Vyhodnocovacie správy

Vyhodnocovacie správy:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2022/2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2022-2023

Vyhodnocovacia správa 2021-2022

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021/2022

Vyhodnocovacia správa 2020-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021

Vyhodnocovacia správa 2019-2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020

Vyhodnocovacia správa 2018-2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019

 

Protokol právneho/neprávneho subjektu, výkaz k správe o hosporárení za rok 2021

Protokol právneho/neprávneho subjektu, výkaz k správe o hospodárení za rok 2022

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2022 – komentár