Možnosti štúdia

V nasledujúcom školskom roku 2024/2025 pre vás otvárame nasledovné študijné a učebné odbory

 

5-ROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR:

6323 K  hotelová akadémia 

4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní 
6355 M služby v cestovnom ruchu

3-ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

6445 H kuchár, kuchárka
6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii 
6444 H čašník, servírka
2964 H cukrár, cukrárka
6461 H asistent predaja, asistentka predaja

2-ROČNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM UKONČENÉ MATURITOU

6403 L  podnikanie v remeslách a službách

3-ROČNÉ POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

6312 Q cestovný ruch a hotelierstvo

BENEFITY:

  • príprava žiakov v systéme duálneho vzdelávania

                – mesačné podnikové štipendium

                – možnosť platených brigád

                – možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu už počas štúdia

                – hradené cestovné, stravné a náklady na internát

• možnosť absolvovať medzinárodné certifikované skúšky Cambridge

• projekty Erasmus+

• zahraničná prax (Cyprus, Taliansko, Grécko, Česká republika)

• najmodernejšie špičkové zariadenia vo vlastných odborných učebniach

 

Podmienky prijatia na školu:

Kritériá 2024 – Dokument programu Microsoft Word

Kritériá 2024 – SDV

V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne môžete kontaktovať emailom skola@hosnz.sk, prípadne telefonicky 0359428623 (sekretariát školy), 0917 68 68 66 (riaditeľka školy PaedDr. Eurydika Stankovičová)