ZRŠ

Rodičovské združenie pri SOŠ hotelových služieb a obchodu

Sídlo: Zdravotnícka 5279/3, 940 01 Nové Zámky

                                                                                                  

IČO: 54 122 686                                                                     

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: SK16 0900 0000 0051 8674 4333

                                                                                                           

Predseda:  Mgr. Irena Korimová

Podpredseda: Mgr. Tímea Manyušová

Hospodár: Ing. Natália Csemezová

                                                                                                  

Rodičovská rada v školskom roku 2023/2024

I.A                                                                    Monika Jendrušáková

I.B                                                                    Ing. Viera Czuczorová

I.C                                                                    Mgr. Tímea Manyušová

I.D                                                                    Eva Krnáčová

II.B                                                                   Mgr. Katarína Drugová

II.C                                                                   Božena Chovancová Matejová

III.A                                                                 Zuzana Garaiová

III.B                                                                 Silvia Gašparíková

III.C                                                                 Ing. Petronela Cviková, PhD.

III.E                                                                  Marcela Jasztrabszká

IV.A                                                                 Mgr. Irena Korimová

IV.B                                                                 Žaneta Csontosová

V.A                                                                   Ing. Natália Csemezová