Mgr. Marcela Šimuneka si prišiel ping-pong zahrať tucet študentov….
CelÁ sprÁva

EXPERT GENIALITY SHOW 2020/2021

Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala  dňa 13. 05. 2021. Súťaž podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať. Našu školu reprezentovalo 20 žiakov, ktorí si tento rok mohli vybrať zo 6 súťažných tém:…
CelÁ sprÁva

Olympiáda z účtovníctva 2021

10. júna  2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z účtovníctva. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov 2. – 4. ročníka, ktorí riešili rôzne praktické účtovné prípady v podvojnom účtovníctve, napr. vystavovali účtovné doklady, predkontovali, počítali mzdu, DPH, daň z príjmov, a i. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín – začiatočníci (žiaci triedy II.B študijného odboru OaP a žiaci…
CelÁ sprÁva

OZNAM O VOĽNÝCH MIESTACH V ĎALŠOM TERMÍNE

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru 6323 K hotelová akadémia. Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021. Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.

Bohu dušu a mne dukáty

31. mája sme v škole znova prežili niekoľko momentov z našej minulosti. Šermiarsko – divadelná skupina Via historica nám predviedla 45 – minútovú cestu slovanskou históriou. Žrec-šaman nás vzal do doby avarských vpádov, Samovej ríše, na Veľkú Moravu, kedy sme začali používať prvý slovanský jazyk a slovanské písmo. Nasledovalo obdobie Uhorského štátu, vpád Turkov, až po Jánošíka … Bola to…
CelÁ sprÁva

Ochrana životného prostredia na HOSNZ

Ochrana životného prostredia a aktivity zamerané na obnovu zdrojov sú každoročnou témou Dňa Zeme aj na našej škole. Tento rok sme tiež nezaháľali a vysadili sme okrasné kvetiny, vyčistili záhony a tešili sa krásnej zmene v areáli školy. Študenti II.C a I.E vlastnou prácou, iniciatívou znova dokázali, že im životné prostredie a okolie školy nie je ľahostajné. Dúfame, že sme…
CelÁ sprÁva

Staráme sa o náš ovocný sad

Po návrate do škôl (po dištančnom vzdelávaní) sme sa znova mohli venovať nášmu novému sadu. Ostrihali sme stromčeky a označili  ich popisnými tabuľkami. Na každý strom sme vyrobili ucholačníky, ktoré slúžia ako domček pre ucholakov obyčajných (živia sa rôznymi škodcami, pochutia si na voškách a tým ochraňujú naše ovocné stromy).

Deň Zeme

Od 22. apríla 1970 každoročne oslavujeme Deň Zeme. Za posledných päťdesiat rokov dokázali ľudia ovplyvniť životné prostredie viac ako počas celého vývoja ľudstva. Aj v časoch, keď nás všetkých obmedzuje koronavírus, skúsme byť aktívni a pokúsme sa pomôcť našej planéte a zároveň sebe. Stačí sa trochu prejsť po prírode, zoberte si so sebou vrece na odpad a vyčistite trasu, po…
CelÁ sprÁva