6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Zaujíma ťa cestovanie a chceš sa mu venovať ako profesionálny pracovník cestovného ruchu?

Ponúkame ti študovať v študijnom odbore

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Ako sa uplatníš po absolvovaní odboru manažment regionálneho cestovného ruchu?

Môžeš pracovať ako:

  • manažér v podnikoch cestovného ruchu – v cestovných kanceláriách, cestovných agentúrach, v turistických informačných centrách, v hoteloch, v kúpeľných a rekreačných zariadeniach, v múzeách,
  • organizátor kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v regiónoch a obciach,
  • samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu, v sprievodcovskej činnosti, v animačných, kongresových a iných službách, vo vidieckej turistike a agroturistike,
  • pracovník v úradoch samosprávy na úseku cestovného ruchu, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby, regionálny rozvoj a marketingové aktivity.

Môžeš pokračovať na štúdiu na vysokej škole.

Chceš si zdokonaľovať svoje schopnosti aj mimo školských lavíc?

Môžeš získať ďalšie certifikáty o vzdelaní, ak si vyberieš Animátorský kurz alebo Kurz sprievodcu cestovného ruchu, prípadne absolvuješ program Podnikanie v cestovnom ruchu. Absolvuješ odbornú prax doma a v prípade záujmu aj v zahraničí (Česká republika, Cyprus, Taliansko, Grécko). Počas odborných exkurzií spoznáš prácu v rôznych typoch ubytovacích zariadení, navštíviš turisticky atraktívne regióny.

SkVP MANAŹMENT REGIONÁLNEHO CR 2021

%d blogerom sa páči toto: