Odborný výcvik

Odborný výcvik študijného odboru pracovník marketingu vykonávajú žiaci 1. a 2. ročníka v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť a s marketingovými činnosťami sa oboznamujú v supermarkete Tesco. V 3. a 4. ročníku získavajú odborné vedomosti a zručnosti v moderne vybavených učebniach pre tvorbu propagačných prostriedkov, výučbu obchodnej komunikácie a prezentáciu produktov v propagačných akciách a organizáciu marketingového výskumu.


Odborný výcvik študijného odboru obchodný pracovník sa uskutočňuje v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť a v spolupráci so supermarketom Hypernova Nové Zámky si žiaci priamo v obchodnej praxi precvičujú odborné vedomosti a získavajú praktické zručnosti z marketingu a manažmentu obchodných reťazcov.


Učebný odbor predavač vykonáva odborný výcvik v Junior centre, súčasťou ktorého je i moderná maloobchodná predajňa, kde žiaci získavajú odborné vedomosti, zručnosti a návyky pre odborné poradenstvo a manipuláciu s tovarom, osvojujú si odbornú komunikáciu a obchodný sortiment.


Učebný odbor čašník, servírka vykonáva odborný výcvik v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť, v časti odbornej učebne typu reštaurácie a vinárne. Sú vybavené modernými učebnými pomôckami, ktoré umožňujú žiakom získať pod odborným vedením majstrov OV potrebné odborné zručnosti pre výkon profesie čašník, servírka.


Učebný odbor kuchár vykonáva odborný výcvik v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť v kuchyniach, ktoré sú moderne vybavené pre výrobu studených, teplých a minútkových jedál. Tu sa žiaci učia pripravovať tiež špeciálne regionálne jedlá ale i jedlá zahraničných kuchýň.

%d blogerom sa páči toto: