Odborná prax

Odbornú prax spoločné stravovanie vykonáva v školských odborných učebniach pre stolovanie a technológiu v budove na Slovenskej ulici. Odborná prax žiakov pripraví pre zvládnutie realizácie rôznych spoločenských akcií a podujatí ako sú svadby, recepcie, stužkové slávnosti, oslavy životných jubileí, stretnutia podnikateľov a podobne.