Zamestnanci

Predsedovia predmetových komisií a metodického združenia:

predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov Mgr. Kristián Kovács
predmetová komisia prírodovedných predmetov Mgr. Ľubica Poláková
predmetová komisia cudzích jazykov Mgr. Norbert Kunyík
predmetová komisia odborných predmetov – spoločné stravovanie Ing. Silvia Valachová
predmetová komisia odborných predmetov – obchod a podnikanie Monika Veresová, MSc.
predmetová komisia telesnej a športovej výchovy Mgr. Marcel Šimunek
predmetová komisia odborného výcviku Mgr. Marek Vojtek

Ing. Drahomíra Štepanayová – vedúca metodického združenia školy

Zoznam pedagogických zamestnancov:

Mgr. Eva Balážová
PaedDr. Daša Barátová
Ing. Eleonóra Benková
PhDr. Viktória Bíziková, PhD., MBA
PaedDr. Alexandra Danczi
Ing. Renáta Farkašová
Ing. Henrieta Ficzová
RNDr. Katarína Filakovská
Mgr. Renata Gazdíková
Ing. Viktória Hévízová
Ing. Tímea Juríková
Mgr. Martina Kormann
Mgr. Kristián Kovács
Mgr. Norbert Kunyik
Mgr. Stella Kunyiková
Mgr. Jana Lajdová
PhDr. Mária Liptáková
Ing. Csilla Mazanová
Mgr. Tibor Mészároš
Ing. Linda Ölvecká
PaedDr. Marek Ölvecký
Mgr. Katarína Paluková (Vargová)
Ing. Helena Patschová
Mgr. Ľubica Poláková
Ing. Aneta Ponesz
Mgr. Pavol Sáraz
PhDr. Daniela Slamenková
Mgr. Marcel Šimunek
Ing. Jana Šipekyová
PaedDr. Eurydika Stankovičová
Ing. Henrieta Takácsová
PaedDr. Eva Tamaškovičová
Ing. Silvia Valachová
Monika Veresová, MSc.
Mgr. Jozef Výbera

Zoznam majstrov odbornej výchovy:

Ing. Silvia Bolyová
Bc. Ľubica Brezanská
Bc. Gabriela Czuczorová
Mgr. Blažena Felvidekyová
Silvester Juhász
Mgr. Ivana Kodhajová
Mgr. Marta Kozárová
Bc. Zita Kutruczová
Mgr. Vladimír Markovič  – hlavný MOV
Bc. Dana Rácková
Bc. Monika Tonková
Mgr. Marek Vojtek
Mgr. Erika Vulganová
Bc. Eleonóra Zattovičová
Bc. Helena Záhumenská

Zoznam nepedagogických zamestnancov:

Borbélyová Lenka
Bóriková Eva
Bórik Ján
Dobosiová Klaudia
Horváthová Mária
Hruška Marian
Kotian Daniel
Kováčová Kristína
Markusková Viera
Pintérová Alžbeta
Révajová Edita
Szabová Helena
Szibilla Peter
Šafárová Otília
Mgr. Mihalek Šuminová Klára
Ing. Drahomíra Štepanayová
Zajíček Peter

 

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru

 

6323 K hotelová akadémia.

Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021.

Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.

%d blogerom sa páči toto: