6445 H kuchár

Učebný odbor (kód a názov): 6445 H kuchár

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, trojročné štúdium

Stupeň vzdelania:                                 stredné odborné vzdelanie

Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania. Získa kvalifikáciu na to, aby mohol pracovať ako živnostník. Okrem toho žiaci môžu absolvovať barmanský, sommeliersky, carving fruit a baristický kurz a získať medzinárodný certifikát, ktorý im umožní širšie uplatnenie na trhu práce, nie len doma, ale i v zahraničí.

Po troch rokoch štúdia žiak získava výučný list a má možnosť pokračovať v dvojročnom študijnom odbore spoločné stravovanie a získava úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

SkVP KUCHÁR 2021

%d blogerom sa páči toto: