Kritériá na prijatie žiaka pre školský rok 2025/2026

Kompletné znenie kritérií prijímacích skúšok do jednotlivých odborov na prijatie žiaka pre školský rok 2025/2026 si môžete prečítať v priloženom súbore

Kritériá 2025 – Dokument programu Microsoft Word