6421 L spoločné stravovanie

Študijný odbor (kód a názov): 6421 L spoločné stravovanie

Forma a dĺžka štúdia: denná, dvojročné nadstavbové štúdium

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitným vysvedčením absolventom trojročných učebných odborov 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár a 6489 H hostinský, hostinská.

Absolvent je po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou kvalifikovaný odborný pracovník so širokým odborným profilom a  všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov  v oblasti spoločného stravovania. Je schopný samostatne podnikať a je tiež  kvalifikovaný a schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov v spoločnom stravovaní, vie vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti v podnikoch spoločného stravovania. Dokáže vykonávať pracovné činnosti vo výrobe i  v obsluhe, zostaviť ponuku produktov podniku spoločného stravovania,  ale i riadiť menší tím pracovníkov a organizovať prácu vo výrobných, odbytových i zásobovacích činnostiach, vie používať racionálne metódy práce.

SkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 2021

%d blogerom sa páči toto: