Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Venujte 2 % z dane našej škole,

     podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu, ale budú poukázané Vami určenej konkrétnej…
Read more

11. ročník Majstrovstiev  Slovenska v príprave kávy

V dňoch 19. a 20. marca 2019 sa konal v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici už 11. ročník Majstrovstiev  Slovenska v príprave kávy. Organizátorom súťaže Barista Junior 2019 bola naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu. Súťaže sa zúčastnilo 15 súťažiacich z 9 stredných škôl z celého Slovenska. Súťažiť k nám prišli žiaci zo stredných odborných škôl…
Read more

Majstrovstvá okresu Nové Zámky vo volejbale

Dňa 14 . marca 2019 sme na našej škole usporiadali Majstrovstvá okresu Nové Zámky vo volejbale žiačok stredných škôl. Naše žiačky po peknom bojovnom výkone obsadili druhé miesto. Reprezentovali :Sofia Janicseková, Vivien Jávorková, Vanesa Ryšavá, Sofia Prochaczkova, Barbara Bujdáková, Diana Hatalová. .. Ďakujeme za vzornu reprezentáciu školy

Valentínska kvapka krvi

Milí študenti,   určite viete, že 14.február je sv. Valentína  –  sviatok zamilovaných. Láska má však širší rozmer, je aj o darovaní, o pomoci iným. Národná transfúzna služba každoročne v tomto období vyhlasuje akciu Valentínska kvapka krvi, ktorá trvá niekoľko týždňov – tento rok sa končí 21.marca 2019.Dňa 6.marca sa 18 študentov našej školy zúčastnilo   spomínanej darcovskej akcie, aby podporili túto…
Read more

Na FEMke v Nitre

Dňa 18.2.2019 sme mali možnosť nahliadnuť do priestorov Fakulty ekonomiky a manažmentu v Nitre. So študentmi tejto fakulty sme absolvovali ekonomický seminár, kde nám odprezentovali ich prácu a priblížili nám samotnú ekonomiku. Neskôr nám dali kvíz, kde sme mali odpovedať na ekonomické otázky. Veľa sme sa naučili, dokonca na konci kvízu, kto mal najviac bodov vyhral darček. Po seminári nás čakala prednáška s veľvyslankyňou…
Read more

Valentín na našej škole

Dátum 14. 2. sa vždy nesie v znamení lásky, šťastia a zaľúbenosti. Nie je však tajomstvom, že na našej škole sa tento deň v tomto roku niesol v znamení výhry, očakávania a napätia. Tento rok sme sa rozhodli- my JA Firma Ironic študentská spoločnosť, že našim kamarátom a učiteľom, ako aj ostatným pracovníkom školy pomôžeme s výberom darčeku pre ich srdcu blízkej osobe. Tak sme sa rozhodli…
Read more

Školské kolo SOČ

Dňa 21. februára 2019 sa na našej škole uskutočnilo  školské kolo 41. ročníka SOČ. Do súťaže sa v tomto školskom roku  zapojilo a svoju prácu   dokončilo 25 študentov, ktorí vytvorili a pred odbornými komisiami prezentovali a obhajovali 14 zaujímavých prác. Školské kolo prebiehalo pod vedením odbornej komisie v zložení: PhDr. Daniela Slamenková, Ing. Katarína Paluková a  Ing. Silvia Valachová. V rámci jednotlivých odborov sa umiestnili práce…
Read more

Barista Junior 2019 – školské kolo

     Samotná príprava kávy a jej pitie je rituál, vďaka ktorému akoby sa čas zastavil. Jej vôňa a chuť vnáša do ľudí pokoj. Príprava kávy alebo kávového nápoja priamo pred zrakom hosťa a podľa jeho želania nie je bežná udalosť, ale kulinársky zážitok.      Tú pravú kávu s jej skutočným čarom sa snažili pripraviť naši mladí baristi. Dňa 21. 2.2019 sa na našej škole…
Read more

Hviezdoslavov Kubín

23. januára sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese umeleckej poézie a prózy. Najstaršia a najznámejšia  súťaž v prednese  nesie meno najvýznamnejšieho realistického básnika. V školskom kole sme si vypočuli 3 recitátorov v kategórii próza a v poézii súťažili 7 žiaci.      Výkony našich recitátorov hodnotila odborná  porota, ktorá po krátkom zhodnotení priebehu súťaže vyhlásila tieto výsledky: Próza1. miesto:…
Read more