NAJ úspechy v ostatných súťažiach

Úspešné výsledky dosahujú naši žiaci nielen v odborných a športových činnostiach, ale aj na umeleckých, spoločenskovedných a jazykových súťažiach a olympiádach.

Predmetová komisia slovenského jazyka, literatúry a spoločensko-vedných predmetov:
zodp. predseda PK SJL a SVP – Mgr. Kristián Kovács

* * *

Do Olympiády zo slovenského jazyka sa zapájame každoročne už od jej vzniku (0. ročník v šk. roku 2007/2008). Vynikajúce výsledky dosiahla Monika Nagyová (žiačka odboru hotelová akadémia) , ktorá sa v roku 2008 umiestnila na krajskom kole na 3. mieste a o rok na získala 2. miesto, čím si vybojovala právo účasti na celoslovenskom kole tejto olympiády, kde získala 12. najlepší výsledok. V náročnej 40-člennej konkurencii sa na krajskom kole dokázal presadiť aj Patrik Öszi, keď v šk. roku 2011/2012 získal 4. miesto.

* * *

Našim žiakom nechýba ani fantázia a tvorivosť. Dôkazom toho sú  aj úspešné výsledky na rôznych súťažiach pre mladých autorov.

Zuzana Kořaková zo IV.E získala v šk. roku 2009/10 Cenu riaditeľky Považskej knižnice v celoslovenskej súťaži O cenu Dominika Tatarku. Monika Nagyová získala 3. miesta v súťažiach Literárna Ilava a Zlaty Dônčovej Nitra, obe v šk. roku 2009/10.  Monika Nagyová bola ocenená v projekte TASR do škôl ako aktívna prispievateľka a získala preukaz redaktor junior. V literárnej súťaži Esej Jána Johanidesa získal Zoltán Varga 1. miesto a Alexandra Szabóová prémiu (šk. rok 2011/2012).

* * *

O tom, že žiaci nielen tvoria poéziu, či prózu, ale ju aj prednášajú, nás každoročne presvedčujú  účastníci v súťažiach v umeleckom prednese poézie a prózy.

Medzi najvýraznejšie úspechy v poslednom období patrí 3. miesto Vladimíra Rolníka na krajskom kole recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha …“ Mimoriadne talentovanou recitátorkou je aj Diana Ferenczová –  v šk. roku 2012/2013 obsadila na krajskom kole tejto súťaže 2.miesto v kategórii poézia a r. 2013/14 rovnako na krajskom kole 3.miesto.
Aj na súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín získala pre školu krásne umiestnenie, keď úspešne zvládla okresné kolo a 2x postúpila na krajské kolo (2010/11  a 2012/13).
V šk. roku 2011/2012 Alexandra Tóthová vyhrala krajské kolo 45. ročníka festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansová Lomnička a vďaka 1.miestu  reprezentovala školu a kraj na celoslovenskom kolo, kde sa umiestnila v bronzovom pásme.

* * *

Aj v oblasti spoločensko-vedných predmetov sa naši študenti dokážu presadiť v tvrdej konkurencii najmä gymnazistov.  V Olympiáde ľudských práv sa takmer každoročne prebojujú spomedzi 40 najlepších súťažiacich z celého Nitrianskeho kraja do úzkeho finále. Zoltán Varga sa dva roky prebojoval na celoslovenské kolo (2012/13 a 2013/14). Ďalší naši úspešní reprezentanti, ktorí postúpili do finále sú Dana Vyhlídková a Lucia Budiková.

* * *

Projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ – škola získala na základe vypracovaného projektu sumu 3000€ na elektronizáciu školskej knižnice (PC, skener, tlačiareň, program Clavius, nákup kníh)

V rámci projektu „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, konaného pod záštitou MŠVVŠ SR, sme uskutočnili aktivity, vďaka ktorým naša škola získala 4.miesto z 318 zapojených školských knižníc z celého Slovenska a vyhrala 600€ na nákup kníh do knižného fondu. Rozhodli sme sa, že so žiakmi zhotovíme leporelo, v ktorom spracujú informácie o minulosti, prítomnosti a budúcnosti obcí a miest, z ktorých pochádzajú. Do spájania leporela boli zapojení takmer všetci žiaci, čím sa podporila spolupráca žiakov školy. Leporelo malo dĺžku 360 metrov. Prepojili sme ním dve budovy našej školy a symbolicky spojili všetkých študentov.

 

 

%d blogerom sa páči toto: