Triedni učitelia

Zoznam triednych učiteľov a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2022/2023

Trieda Študijný/učebný odbor Triedny učiteľ Číslo učebne Budova školy Náhradný triedny učiteľ
I. A hotelová akadémia Mgr. Stella Kunyíková 112s Slovenská ul. Mgr. Norbert Kunyík
I. B manažment regionálneho cestovného ruchu PaedDr. Jana Lajdová 107 Zdravotnícka ul. PaedDr. Eva Tamaškovičová
obchod a podnikanie
I. C obchodný pracovník Ing. Tímea Juríková 306 Zdravotnícka ul. Ing. Jana Šipekyová
pracovník marketingu
I. D hostinský, hostinská Mgr. Katarína Paluková 310 Zdravotnícka ul. Ing. Viktória Hevízová
čašník, servírka
I. E kuchár PaedDr. Marek Ölvecký 310 Zdravotnícka ul. Mgr. Katarína Paluková
cukrár
II. A hotelová akadémia Mgr. Norbert Kunyík 113s Slovenská ul. Mgr. Stella Kunyíková
II. B obchod a podnikanie PaedDr. Dáša Barátová 106 Zdravotnícka ul. PhDr. Mária Liptáková
manažment regionálneho cestovného ruchu
II. C obchodný pracovník Ing. Henrieta Ficzová 306 Zdravotnícka ul. Ing. Marta Szokolová
pracovník marketingu
II. D hostinský, hostinská Mgr. Pavol Sáraz 204 Zdravotnícka ul. PaedDr. Alexandra Danczi
čašník, servírka
II. E kuchár Ing. Marta Szokolová 204 Zdravotnícka ul. Ing. Henrieta Ficzová
cukrár
III. A hotelová akadémia Ing.  Renáta Farkašová 103s Slovenská ul. Ing. Silvia Bolyová
III. B hotelová akadémia Ing. Silvia Bolyová 115s Slovenská ul. Ing. Renáta Farkašová
III. C pracovník marketingu Ing. Henrieta Takácsová 211 Zdravotnícka ul. Ing. Viktória Hevízová
obchodný pracovník
III. D manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Jana Šipekyová 305 Zdravotnícka ul. Monika Veresová, MSc.
obchod a podnikanie
III. E čašník, servírka Mgr. Ľubica Poláková 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Eva Balážová
hostinský, hostinská
III. F kuchár Mgr. Eva Balážová 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Ľubica Poláková
cukrár
IV. A hotelová akadémia Mgr. Marta Kozárová 217s Slovenská ul. Ing. Silvia Valachová
IV. B obchod a podnikanie Mgr. Kristián Kovács 205 Zdravotnícka ul. Ing. Csilla Mazanová
IV. C pracovník marketingu Ing. Viktória Hévizová 211 Zdravotnícka ul. Ing. Henrieta Takácsová
obchodný pracovník
V. A hotelová akadémia Mgr. Renáta Gazdíková 213s Slovenská ul. Ing.  Renáta Farkašová
V. B hotelová akadémia Ing. Helena Patschová 212s Slovenská ul. Ing. Silvia Valachová
I. AN spoločné stravovanie nadstavbové štúdium Mgr. Martina Kormann 304 Zdravotnícka ul. Mgr. Katarína Paluková
II. AN spoločné stravovanie nadstavbové štúdium PaedDr. Alexandra Danczi 210 Zdravotnícka ul. Ing. Helena Patschová
I. DS cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Ing. Silvia Valachová 204s Slovenská ul. Ing. Eleonóra Benková
II. DS cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Monika Veresová, MSc. 110s Slovenská ul. PhDr. Mária Liptáková
III. DS cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Ing. Eleonóra Benková 102s Slovenská ul. Monika Veresová, MSc.

 

%d blogerom sa páči toto: