Súťaže – plán súťaží

Naša škola sa každoročne zúčastňuje množstva súťaží, v ktorých majú  žiaci možnosť preukázať svoje vedomosti, zručnosti a talent:

PK odborných predmetov – obchod a podnikanie:

Súťaže:
Školské kolá súťaží:
Školské kolo –  Súťaž o najlepšieho pisára školy
Školské kolo súťaže o najkrajšiu a najoriginálnejšiu výzdobu triedy
Školské kolo  súťaže Banky v akcii

Celoslovenské kolá súťaží:
Súťaž v presnom odpise textu organizovanú redakciou Slovenského  stenografu    priebežne počas šk.roka
13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
Krajské kolo v súťaži žiakov SŠ v spracovaní informácií na PC
Veľtrh študentských spoločností
Základné kolá národnej súťaže Banky v akcii
Celoslovenská súťaž „Mladý líder“

Spoločensko-propagačné aktivity:
Deň zdravej výživy
Prednáška na tému „Označovanie potravín“
Návšteva Domova dôchodcov v Nových Zámkoch
Deň otvorených dverí
Vianočné trhy študentskej spoločnosti
Prednáška na tému „Medzigeneračná slušnosť a solidarita“
Valentínske trhy študentskej spoločnosti
Veľkonočné trhy študentskej spoločnosti
Veľkonočné trhy študentskej spoločnosti

Kurzy:

Barmanské kurzy
Someliersky kurz
Baristický kurz
Kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny
Súťaže
Školské kolá súťaží:
Školské kolo – Carwing
Školské kolo – Someliér školy
Školské kolo – Barista školy
Školské kolo – Barman školy
Školské kolo – SOČ
Celoslovenské kolá súťaží usporiadané školou:
Celoslovenská súťaž – Barista
Celoslovenská súťaž – Someliér
Účasť na súťažiach:
Mladý somelier – Znojmo
Barmanská súťaž St. Nicolaus CUP  Bratislava
Mladý somelier – Incheba – Danubius, Bratislava
Súťaž mladých baristov – Incheba – Danubius, Bratislava
Súťaž vo vyrezávaní ovocia a zeleniny – Incheba – Danub.
Súťaž baristov – Majstrovstvá Českej republiky v Prahe
Barmanská súťaž Cassovia CUP Košice

Jazykové súťaže:

– Olympiáda v anglickom jazyku – december (školské kolo)
– Olympiáda v nemeckom jazyku – december (školské kolo)

Súťaže zamerané na umenie, literatúru a spoločenské vedy

Súťaže:
– Olympiáda ľudských práv školské kolo – december
– Olympiáda zo SJL školské kolo – september
– Dejepisná olympiáda šk. tím žiakov
– Biblická olympiáda
– Vansovej Lomnička (recit.)
– Hviezdoslavov Kubín (recit.)
– A slovo bolo u Boha (recit.)
– SOČ ŠK/KK

Autorské súťaže:
žiaci majú možnosť zapojiť sa do mnohých súťaží, propozície ktorých prichádzajú priebežne počas školského roka, napr. Literárna Ilava, Zlaty Dônčovej Nitra, O cenu Dominika Tatarku, Štúrovo pero, Medziriadky, Múza, Literárne Šurany a ďalšie

Projekty:
– TASR do škôl – staň sa redaktorom Junior TA SR – priebežne
– Európska jar
– Mladý Európan
– Pátranie po predkoch

Športové súťaže

Súťaže, ktoré organizujeme pre žiakov našej školy:

Školská futbalová liga – apríl-jún

Školskej hokejbalová liga november – marec

Vianočný turnaj o majstra školy v šachu

Veľkonočný stolnotenisový turnaj – apríl

 

Súťaže, ktoré organizuje KŠÚ v Nitra pre žiakov stredných škôl:

Názov súťaže
Atletika -žiaci a žiačky
Futbal stredoškolákov – ml. žiaci
Futbal stredoškolákov – st. žiaci
Basketbal st. žiaci
Basketbal st. žiačky
Bedminton – žiaci a žiačky + ZŠ
Cezpoľný beh – žiaci a žiačky + ZŠ
Hádzaná – žiaci
Hádzaná – žiačky
Plávanie – žiaci a žiačky + ZŠ
Stolný tenis – žiaci
Stolný tenis – žiačky
Volejbal – žiaci
Volejbal – žiačky
Šach – žiaci a žiačky + ZŠ
Futbal stredoškolákov – žiačky

Prírodovedné súťaže

– jesenný festival ekologických filmov EKOFILM
– Celoslovenský týždeň aktivít pre vratné obaly
– exkurzia do atómovej elektrárne v Mochovciach – november
– zorganizovať a uskutočniť odbornú exkurziu – Incheba v Bratislave
– Súťaž „ EXPERT geniality show“ –
– školské kolo v SUDOKU –
– školské kolo – súťaž s využitím vedomostí z INF –
– Vianoce v detskom domove – tradičná zbierka na darčeky pre deti z DD – december
– Výstavy logických hračiek – február
– Pripraviť žiakov na školské kolo SOČ – február
– zorganizovať predajnú výstavku kníh a učebníc pri príležitosti mesiaca kníh – marec
– Návšteva knižnice – oddelenie odbornej literatúry – marec
– medzinárodná MAT súťaž “ KLOKAN” – marec, apríl
– MAT súťaž “ Praktická matematika” marec, apríl
– Deň narcisov – apríl
– Odborná exkurzia do Nitry – “ ENVIRO, GASTRA, ALIMENTA” – apríl
– uskutočniť odbornú exkurziu do Bratislavy –Incheba
– jarný festival EKO filmov – apríl
– Zorganizovať a uskutočniť školské výlety, kurz ochrany človeka a prírody podľa plánov práce – máj, jún
– odborná exkurzia do Hurbanova – hvezdáreň – jún
– Turnaj v CS
– celoslovenská súťaž v počítačovej simulácii z prostredia bankovníctva “ Banky v akcii”

%d blogerom sa páči toto: