PREDAVAČ

Názov vzdelávacieho programu

PREDAVAČ

Názov modulu Predavač
Číslo potvrdenia o akreditácii 1582/2012/67/1
Dátum vydania potvrdenia 14.05.2012
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať ako predavači
Termín Aktuálny termín kurzu: 4. február 2019

zašlite žiadosť o zaradenie do kurzu:    Ziadost o rekvalifikacny kurz

Kontakt skola@hosnz.sk, 035-6428622
Forma prezenčná, (prípadne kombinovaná s možnosťou dištančného štúdia)
Charakteristika kurzu – profil absolventa vzdelávacieho programu Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí pracovné zručnosti radového pracovníka v oblasti maloobchodného predaja konečným spotrebiteľom. Absolvent ovláda základné činnosti spojené s manipuláciou, skladovaním a ošetrovaním tovaru na predajni a v sklade. Môže vykonávať funkciu zaučeného predavača alebo skladového zamestnanca. Ovláda práce spojené so samostatným predajom tovaru, pozná sortimentovú skladbu tovaru, vie vykonávať odber a prebierku tovaru, skladovanie a ošetrovanie tovaru, vystavovanie a aranžovanie tovaru v predajni, darčekovú úpravu tovaru, vie zastávať funkciu pokladníka, ovláda administratívne práce spojené s nákupom a predajom, vie odborne komunikovať so zákazníkom.
Rozsah hodín Celkový počet hodín:  500, z toho počet hodín teórie: 120 a praxe: 380
Odborný garant Ing. Drahomíra Štepanayová
Doplňujúce informácie – možnosť získať Osvedčenie o úplnej kvalifikácii

– záujemcovia, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR môžu kurz absolvovať BEZPLATNE (v rámci projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

– uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz