Súťaže – plán súťaží

Naša škola sa každoročne zúčastňuje množstva súťaží, v ktorých majú  žiaci možnosť preukázať svoje vedomosti, zručnosti a talent:

PK odborných predmetov – obchod a podnikanie:

Súťaže:
Školské kolá súťaží:
Školské kolo –  Súťaž o najlepšieho pisára školy
Školské kolo  súťaže Banky v akcii

Celoslovenské kolá súťaží:
Súťaž v presnom odpise textu organizovanú redakciou Slovenského  stenografu 
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
Krajské kolo v súťaži žiakov SŠ v spracovaní informácií na PC
Veľtrh študentských spoločností
Základné kolá národnej súťaže Banky v akcii
Celoslovenská súťaž „Mladý líder“

Spoločensko-propagačné aktivity:
Deň zdravej výživy
Návšteva Domova dôchodcov v Nových Zámkoch
Deň otvorených dverí
Vianočné trhy študentskej spoločnosti
Prednáška na tému „Medzigeneračná slušnosť a solidarita“
Valentínske trhy študentskej spoločnosti
Veľkonočné trhy študentskej spoločnosti
Veľkonočné trhy študentskej spoločnosti

Kurzy:

Barmanské kurzy  
Someliersky kurz  
Baristický kurz  
Kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny  
Súťaže  
Školské kolá súťaží:  
Školské kolo – Carwing  
Školské kolo – Someliér školy  
Školské kolo – Barista školy  
Školské kolo – Barman školy  
Školské kolo – SOČ  
Celoslovenské kolá súťaží usporiadané školou:  
Celoslovenská súťaž – Barista  
Celoslovenská súťaž – Someliér  
Účasť na súťažiach:  
Mladý somelier – Znojmo  
Barmanská súťaž St. Nicolaus CUP  Bratislava  
Mladý somelier – Incheba – Danubius, Bratislava  
Súťaž mladých baristov – Incheba – Danubius, Bratislava  
Súťaž vo vyrezávaní ovocia a zeleniny – Incheba – Danub.  
Súťaž baristov – Majstrovstvá Českej republiky v Prahe  
Barmanská súťaž Cassovia CUP Košice  

Jazykové súťaže:

– Olympiáda v anglickom jazyku 

Súťaže zamerané na umenie, literatúru a spoločenské vedy

Súťaže:
– Olympiáda ľudských práv 
– Olympiáda zo SJL 
– Biblická olympiáda
– Vansovej Lomnička (recit.)
– Hviezdoslavov Kubín (recit.)
– A slovo bolo u Boha (recit.)
– SOČ ŠK/KK

Autorské súťaže:
žiaci majú možnosť zapojiť sa do mnohých súťaží, propozície ktorých prichádzajú priebežne počas školského roka, napr. Literárna Ilava, Zlaty Dônčovej Nitra, O cenu Dominika Tatarku, Štúrovo pero, Medziriadky, Múza, Literárne Šurany a ďalšie

Projekty:
– TASR do škôl – staň sa redaktorom Junior TA SR – priebežne
– Mladý Európan
– Pátranie po predkochŠportové súťaže

Súťaže, ktoré organizujeme pre žiakov našej školy:

Školská futbalová liga

Školskej hokejbalová liga 

Veľkonočný stolnotenisový turnaj 

 

Súťaže, ktoré organizuje KŠÚ v Nitra pre žiakov stredných škôl:

Názov súťaže  
Atletika -žiaci a žiačky  
Futbal stredoškolákov – ml. žiaci  
   
Futbal stredoškolákov – st. žiaci  
Basketbal st. žiaci  
Basketbal st. žiačky  
Bedminton – žiaci a žiačky + ZŠ  
Cezpoľný beh – žiaci a žiačky + ZŠ  
   
   
Hádzaná – žiaci  
Hádzaná – žiačky  
Plávanie – žiaci a žiačky + ZŠ  
Stolný tenis – žiaci  
Stolný tenis – žiačky  
Volejbal – žiaci  
Volejbal – žiačky  
Šach – žiaci a žiačky + ZŠ  
Futbal stredoškolákov – žiačky  

Prírodovedné súťaže

– jesenný festival ekologických filmov EKOFILM
– Celoslovenský týždeň aktivít pre vratné obaly
– exkurzia do atómovej elektrárne v Mochovciach 
– zorganizovať a uskutočniť odbornú exkurziu – Incheba v Bratislave
– Súťaž „ EXPERT geniality show“ –
– školské kolo v SUDOKU –
– školské kolo – súťaž s využitím vedomostí z INF
– Vianoce v detskom domove – tradičná zbierka na darčeky pre deti z DD 
– Pripraviť žiakov na školské kolo SOČ 
– zorganizovať predajnú výstavku kníh a učebníc pri príležitosti mesiaca kníh
– Návšteva knižnice – oddelenie odbornej literatúry
– medzinárodná MAT súťaž “ KLOKAN” 
– Deň narcisov
– jarný festival EKO filmov
– Zorganizovať a uskutočniť školské výlety, kurz ochrany človeka a prírody podľa plánov práce
– odborná exkurzia do Hurbanova – hvezdáreň
– celoslovenská súťaž v počítačovej simulácii z prostredia bankovníctva “ Banky v akcii”

%d blogerom sa páči toto: