Kritériá na prijatie žiaka pre školský rok 2024/2025 – SDV

Kritériá prijímacích skúšok do jednotlivých odborov v systéme duálneho vzdelávania na prijatie žiaka pre školský rok 2024/2025

Kritériá 2024 – SDV (dokument Microsoft Word)

Kriteria-2024-SDV pdf