Hotel Korzo Nové Zámky, a.s.

Hotel Korzo Nové Zámky, a.s.

F. Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky

Tel: 0907 797 644,  cseri@hotelkorzonz.sk,  www.hotelkorzonz.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:

„Hotel Korzo sa nachádza v samotnom centre mesta Nové Zámky a je dobrou voľbou pre tých, ktorí hľadajú cenovo prijateľné, kvalitné a dopravne dostupné ubytovanie a stravovanie so širokou škálou doplnkových služieb. Našim hosťom ponúkame ubytovanie s kapacitou 110 lôžok v útulne zariadených jedno-, dvoj-, troj- a štvorposteľových izbách, s vlastným sociálnym zariadením a balkónom v kategórii od luxusného klimatizovaného apartmánu po jednoduchý štandard. Celodenné stravovanie a občerstvenie zabezpečujeme v príjemnej atmosfére našej hotelovej reštaurácie. Na organizovanie školení, seminárov a iných podujatí máme pre našich klientov k dispozícii salóniky. Sme tu jednoducho pre Vás, aby ste sa dobre cítili a boli spokojní s našimi službami.“

Odbory v duálnom vzdelávaní:

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

6489 H hostinský, hostinská

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

 HMOTNÉ ZABEZPEČENIE – osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE – „Podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške: 1. ročník – 20 EUR 2. ročník – 40 EUR 3. ročník – 60 EUR 4. ročník – 80 EUR Podnikové štipendium sa priznáva za podmienok dohodnutých v učebnej zmluve. Odmena za produktívnu prácu, ktorú žiak vyprodukuje počas štúdia: 1. ročník – 1,380 EUR/hod. 2. ročník – 1,380 EUR/hod. 3. ročník – 1,746 EUR/hod. 4. ročník – 2,328 EUR/hod. Odmena za produktívnu sa priznáva za podmienok dohodnutých v učebnej zmluve.“

BENEFITY – Stravovanie poskytne zamestnávateľ v cene, rozsahu a podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania jeho zamestnancov. Cestovné náhrady v súlade so zákonom o cestovných náhradách za dopravu z miesta trvalého bydliska do miesta výkonu praktického vyučovania a späť.

Uplatnenie absolventov v praxi:

V rámci duálneho vzdelávania ponúkame vyučiť sa v odboroch spoločného stravovania na našej prevádzke v rámci praktickej prípravy a uplatniť sa u nás v profesii čašník, servírka, kuchár, hostinský, hostinská.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt:  Ing. Jozef Cséri, 0907 797 644

Restauracia-14-600x388

 

Restauracia-4-600x388

%d blogerom sa páči toto: