VADAŠ, s.r.o.

VADAŠ, s.r.o.

Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo,

personálne odd. tel.: 0903 517 928

mzdy@vadas.sk, personalne@vadas.sk  

www.vadasthermal.sk  

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: VADAŠ, s.r.o. je prevádzkovateľom obľúbeného a vyhľadávaného termálneho kúpaliska s najväčšou rozlohou na Slovensku, s celoročnou prevádzkou a s vyše 40 ročnou históriou. Nachádza sa v meste Štúrovo na ľavom brehu Dunaja na slovensko-maďarskej hranici. Ponúka nielen široký sortiment služieb z vodného sveta a ideálne podmienky pre športovanie a oddych, ale tiež vynikajúcu slovenskú a maďarskú kuchyňu a hotelové služby pre ubytovaných návštevníkov. Preto je to ideálne prostredie pre vzdelávanie žiakov v oblasti gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu pod vedením skúsených inštruktorov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní

Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 940 52 Nové Zámky                                                                             

Učebné odbory: 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6489 H hostinský, hostinská

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

– stravovanie v čase praktického vyučovania

– pracovné oblečenie

– podnikové štipendium

– odmena za produktívnu prácu

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia – trvalý pracovný pomer v hotelovej reštaurácii.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Bc. Mária Leváková, personálne odd., 0903 517 928