Odborný výcvik

Odborný výcvik študijného odboru pracovník marketingu vykonávajú žiaci 1. a 2. ročníka v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť a oboznamujú sa s marketingovými činnosťami.

V 3. a 4. ročníku získavajú odborné vedomosti a zručnosti v moderne vybavených učebniach pre tvorbu propagačných prostriedkov, výučbu obchodnej komunikácie a prezentáciu produktov v propagačných akciách a organizáciu marketingového výskumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebný odbor čašník, servírka vykonáva odborný výcvik v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť, v časti odbornej učebne typu reštaurácie a vinárne. Sú vybavené modernými učebnými pomôckami, ktoré umožňujú žiakom získať pod odborným vedením majstrov OV potrebné odborné zručnosti pre výkon profesie čašník, servírka.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebný odbor kuchár vykonáva odborný výcvik v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť v kuchyniach, ktoré sú moderne vybavené pre výrobu studených, teplých a minútkových jedál. Tu sa žiaci učia pripravovať tiež špeciálne regionálne jedlá ale i jedlá zahraničných kuchýň.

%d blogerom sa páči toto: