Maturitná skúška

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa marcový (riadny a opravný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch: 

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
  • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika,
  • 15. marec 2024 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. 

Septembrový (opravný a náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVaM.

Viac informácií nájdete v dokumente Základné informácie

 

Organizačné zabezpečenie marcového termínu maturitnej skúšky:

Informácia pre žiakov

zoznam ziakov

Nástenka 2024

Pokyny na vyplňovanie OH 2024_final

VZOR_2024_CJ_B2_2

VZOR_2024_VUJ_1

VZOR_2024_VUJ_2

VZOR_2024_CJ_B1_1

VZOR_2024_CJ_B1_2

VZOR_2024_CJ_B2_1