KUCHÁR

Názov vzdelávacieho programu

KUCHÁR

Názov modulu Kuchár
Číslo potvrdenia o akreditácii 1582/2012/67/3
Dátum vydania potvrdenia 14.05.2012
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať ako kuchári
Termín Aktuálne termíny kurzu: 4. február 2019

zašlite žiadosť o zaradenie do kurzu:   Ziadost o rekvalifikacny kurz

Kontakt skola@hosnz.sk, 035-6428622
Forma prezenčná, (prípadne kombinovaná s možnosťou dištančného štúdia)
Charakteristika kurzu – profil absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí práce s predpismi o HACCP, s predpismi o preberaní, reklamácií, výdaji a skladovaní surovín na prípravu pokrmov, hospodárenie so zvereným majetkom a hmotnej zodpovednosti. Osvojí si vedomosti a zručnosti základných zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov. Získa vedomosti z výpočtov množstva spotreby surovín pre pripravované pokrmy. Získa zručnosti z úpravy základných surovín, úpravy a spracovania mäsa jatočných zvierat, hydiny, zveriny a rýb, používania polotovarov, prípravy pokrmov teplej a studenej kuchyne podľa receptúr. Osvojí si zručnosti z prípravy minútkových pokrmov a špecialít, prípravy pokrmov pre rýchle stravovanie, prípravy pokrmov pre diétne stravovanie, prípravy múčnikov, prípravy teplých nápojov. Získa odborné vedomosti a zručnosti z estetickej úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach.

Rozsah vzdelávania Celkový počet hodín:  500, z toho: teórie 180 a praxe 320 hodín
Odborný garant Ing. Helena Patschová
Doplňujúce informácie – možnosť získať Osvedčenie o úplnej kvalifikácii

– záujemcovia, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR môžu kurz absolvovať BEZPLATNE (v rámci projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

– uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz