Triedni učitelia

Zoznam triednych učiteľov a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2023/2024

 

Trieda Číslo učebne Budova školy Študijný/učebný odbor Triedny učiteľ ODV  PT/NT Majster OV Náhradný triedny učiteľ
I. A s213 Slovenská ul. hotelová akadémia Mgr. Renáta Gazdíková     Mgr. Stella Kunyíková
I. B 205 Zdravotnícka ul. obchod a podnikanie Ing. Eleonóra Benková     Ing. Linda Ölvecká
manažment regionálneho cestovného ruchu
I. C 211 Zdravotnícka ul. obchodný pracovník Mgr. Kristián Kovács PT Bc. Dana Rácková Ing. Viktória Hévízová
pracovník marketingu
I. D 311 Zdravotnícka ul. hostinský, hostinská Mgr. Klára Borzová  NT Bc. Ľubica Brezanská
Ivana Havelová 
Bc. Eleonóra Zattovičová
Ing. Marta Szokolová
čašník, servírka
I. E 311 Zdravotnícka ul. kuchár, cukrár Mgr. Marcel Šimunek PT Ivana Havelová
Mgr. Marek Vojtek
Mgr. Pavol Sáraz
II. A s112 Slovenská ul. hotelová akadémia Mgr. Stella Kunyíková     Mgr. Norbert Kunyík
II. B 107 Zdravotnícka ul. obchod a podnikanie manažnent regionálneho cestovného ruchu PaedDr. Jana Lajdová     Ing Aneta Ponesz
II. C 306 Zdravotnícka ul. obchodný pracovník Ing. Tímea Juríková NT Bc. Dana Rácková Ing. Henrieta Takácsová
  pracovník marketingu
II. D 210 Zdravotnícka ul. hostinský, hostinská Mgr. Katarína Paluková NT Mgr. Ivana Kodhajová
Bc. Silvester Juhász
Mgr. Martina Kormann
  čašník, servírka
II. E 210 Zdravotnícka ul. kuchár PaedDr. Marek Ölvecký PT Bc. Monika Tonková
Bc. Eleonóra Zattovičová
Mgr. Klára Borzová 
  cukrár
III. A s116 Slovenská ul. hotelová akadémia Mgr. Norbert Kunyík     Mgr. Renáta Gazdíková
III. B 106 Zdravotnícka ul. obchod a podnikanie PaedDr. Dáša Barátová     PhDr. Mária Liptáková
manažment regionálneho cestovného ruchu
III. C 306 Zdravotnícka ul. obchodný pracovník Ing. Henrieta Ficzová PT Mária Kováčová Ing. Marta Szokolová
pracovník marketingu
III. D 204 Zdravotnícka ul. hostinský, hostinská Mgr. Pavol Sáraz PT Mgr. Ivana Kodhajová
Bc. Ľubica Brezanská
Bc. Silvester Juhász
Mgr. Marcel Šimunek
čašník, servírka
III. E 204 Zdravotnícka ul. kuchár Ing. Marta Szokolová NT Bc. Monika Tonková
Mgr. Marek Vojtek 
Mgr. Eva Balážová
cukrár
IV. A s103 Slovenská ul. hotelová akadémia Ing.  Renáta Farkašová     Ing. Silvia Bolyová
IV. B s115 Slovenská ul. hotelová akadémia Ing. Silvia Bolyová     Ing. Renáta Farkašová
IV. C 211 Zdravotnícka ul. pracovník marketingu Ing. Henrieta Takácsová NT Mária Kováčová Mgr. Kristián Kovács
obchodný pracovník
IV. D 305 Zdravotnícka ul. manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Jana Šipekyová     Monika Veresová, MSc.
obchod a podnikanie
V. A s217 Slovenská ul. hotelová akadémia Mgr. Marta Kozárová     Ing. Silvia Valachová
I. AN 310 Zdravotnícka ul. spoločné stravovanie nadstavbové štúdium Mgr. Eva Balážová PT/NT Mgr. Vladimír Markovič
Mgr. Blažena Felvidékyová
Mgr. Erika Vulganová
Ing. Marta Szokolová
II. AN 304 Zdravotnícka ul. spoločné stravovanie nadstavbové štúdium Mgr. Martina Kormann PT/NT Mgr.B.Felvidékyová Mgr.E.Vulganová Mgr. Katarína Paluková
I. DS s102 Slovenská ul. cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Ing. Csilla Mazanová     Mgr. Stella Kunyíková
II. DS s214 Slovenská ul. cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Ing. Silvia Valachová     Ing. Eleonóra Benková
III. DS s110 Slovenská ul. cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Monika Veresová, MSc.     PhDr. Mária Liptáková