BARISTA

Názov vzdelávacieho programu

BARISTA

Názov modulu Barista
Číslo potvrdenia o akreditácii 1582/2012/67/6
Dátum vydania potvrdenia 14.05.2012
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať ako baristi
Termín Kontaktujte nás a bude vám zaslaný aktuálny termín kurzu,

zašlite žiadosť o zaradenie do kurzu: Ziadost o rekvalifikacny kurz

Kontakt skola@hosnz.sk, 035-6428622
Forma prezenčná, (prípadne kombinovaná s možnosťou dištančného štúdia)
Charakteristika kurzu – profil absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí zásady hygieny, bezpečnosti práce a uplatňovania predpisov HACCP, organizáciu práce na pracovisku za barovým pultom, spoločenské zásady a zásady komunikácie s hosťom a spolupracovníkmi. Získa vedomosti z odbornej terminológie, vie realizovať základné procedúry s hosťom, vie zostavovať nápojový lístok podľa gastronomických pravidiel. Získa odborné vedomosti o odrodách kávy arabica a robusta. Vie správne vybrať stupeň praženia kávy pri príprave kávy. Ovláda správnu manipuláciu s kávovarom, s tryskou a kávovým mlynčekom. Osvojí si techniku prípravy espressa, capuccina, výzdobu capuccina topingom, prípravy latte macchiato. Vie uplatniť módne trendy pri príprave rôznych druhov káv a jej servírovanie. Získa odborné vedomosti z techniky obsluhy, z pestovania a zberu kávy, zo spracovania a praženia kávových zŕn na záverečný produkt a z balenia a skladovania kávy.

Rozsah hodín Celkový počet hodín: 100, z toho teórie 50 a praxe 50 hodín
Odborný garant Mgr. Blažena Felvidékyová
Doplňujúce informácie – možnosť získať Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii

– záujemcovia, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR môžu kurz absolvovať BEZPLATNE (v rámci projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

– uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz