NAJ úspechy v odborných súťažiach

V systematickej odbornej príprave žiakov je dôležitá  aj  účasť žiakov  na súťažiach s odborným zameraním na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Dôkazom toho bolo už niekoľko rokov vynikajúce  umiestnenie našich študentov na súťažiach mladých kuchárov, somelierov, barmanov, baristov i v súťažiach stredoškolskej odbornej činnosti.

Barmani:

Právom sme hrdý na nášho úspešného absolventa – TOMÁŠA GYÉNA, ktorý získal prestížne ocenenie Barman roka 2018, ktorý udeľuje Slovenská barmanská asociácia.

Tomáš pracuje ako Brandambasador prémiových značiek v najúspešnejšej spoločnosti na výrobu a dovoz prémiových značiek alkoholu a nealkoholických nápojov St. Nicolaus. O jeho majstrovstve svedčí deväť titulov Majster Slovenska v kategórii FlairBartending, osemkrát reprezentoval našu krajinu na majstrovstvách sveta a namiešal aj najlepší drink na svete. Pripravil ho zo zlatého rumu, applepie sirupu, čierneho čaju earlgrey, citrónovej šťavy a ananásovej šťavy.

V novembri 2019 reprezentoval SR v čínskom Chengduna majstrovstvách sveta IBA World Cocktail Championships. Tomáš je obrovskou inšpiráciou pre našich žiakov!

Pravidelne navštevuje našu strednú odbornú školu a žiakom odovzdáva formou prezentácií a praktických ukážok aktuálne informácie zo sveta mixológie. Za túto záslužnú prácu patrí Tomášovi veľké ďakujem!

 

Medzi ďalších úspešných absolventovSOŠHSaO v Nových Zámkoch, ktorí dosiahli najlepšie umiestnenia na barmanských súťažiach patria: Ladislav Kerekes, Peter Szulló, Martin Krupa, Denisa Homonnaiová, Karol Szuri, Tomáš Sobota,Veronika Štefániková, Martina Mlečenková, Andrej Pányi, Andrea Ižáková, Viktória Kovácsová, Simona Šebová, Gabriel Oravek.  

Naši barmani sa pravidelne zúčastňujú mnohých súťaží: St.NicolausCupe v Bratislave, MASTER CUP 77 v Bratislave, Súťaž v odborných zručnostiach„PIEŠŤANSKÝ POHÁRĽUDOVÍTA WINTERA“, FOURFEST – EUROAKADEMIK GASTRO 2019 v Rimavskej Sobote.

 Andrea Ižáková na St.NicolausCupev Bratislave

Viktória Kovácsová na barmanskej súťaži MASTER CUP 77 v Bratislave

 Simona Šebová na barmanskej súťaži MASTER CUP 77 v Bratislave

Súťaž v odborných zručnostiach „PIEŠŤANSKÝ POHÁR ĽUDOVÍTA WINTERA“ – zľava Ing. Silvia Bolyová, súťažiaci Gabriel Oraveka hodnotiaci komisár Ľuboš Rácz

Dominika Petróová na barmanskej súťaži FOURFEST – EUROAKADEMIK GASTRO 2019 v Rimavskej Sobote.

 

 

 

Pod vedením p. prof. Heleny Patschovej sa úspechy v súťažiach mladých kuchárov podarilo niekoľko rokov obhájiť Martinovi Brezanskému a v ďalších rokoch Jane Čvirikovej a Tomášovi Bajnokovi.  (10.) Medzi úspešných reprezentantov kuchárskeho umenia patril aj Marek Šarina a Erik Kovács (11. – z www stranky skoly), ktorý si v náročnej konkurencii v októbri 2010 vybojoval postup na Medinárodnú súťaž Junir Gastro – súťaž mladých kuchárov, ktorá sa bude konať  v januári 2011 v Bratislave.

Medzi najúspešnejších someliérov, ktorí pravidelne dosahovali úspechy na regionálnych, národných ale aj medzinárodných súťažiach someliérov patrili  patrili Peter Kecskés, Adam Bencze a Gabriel Kollár (12.). Žiakov na súťaže pravidelne už niekoľko rokov pripravuje p. prof. Mgr. Blažena Felvidékyová. (13., 14.) Žiaci sa  pravidelne zúčastňujú súťaží  Grand Prix – Znojemský hrozen  v ČR, CORNER SOMMELIER COMPETITION, Vittis Trophé – Junior somelier a iných. Medzi najúspešnejších someliérov na škole v minulých rokoch patrili Peter Kecskéš, Adam Bencze  a Gabriel Kollár. Všetci traja dosahovali vynikajúce umiestnenia na someliérskych súťažiach na Slovensku i v Českej republike.

Na základe týchto úspechov s našou intenzívne spolupracuje Slovenská  asociácia somelierov, ktorá školu  v roku 2007 navrhla na ocenenie „Somelier roka – junior“ v súťaži organizovanej odborným časopisom HoReCa. Na slávnostnom odovzdávaní cien za zúčastnila široká odborná a podnikateľská verejnosť. Za ich účasti bola naša škola  zároveň vyhlásená ako  jediná škola na Slovensku, ktorá vychováva najviac špičkových mladých somelierov. Ocenenie, ktoré škola získala bolo udelené za dosiahnuté prvenstvá na uznávaných domácich i zahraničných súťažiach.  V súčasnosti je škola jedným zo stredísk Slovenskej  asociácie somelierov.

Odborných súťažísa s veľkým úspechom sa zúčastňujú aj mladí baristi (15.). Významné ocenenia získali najmä Martin Krupa, Miriama Szabóová, Lenka Szakálosová, Dáša Strachanová a Martina Rapcová.

Miriama Szabóová (16.) si vybojovala účasť na Majstrovstvách sveta baristov, ktoré sa konali v júni 2010 v Londýne.