Kritériá na prijatie žiaka pre školský rok 2024/2025 – NŠ a VOŠ

Kritériá prijímacích skúšok 

na nadstavbové štúdium do študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách,

na vyššie odborné štúdium študijného odboru 6312 Q cestovný ruch a hotelierstvo 

pre školský rok 2024/2025

Kompletné znenie kritérií prijímacích skúšok do jednotlivých odborov na prijatie žiaka pre školský rok 2024/2025 si môžete prečítať v priloženom súbore

Kritériá_NŠ_PMŠ__2024_2025