Zoznam koordinátorov, PK, MZ

Názov predmetovej komisie, metodického združenia, špecializovanej činnosti Vedúci PK, MZ, koordinátori Kariérová pozícia
predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov Mgr. Kristián Kovács Pedagogický zamestnanec špecialista
predmetová komisia prírodovedných predmetov Mgr. Ľubica Poláková Pedagogický zamestnanec špecialista
predmetová komisia cudzích jazykov Mgr. Norbert Kunyík Pedagogický zamestnanec špecialista
predmetová komisia odborných predmetov – spoločné stravovanie Ing. Silvia Valachová Pedagogický zamestnanec špecialista
predmetová komisia odborných predmetov – obchod a podnikanie Monika Verešová, MSc. Pedagogický zamestnanec špecialista
predmetová komisia telesnej a športovej výchovy Mgr. Marcel Šimunek Pedagogický zamestnanec špecialista
predmetová komisia odborného výcviku Mgr. Marek Vojtek Pedagogický zamestnanec špecialista
metodické združenie Ing. Drahomíra Štepanayová Pedagogický zamestnanec špecialista
výchovný poradca Mgr. Katarína Paluková Pedagogický zamestnanec špecialista
kariérový poradca Mgr. Katarína Paluková Pedagogický zamestnanec špecialista
školský psychológ PhDr. Daniela Slamenková Odborný zamestnanec
koordinátor prevencie sociálno-patologických javov Mgr. Katarína Paluková Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor výchovy k ľudským právam Mgr. Kristián Kovács Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti PaedDr. Marek Ölvecký Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor mediálnej výchovy PhDr. Mária Liptáková Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor informatizácie PaedDr. Marek Ölvecký Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor elektronickej triednej knihy Mgr. Tibor Mészároš Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor správy internetovej stránky školy Mgr. Kristián Kovács Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor čitateľskej gramotnosti PaedDr. Eva Tamaškovičová Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor finančnej gramotnosti Ing. Renáta Farkašová Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor systému duálneho vzdelávania Ing. Drahomíra Štepanayová Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor žiackej školskej rady Ing. Jana Šipekyová Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Eva Balážová Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor zdravého životného štýlu Ing. Henrieta Takácsová Pedagogický zamestnanec špecialista
koordinátor krúžkovej činnosti Mgr. Renáta Gazdíková Pedagogický zamestnanec špecialista
školský knihovník PaedDr. Dáša Barátová Poverený učiteľ
     
%d blogerom sa páči toto: