Triedni učitelia

 

Zoznam triednych učiteľov a náhradných triednych učiteľov
v školskom roku 2020/2021
 
Trieda Študijný/učebný odbor Triedny učiteľ Číslo učebne Budova školy Náhradný triedny učiteľ
I. A hotelová akadémia Ing.  Renáta Farkašová s103 Slovenská ul. Ing. Silvia Bolyová
I. B hotelová akadémia Ing. Silvia Bolyová s115 Slovenská ul. Ing. Renáta Farkašová
I. C pracovník marketingu Ing. Henrieta Takácsová 210 Zdravotnícka ul. Ing. Viktória Hevízová
obchodný pracovník
I. D manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Jana Šipekyová 305 Zdravotnícka ul. Monika Veresová, MSc.
obchod a podnikanie
I. E čašník, servírka Mgr. Ľubica Poláková 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Eva Balážová
hostinský, hostinská
I. F kuchár Mgr. Eva Balážová 311 Zdravotnícka ul. Mgr. Ľubica Poláková
cukrár
II. A hotelová akadémia Mgr. Marta Kozárová s217 Slovenská ul. Ing. Silvia Valachová
II. B obchod a podnikanie Mgr. Kristián Kovács 205 Zdravotnícka ul. Ing. Csilla Mazanová
II. C pracovník marketingu Ing. Viktória Hévizová 211 Zdravotnícka ul. Mgr. Martina Kormann
obchodný pracovník
II. D čašník, servírka Ing. Tímea Juríková 204 Zdravotnícka ul. PaedDr. Marek Ölvecký
kuchár
II. E kuchár PaedDr. Marek Ölvecký 204 Zdravotnícka ul. Ing. Tímea Juríková
hostinský, hostinská
III. A hotelová akadémia Mgr. Renáta Gazdíková s213 Slovenská ul. Mgr. Stella Kuyníková
III. B hotelová akadémia Ing. Helena Patschová s212 Slovenská ul. Ing. Silvia Valachová
III. C pracovník marketingu Mgr. Katarína Paluková 210 Zdravotnícka ul. Ing. Linda Ölvecká
III. D obchod a podnikanie PaedDr. Jana Lajdová 107 Zdravotnícka ul. PhDr. Mária Liptáková
III. E kuchár Ing. Henrieta Ficzová 310 Zdravotnícka ul. RNDr. Katarína Fiľakovská
čašník, servírka
hostinský, hostinská
IV. A hotelová akadémia Mgr. Stella Kunyíková s112 Slovenská ul. Mgr. Norbert Kunyík
IV. B obchod a podnikanie PaedDr. Eva Tamaškovičová 106 Zdravotnícka ul. PhDr. Daniela Slamenková
V. A hotelová akadémia Mgr. Blažena Felvidékyová s102 Slovenská ul. Mgr. Norbert Kunyík
V. B hotelová akadémia Mgr. Norbert Kunyík s210 Slovenská ul. Mgr. Blažena Felvidékyová
I. AN spoločné stravovanie nadstavbové štúdium Mgr. Martina Kormann 306 Zdravotnícka ul. Mgr. Kristián Kovács
II. AN spoločné stravovanie nadstavbové štúdium Ing. Linda Ölvecká 304 Zdravotnícka ul. Mgr. Katarína Paluková
I. DS cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Ing. Eleonóra Benková 112 Zdravotnícka ul. Monika Veresová, MSc.
II. DS cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Ing. Silvia Valachová 415 Zdravotnícka ul. Mgr. Marta Kozárová
III. DS cestovný ruch             vyššie odborné štúdium Monika Veresová, MSc. prax Zdravotnícka ul. Ing. Eleonóra Benková

 

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru

 

6323 K hotelová akadémia.

Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021.

Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.

%d blogerom sa páči toto: