Odborná prax

Odborná prax žiakov študijného odboru hotelová akadémia je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Žiaci 3. a 4. ročníka hotelovej akadémie sa v súlade s učebnou osnovou zúčastňujú 1 deň v týždni odbornej praxe v stravovacích zariadeniach v Nových Zámkoch a v okolí.

Žiaci 1. až 3. ročníka hotelovej akadémie absolvujú v rámci hodín odborného výcviku základy techniky obsluhy a technológie prípravy pokrmov v odborných učebniach pod vedením majstrov odbornej výchovy.

V 3. a 4. ročníku žiaci absolvujú odborný výcvik v rozsah 7 hodín týždenne, t. j. jeden pracovný deň priamo na pracovisku zamestnávateľa v prevádzkach zariadení spoločného stravovania v Nových Zámkoch a v blízkom okolí:  EAGLE IRISH CASTLE PUB, s.r.o., Nové Zámky; Caffé TRIESTE NZ, s.r.o. Nové Zámky; Novovital, p.o., prevádzka – Reštaurácia Panoráma Nové Zámky; Poetry café, Nové Zámky; Kaviareň Pánbach, Nové Zámky; Sihoť Centrum, s.r.o., Nové Zámky, prevádzka Reštaurácia Mlyn, Nové Zámky; Reštaurácia Montreál, Nové Zámky; OC ZORA, s.r.o., Šurany – prevádzka Kaviareň ZORA Šurany; TOP Restaurant 18 s.r.o., Šurany, Polno SME, s.r.o., Palárikovo – prevádzka Wellness Palárikovo; Penzión Žitava, s.r.o., Dvory nad Žitavou; Reštaurácia Fabrica 22 a kaviareň Caffe Europa, Komárno.

Žiaci 3. a 4 ročníka absolvujú dvakrát v školskom roku súvislú dvojtýždňovú praktickú prípravu formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľov: Kúpele Dudince, a.s., v ubytovacích zariadeniach: Liečebný dom Smaragd a Rubín v Dudinciach, Penzión LIMBA v Donovaloch, Alexandra Wellness Hotel, s.r.o., Liptovský Ján, prevádzka Wellnes Hotel a AVENA Relax Hotel v Liptovskom Jáne, City Hotel Bratislava, s.r.o., Bratislava.

Žiaci 2., 3. a  4. ročníka absolvovali odborný výcvik aj počas letných prázdnin v zariadeniach cestovného ruchu na pracovisku zamestnávateľa Hotel Adams Beach na Cypre.

Odbornú prax spoločné stravovanie vykonáva v školských odborných učebniach pre stolovanie a technológiu v budove na Slovenskej ulici. Odborná prax žiakov pripraví pre zvládnutie realizácie rôznych spoločenských akcií a podujatí ako sú svadby, recepcie, stužkové slávnosti, oslavy životných jubileí, stretnutia podnikateľov a podobne.

neboli nájdené žiadne obrázky

%d blogerom sa páči toto: