6489 H hostinský, hostinská

Absolvent trojročného učebného odboru 6489 H hostinský, hostinská po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou  skúškou získava kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Je kvalifikovaným zamestnancom, schopným samostatne pracovať v  oblasti  spoločného stravovania ako  pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník je schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov spoločnom stravovaní.

Absolvent ovláda práce spojené s prípravou jedál a nápojov, pozná suroviny, technológiu prípravy teplých i studených pokrmov, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a  ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie komunikovať so zákazníkom, vie pracovať v tíme. Absolvent podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu hostinský, hostinská a v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je  kvalifikovaný  pracovník a spĺňa podmienky na  výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

SkVP HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ 2021

%d blogerom sa páči toto: