Triedni učitelia

Triedni učitelia a náhradní triedni učitelia škol. rok 2018-2019

P.č.   Trieda Triedny učiteľ Číslo Trieda –         Náhradný
učebne – budova      triedny učiteľ
1. 1    I. A   HA Mgr. Gazdíková 213 Slovenská ul. Mgr. Kunyíková
2. 2    I. B   HA Ing. Patschová 212 Slovenská ul. Ing. Bolyová
3. 3    II. A   HA Mgr. Kunyíková 112 Slovenská ul. Mgr. Kunyík
4. 4    III. A  HA Mgr. Felvidékyová 102 Slovenská ul. Mgr. Kunyík
5. 5    III. B  HA Mgr. Kunyík 210 Slovenská ul. Mgr. Felvidékyová
8. 6   IV. A   HA Ing. Farkašová 103 Slovenská ul. Mgr. Kozárová
7. 7  IV. B   HA Ing. Bolyová 115 Slovenská ul. Ing. Farkašová
8. 8   V. A  HA Ing. Valachová 214 Slovenská ul. Mgr. Kunyíková
9. 9  V. B   HA Mgr. Kozárová 217 Slovenská ul. Ing. Farkašová
10. 1 I. DS Veresová MSc. 116 Slovenská ul. PhDr. Liptáková
11. 2 II. DS Ing. Šipekyová 110 Slovenská ul. Mgr. Freyová
12. 3 III. DS PhDr. Slamenková 41 Slovenská ul. Ing. Šipekyová
13. 1 I. C    PM Mgr. Freyová 310 Zdravotnícka ul. Ing. Hévízová
14. 2 III. C   PM Ing. Takácsová 210 Zdravotnícka ul. Mgr. Kovács
15. 1  I. D    OaP Mgr. Lajdová 107 Zdravotnícka ul. Mgr. Paluková
16. 2 II. B   OaP PaedDr.Tamaškovičová 106 Zdravotnícka ul. PhDr. Slamenková
17. 3  III. D  OaP Ing. Dóžová 305 Zdravotnícka ul. Ing. Juríková
18. 4 IV. C   OaP Mgr. Paluková 205 Zdravotnícka ul. Ing. Mazanová
19. 1  I. E  K,Č,H Ing. Ficzová 306 Zdravotnícka ul. Mgr. Kovács
20. 1 II. C   Č, H Mgr. Balážová 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Poláková
21. 2 II. D    H, K Mgr. Poláková 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Balážová
22. 3 III. E    Č,H Mgr. Sáraz 204 Zdravotnícka ul. Mgr. Lajdová
23. 4 III. F      H PaedDr. Ölvecký 204 Zdravotnícka ul. RNDr. Filakovská
24. 1 I. AN  SS Mgr. Kormann 304 Zdravotnícka ul. Mgr. Kovács
25. 2 II. AN  SS Mgr. Kovács 211 Zdravotnícka ul. Mgr. Kormann