Triedni učitelia

Zoznam triednych učiteľov a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2021/2022

Trieda Študijný/učebný odbor Triedny učiteľ Číslo učebne Budova školy Náhradný triedny učiteľ
I. A hotelová akadémia Mgr. Norbert Kunyík 116s Slovenská ul. Mgr. Stella Kuyníková
I. B obchod a podnikanie PaedDr. Dáša Barátová 106 Zdravotnícka ul. PhDr. Mária Liptáková
manažment regionálneho cestovného ruchu
I. C obchodný pracovník Ing. Henrieta Ficzová 306 Zdravotnícka ul. Ing. Marta Szokolová
pracovník marketingu
I. D hostinský, hostinská Mgr. Pavol Sáraz 204 Zdravotnícka ul. PaedDr. Alexandra Danczi
čašník, servírka
I. E kuchár Ing. Marta Szokolová 204 Zdravotnícka ul. Ing. Henrieta Ficzová
cukrár
II. A hotelová akadémia Ing.  Renáta Farkašová 103s Slovenská ul. Ing. Silvia Bolyová
II. B hotelová akadémia Ing. Silvia Bolyová 115s Slovenská ul. Ing. Renáta Farkašová
II. C pracovník marketingu Ing. Henrieta Takácsová 211 Zdravotnícka ul. Ing. Viktória Hevízová
obchodný pracovník
II. D manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Jana Šipekyová 305 Zdravotnícka ul. Monika Veresová, MSc.
obchod a podnikanie
II. E čašník, servírka Mgr. Ľubica Poláková 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Eva Balážová
hostinský, hostinská
II. F kuchár Mgr. Eva Balážová 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Ľubica Poláková
cukrár
III. A hotelová akadémia Mgr. Marta Kozárová 217s Slovenská ul. Ing. Silvia Valachová
III. B obchod a podnikanie Mgr. Kristián Kovács 205 Zdravotnícka ul. Ing. Csilla Mazanová
III. C pracovník marketingu Ing. Viktória Hévizová 211 Zdravotnícka ul. Ing. Henrieta Takácsová
obchodný pracovník
III. D čašník, servírka Ing. Tímea Juríková 204 Zdravotnícka ul. PaedDr. Marek Ölvecký
kuchár
III. E kuchár PaedDr. Marek Ölvecký 204 Zdravotnícka ul. Ing. Tímea Juríková
hostinský, hostinská
IV. A hotelová akadémia Mgr. Renáta Gazdíková 213s Slovenská ul. Mgr. Stella Kuyníková
IV. B hotelová akadémia Ing. Helena Patschová 212s Slovenská ul. Ing. Silvia Valachová
IV. C pracovník marketingu Mgr. Katarína Paluková 306 Zdravotnícka ul. Mgr. Martina Kormann
IV. D obchod a podnikanie PaedDr. Jana Lajdová 107 Zdravotnícka ul. Ing. Aneta Ponesz
V. A hotelová akadémia Mgr. Stella Kunyíková 112s Slovenská ul. Mgr. Norbert Kunyík
I. AN spoločné stravovanie nadstavbové štúdium PaedDr. Elexandra Danczi 210 Zdravotnícka ul. Ing. Helena Patschová
II. AN spoločné stravovanie nadstavbové štúdium Mgr. Martina Kormann 310 Zdravotnícka ul. Mgr. Kristián Kovács
I. DS cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Monika Veresová, MSc. 110s Slovenská ul. PhDr. Mária Liptáková
II. DS cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Ing. Eleonóra Benková 102s Slovenská ul. Monika Veresová, MSc.
III. DS cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Ing. Silvia Valachová 210s Slovenská ul. Mgr. Marta Kozárová

 

 

%d blogerom sa páči toto: