Žiacka školská rada

Zloženie  žiackej školskej rady v školskom roku 2023/2024:

Predseda: 

Členovia:

 

Koordinátor ŽŠR: Ing. Linda Ölvecká

 

Štatút ŽSR