Kritériá na prijatie žiaka pre školský rok 2025/2026 – SDV

Kritériá prijímacích skúšok do jednotlivých odborov v systéme duálneho vzdelávania na prijatie žiaka pre školský rok 2025/2026

Kritériá 2025- SDV