DEICHMANN – OBUV SK s.r.o.

DEICHMANN – OBUV SK s.r.o.

Ulica logistického parku 1, 929 01 Dunajská streda

tel: 0901 758 006

service-sk@deichmann.com

https://www.deichmann-kariera.sk/dualne-vzdelavanie-pre-studentov/

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť Deichmann je od roku 1913 rodinným podnikom a takto nezávislým chce zostať aj naďalej. Jeho vyše storočná história sa začala v nemeckom Essene, v srdci Porúria. Dodnes tu sídli centrála spoločnosti. Skupina Deichmann sa medzičasom rozrástla a dnes vo svojich viac než 4 300 predajniach v 31 krajinách sveta zamestnáva vyše 42 000 pracovníkov. Spoločnosť sa venuje vzdelávaniu vlastných žiakov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní

Názov školy:

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky

Študijné odbory: 6442 K obchodný pracovník                             

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

–          Odmenu za produktívnu prácu podľa výkonu.

–          Produktové zľavy a bonusy.

–          Pracovné oblečenie a obuv zdarma.

–          Príjemné pracovné prostredie.

–          Zázemie silnej a stabilnej spoločnosti.

–          Po ukončení odborného výcviku možnosť pracovnej pozície cestujúci/a asistent/ka junior, zástupca/kyňa vedenia predajne alebo predavač/ka.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi duálneho vzdelávania s Deichmannom sa vedia uplatniť na všetkých pozíciách na prevádzkach pri poradenstve zákazníkovi v oblasti obuvi. Absolventi poznajú interné procesy na prevádzke a sú schopní byť po všetkých stránkach plnohodnotnou súčasťou tímu. Rovnako sa v rámci kariérneho rastu môžu uplatniť i v iných rezortoch spoločnosti.