Novinky (pre obnovu stlačte F5)

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 pre vás otvárame nasledovné študijné odbory   Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch: 6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor 6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor 6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor 6421 L spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium 6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor 2964 H…
CelÁ sprÁva

Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,       podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu,…
CelÁ sprÁva

OZNAM O VOĽNÝCH MIESTACH V ĎALŠOM TERMÍNE

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru 6323 K hotelová akadémia. Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021. Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.

Bohu dušu a mne dukáty

31. mája sme v škole znova prežili niekoľko momentov z našej minulosti. Šermiarsko – divadelná skupina Via historica nám predviedla 45 – minútovú cestu slovanskou históriou. Žrec-šaman nás vzal do doby avarských vpádov, Samovej ríše, na Veľkú Moravu, kedy sme začali používať prvý slovanský jazyk a slovanské písmo. Nasledovalo obdobie Uhorského štátu, vpád Turkov, až po Jánošíka … Bola to…
CelÁ sprÁva

Ochrana životného prostredia na HOSNZ

Ochrana životného prostredia a aktivity zamerané na obnovu zdrojov sú každoročnou témou Dňa Zeme aj na našej škole. Tento rok sme tiež nezaháľali a vysadili sme okrasné kvetiny, vyčistili záhony a tešili sa krásnej zmene v areáli školy. Študenti II.C a I.E vlastnou prácou, iniciatívou znova dokázali, že im životné prostredie a okolie školy nie je ľahostajné. Dúfame, že sme…
CelÁ sprÁva

Staráme sa o náš ovocný sad

Po návrate do škôl (po dištančnom vzdelávaní) sme sa znova mohli venovať nášmu novému sadu. Ostrihali sme stromčeky a označili  ich popisnými tabuľkami. Na každý strom sme vyrobili ucholačníky, ktoré slúžia ako domček pre ucholakov obyčajných (živia sa rôznymi škodcami, pochutia si na voškách a tým ochraňujú naše ovocné stromy).

Deň Zeme

Od 22. apríla 1970 každoročne oslavujeme Deň Zeme. Za posledných päťdesiat rokov dokázali ľudia ovplyvniť životné prostredie viac ako počas celého vývoja ľudstva. Aj v časoch, keď nás všetkých obmedzuje koronavírus, skúsme byť aktívni a pokúsme sa pomôcť našej planéte a zároveň sebe. Stačí sa trochu prejsť po prírode, zoberte si so sebou vrece na odpad a vyčistite trasu, po…
CelÁ sprÁva

BARMAN TELOM AJ DUŠOU

V jeden obyčajný októbrový sychravý jesenný deň v roku 2004 sa v priestoroch SOŠ HSaO Nové Zámky konal Deň otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Tomáš Gyén, chlapec z obce Veľké Lovce, sa vtedy rozhodoval nad výberom strednej školy. Ukážka barmanskej flairovej show v podaní vtedajších elitných barmanov školy na čele s Petrom Szullóom ho doslova uchvátila. V…
CelÁ sprÁva

Školské kolo Ekonomickej olympiády

Každoročne prebieha v mesiaci december množstvo súťaží – z tých odborných je to aj Ekonomická olympiáda. Jej organizátorom je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a študenti našej školy sa do nej pravidelne zapájajú od jej vzniku. Aktuálne prebieha 4. ročník súťaže. Dňa 7.decembra sa za účasti 13 žiakov – nádejných maturantov v odbore hotelová akadémia uskutočnilo školské kolo súťaže formou online testu….
CelÁ sprÁva

Projekt SadOVO

Aj naša škola sa zapojila do projektu SadOVO, ktorý koordinuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO. https://www.sadovo.sk/ V projekte školských ovocných sadov SadOVO objavujeme staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Mnohé staré odrody sa v krajine nachádzajú už len na pár jedincoch stromov, hoci sú veľmi zaujímavé a stoja za to, aby sme ich chránili a ďalej využívali….
CelÁ sprÁva

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru

 

6323 K hotelová akadémia.

Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021.

Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.