Duálne vzdelávanie

       ČO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE?

 • Je to moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo u zamestnávateľa.
 • Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.
 • V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach u zamestnávateľa.
 • Každý žiak pred vstupom na SOŠ uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.
 • Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia (napríklad v 1. ročníku 100 €/mes., v 2. ročníku 150 €/mes. a pod.) a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať každý žiak, ak sa rozhodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania u konkrétneho zamestnávateľa.
 • Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity.
 • Tento systém ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami.
 • Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické, či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní je to správne riešenie!

PREČO DUÁLNE VZDELÁVANIE?

 • Pravidelný finančný príspevok výrazne napomáha zvýšiť životnú úroveň rodiny a umožňuje rozvoj aktivít všetkých jej členov.
 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa.
 • Po získaní odbornosti získaš vysokú úroveň pripravenosti nielen pre prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov je základom rozvoja aj osobnostných vlastností, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov.
 • Väčšia šanca na účasť v nadregionálnych tvorivých súťažiach a prezentáciách v odbore otvára významné možnosti na budúcu spoluprácu v rámci danej špecializácie.

 

Na našej škole sa duálne vzdelávanie realizuje v nasledujúcich odboroch štúdia:

 1. študijný odbor: 6405 K pracovník marketingu
 2. študijný odbor 6442 K obchodný pracovník
 3. učebný odbor: 6444 H čašník, servírka
 4. učebný odbor: 6445 H kuchár
 5. učebný odbor: 6489 H hostinský, hostinská

Škola má uzatvorené duálne zmluvy s týmito zamestnávateľmi – môžeš si vybrať spoluprácu s niektorým z nich:

 1. COOP JEDNOTA Nové Zámky, s.d., Obchodný dom v Nových Zámkoch – https://www.jednota-nz.sk/dualne-vzdelavanie
 2. TESCO Slovensko, a.s., prevádzka v Nových Zámkoch – http://www.podstudovatobchod.sk/vyber-si-s-kym/tesco-stores-s-r-o/
 3. DM drogérie markt SR, s.r.o., filiálka v Nových Zámkoch –  http://www.dm-vzdelavanie.sk/
 4. NAY, a.s., prevádzka v Nových Zámkoch – https://www.nay.sk/dualne-vzdelavanie
 5. KAUFLAND Slovenská republika, v.o.s. –   https://kariera.kaufland.sk/ziaci/prehlad.html
 6. Nitrazdroj, a.s., Nitra, obchodná jednotka v Nitre – https://www.nitrazdroj.sk/dualne-vzdelavanie-s-nitrazdroj-a-s/
 7. Predajňa – Maliarstvo Lačný, s.r.o., Nové Zámky
 8. Reštaurácia FAST VEGA v Nových Zámkoch
 9. Agroefekt, s.r.o., Dvory nad Žitavou
 10. EUREST, a.s., Bratislava, sieť závodných reštaurácií
 11. Penzión ŽITAVA, s.r.o., Dvory nad Žitavou
 12. SIHOŤ Centrum, s.r.o., Reštaurácia Mlyn, Nové Zámky
 13. FIRSTIN, s.r.o., Nové Zámky, McDonalds prevádzka v Nitre –
 14. BEREK, s.r.o., Reštaurácia Berek, Nové Zámky
 15. Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., Nové Zámky
 16. IRISH PUB, s.r.o., Nové Zámky

Zamestnávatelia majú v školskom roku 2021/2022 uzatvorených 48 učebných zmlúv so žiakmi.

 1. Ak máš záujem učiť sa v systéme duálneho vzdelávania, vyber si podnik, resp. jednu z uvedených firiem. https://mojdual.sk/ponuka-ucebnych-miest-na-skolsky-rok-2019-2020/nitriansky-kraj/
 2. Následne zašli vyplnenú prihlášku, ktorú majú zverejnenú na svojich web stránkach. VZOR-potvrdenie zamestnávateľa pre žiaka
 3. Firma Ťa bude následne kontaktovať.
 4. V termíne podania prihlášok na strednú školu zašle Tvoja základná škola vyplnenú prihlášku na Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, kde uvedie, že sa budeš vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania pre vybratú spoločnosť (konkrétne uviesť pre ktorú).
 5. Po Tvojom prijatí na strednú odbornú školu spoločnosť uzatvorí Učebnú zmluvu so zákonným zástupcom do začiatku školského roka.

SDV_letak_new_03