Triedni učitelia

Triedni učitelia a náhradní triedni učitelia škol. rok 2018-2019

P.č.   Trieda Triedny učiteľ Číslo Trieda –         Náhradný
učebne – budova      triedny učiteľ
1. 1    I. A   HA Mgr. Renata Gazdíková 213 Slovenská ul. Mgr. Stella Kunyíková
2. 2    I. B   HA Ing. Helena Patschová 212 Slovenská ul. Ing. Silvia Bolyová
3. 3    II. A   HA Mgr. Stella Kunyíková 112 Slovenská ul. Mgr. Norbert Kunyík
4. 4    III. A  HA Mgr. Blažena Felvidékyová 102 Slovenská ul. Mgr. Norbert Kunyík
5. 5    III. B  HA Mgr. Norbert Kunyík 210 Slovenská ul. Mgr. Blažena Felvidékyová
8. 6   IV. A   HA Ing. Renáta Farkašová 103 Slovenská ul. Mgr. Marta Kozárová
7. 7  IV. B   HA Ing. Silvia Bolyová 115 Slovenská ul. Ing. Renáta Farkašová
8. 8   V. A  HA Ing. Silvia Valachová 214 Slovenská ul. Mgr. Stella Kunyíková
9. 9  V. B   HA Mgr. Marta Kozárová 217 Slovenská ul. Ing. Renáta Farkašová
10. 1 I. DS Monika Veresová MSc. 116 Slovenská ul. PhDr. Mária Liptáková
11. 2 II. DS Ing. Jana Šipekyová 110 Slovenská ul. Mgr. Klára Freyová
12. 3 III. DS PhDr. Daniela Slamenková 41 Slovenská ul. Ing. Jana Šipekyová
13. 1 I. C    PM Mgr. Klára Freyová 310 Zdravotnícka ul. Ing. Viktória Hévízová
14. 2 III. C   PM Ing. Henrieta Takácsová 210 Zdravotnícka ul. Mgr. Kristián Kovács
15. 1  I. D    OaP Mgr. Jana Lajdová 107 Zdravotnícka ul. Mgr. Katarína Paluková
16. 2 II. B   OaP PaedDr. Eva Tamaškovičová 106 Zdravotnícka ul. PhDr. Daniela Slamenková
17. 3  III. D  OaP Ing. Narcisa Dóžová 305 Zdravotnícka ul. Ing. Tímea Juríková
18. 4 IV. C   OaP Mgr. Katarína Paluková 205 Zdravotnícka ul. Ing. Csilla Mazanová
19. 1  I. E  K,Č,H Ing. Henrieta Ficzová 306 Zdravotnícka ul. Mgr. Kristián Kovács
20. 1 II. C   Č, H Mgr. Eva Balážová 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Ľubica Poláková
21. 2 II. D    H, K Mgr. Ľubica Poláková 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Eva Balážová
22. 3 III. E    Č,H Mgr. Pavol Sáraz 204 Zdravotnícka ul. Mgr. Jana Lajdová
23. 4 III. F      H PaedDr. Marek Ölvecký 204 Zdravotnícka ul. RNDr. Katarína Filakovská
             
24. 1 I. AN  SS Mgr. Martina Kormann 304 Zdravotnícka ul. Mgr. Kristián Kovács
25. 2 II. AN  SS Mgr. Kristián Kovács 211 Zdravotnícka ul. Mgr. Martina Kormann

 

%d blogerom sa páči toto: