NAJ úspechy v odborných súťažiach

V systematickej odbornej príprave žiakov je dôležitá  aj  účasť žiakov  na súťažiach s odborným zameraním na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Dôkazom toho bolo už niekoľko rokov vynikajúce  umiestnenie našich študentov na súťažiach mladých kuchárov, somelierov, barmanov, baristov i v súťažiach stredoškolskej odbornej činnosti.

Medzi najúspešnejších absolventov, ktorí dosiahli najlepšie umiestnenia na súťažiach barmanov (0.) Ladislav Kerekes, Peter Szulló, Andrej Rybár, Monika Kuruczová, Anna Čerešová. Martin Krupa (1.), Denisa Homonnaiová (2. , 3.), Tomáš Gyén (4.), Karol Szuri (5.). Naši barmani sa pravidelne zúčastňujú mnohých súťaží (5-1) a veľmi dobré výsledky dosahujú každý rok na súťaži HoReCa Barman Challenge v Bratislave.

Tomáš Gyén si svojim majstrovstvom vybojoval účasť na Majstrovstvách sveta v miešaní nápojov v roku 2009 v Berlíne (6., 7.) a postup na Majstrovstvá sveta vo freestyle v Singapure v novembri 2010.

Medzi súčasných úspešných barmanov, ktorých vedie p. prof. Silvia Bolyová patria Veronika Štefániková a Martina Mlečenková. ( 8., 9.)

Pod vedením p. prof. Heleny Patschovej sa úspechy v súťažiach mladých kuchárov podarilo niekoľko rokov obhájiť Martinovi Brezanskému a v ďalších rokoch Jane Čvirikovej a Tomášovi Bajnokovi.  (10.) Medzi úspešných reprezentantov kuchárskeho umenia patril aj Marek Šarina a Erik Kovács (11. – z www stranky skoly), ktorý si v náročnej konkurencii v októbri 2010 vybojoval postup na Medinárodnú súťaž Junir Gastro – súťaž mladých kuchárov, ktorá sa bude konať  v januári 2011 v Bratislave.

Medzi najúspešnejších someliérov, ktorí pravidelne dosahovali úspechy na regionálnych, národných ale aj medzinárodných súťažiach someliérov patrili  patrili Peter Kecskés, Adam Bencze a Gabriel Kollár (12.). Žiakov na súťaže pravidelne už niekoľko rokov pripravuje p. prof. Mgr. Blažena Felvidékyová. (13., 14.) Žiaci sa  pravidelne zúčastňujú súťaží  Grand Prix – Znojemský hrozen  v ČR, CORNER SOMMELIER COMPETITION, Vittis Trophé – Junior somelier a iných. Medzi najúspešnejších someliérov na škole v minulých rokoch patrili Peter Kecskéš, Adam Bencze  a Gabriel Kollár. Všetci traja dosahovali vynikajúce umiestnenia na someliérskych súťažiach na Slovensku i v Českej republike.

Na základe týchto úspechov s našou intenzívne spolupracuje Slovenská  asociácia somelierov, ktorá školu  v roku 2007 navrhla na ocenenie „Somelier roka – junior“ v súťaži organizovanej odborným časopisom HoReCa. Na slávnostnom odovzdávaní cien za zúčastnila široká odborná a podnikateľská verejnosť. Za ich účasti bola naša škola  zároveň vyhlásená ako  jediná škola na Slovensku, ktorá vychováva najviac špičkových mladých somelierov. Ocenenie, ktoré škola získala bolo udelené za dosiahnuté prvenstvá na uznávaných domácich i zahraničných súťažiach.  V súčasnosti je škola jedným zo stredísk Slovenskej  asociácie somelierov.

Odborných súťažísa s veľkým úspechom sa zúčastňujú aj mladí baristi (15.). Významné ocenenia získali najmä Martin Krupa, Miriama Szabóová, Lenka Szakálosová, Dáša Strachanová a Martina Rapcová.

Miriama Szabóová (16.) si vybojovala účasť na Majstrovstvách sveta baristov, ktoré sa konali v júni 2010 v Londýne.

%d blogerom sa páči toto: