Zoznam koordinátorov, PK, MZ

 

Kariérové pozície- vedúci predmetovej komisie, vedúci záujmovej oblasti, školský koordinátor Meno zamestnanca Pedagogický zamestnanec/odborný zamestnanec
Vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov Mgr. Kristián Kovács Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúca predmetovej komisie  prírodovedných predmetov Mgr. Ľubica Poláková Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúca predmetovej komisie

cudzích jazykov

Mgr. Norbert Kunyík Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúca predmetovej komisie odborných predmetov – spoločné stravovanie Ing. Silvia Valachová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúca predmetovej komisie

odborných predmetov – obchod

Monika Veresová, MSc. Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúci predmetovej komisie

telesnej a športovej výchovy

Mgr. Marcel Šimunek Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúci predmetovej komisie

odborného výcviku

Mgr. Marek Vojtek Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre maturitné skúšky PaedDr. Eurydika Stankovičová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Výchovný poradca a kariérový poradca Ing. Viktória Hevízová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre primárnu prevenciu drogových závislostí a sociálno-patologických javov Mgr. Katarína Paluková Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre výchovu k ľudským právam Mgr. Kristián Kovács Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátorvo pre stredoškolskú odbornú činnosť Ing. Eleonóra Benková Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre mediálnu výchovu PhDr. Mária Liptáková Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvo informačno-komunikačných technológií PaedDr. Marek Ölvecký Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre čitateľskú gramotnosť PaedDr. Eva Tamaškovičová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre finančnú gramotnosť Ing. Renáta Farkašová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre environmentálnu výchovu Mgr. Eva Balážová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre zdravý životný štýl Ing. Henrieta Takácsová Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Vedúci záujmovej oblasti Mgr. Renáta Gazdíková Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec Mgr. Vladimír Markovič Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre záverečné a absolventské skúšky Mgr. Tibor Mészároš Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti
Zodpovedný pracovník za správu internetovej stránky školy Mgr. Kristián Kovács  
Zodpovedný pracovník za elektronickú triednu knihu Mgr. Tibor Mészároš  
Poradenská činnosť žiackej školskej rady Ing. Jana Šipekyová  
Zodpovedný pracovník za školskú knižnicu PaedDr. Daša Barátová  
%d blogerom sa páči toto: