COOP Jednota, s.d. Nové Zámky

Názov firmy spolupracujúcej so školou v duálnom systéme vzdelávania

Adresa:   COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

Tel: 035 6921 400      jednota@jednota-nz.sk     www.jednota-nz.sk

coop

 

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo úspešne prevádzkuje sieť moderných maloobchodných predajní a pôsobí na slovenskom maloobchodnom trhu už takmer 70 rokov. Svoju obchodnú činnosť zabezpečuje v  troch okresoch a to Nové Zámky, Komárno a Levice. Dlhodobo patrí medzi najúspešnejšie spotrebné družstvá na Slovensku a najväčších zamestnávateľov v regióne. Ako slovenský podnikateľský subjekt zamestnáva viac ako 1000 zamestnancov. COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo je ocenená niekoľkými oceneniami za inovatívny prístup v maloobchode s potravinami. V spolupráci so školami zabezpečuje na svojich pracoviskách pod vedením odborných pedagógov odbornú prax pre profesie predavač, obchodný pracovník, pracovník marketingu, kuchár, čašník, cukrár a hostinský.

 

Máš záujem o štúdium v COOP Jednote Nové Zámky, spotrebné družstvo?

Neváhaj a prihlás sa na Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka ulica 3, Nové Zámky

 odbor: 6442 K obchodný pracovník / 4 – ročný študijný odbor

6405 K pracovník marketingu / 4 – ročný študijný odbor

6460 H predavač / 3 – ročný učebný odbor

Odbornú časť štúdia budeš vykonávať na pracovisku praktického vyučovania Prevádzka Junior Centrum, P.O.Hviezdoslavova v Nových  Zámkoch, v Obchodnom dome na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch, v oddelení Supermarket a oddelení Textil.

Po skončení štúdia poskytne COOP Jednota Nové Zámky, svojim absolventom pracovné miesto vo veľkej a úspešnej spoločnosti ako i možnosť ďalšieho kariérneho postupu.

Ak sa chceš dozvedieť viac, zavolaj na  tel. číslo 035/69 21 407, 408. Alebo sa s Tebou radi stretneme na pracovisku praktického vyučovania Junior Centrum v Nových Zámkoch.

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

Ak sa rozhodneš pre niektorý z uvedených odborov a v prípade uzatvorenia učebnej zmluvy, COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Ti poskytne počas celého štúdia:

prácu v stabilnej slovenskej firme s dlhodobou tradíciou,

pracovné ošatenie,

pracovnú obuv,

pracovné pomôcky,

stravu,

podnikové štipendium.

Uplatnenie absolventov v praxi:

Práca v maloobchodných predajniach v mieste bydliska alebo v blízkom okolí

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt:  Ing. Iveta Goldschmidtová, č. tel.  035 6921 407

CO-17000-37_foto-Dualne-vzdelavanie_1CO-17000-37_foto-Dualne-vzdelavanie_4