Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov

Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov:

September

návšteva synagógy a farského kostola

-cyklus besied  a prednášok :

Alkohol / história alkoholu , jeho účinky na organizmus  , stupne alkoholizmu /

16 veľmi dôležitých otázok a odpovedí  o alkoholizme a rodine

Vstupné drogy – mýty a fakty o nich

 

Október :

Cyklus prednášok a besied :

Čo je droga    / anketa , rozdelenie drog , ako fungujú drogy v spoločnosti /

Postoje  k drogám  / ako vzniká postoj , postoje a formy správania /

Skupinový nátlak  / čo to je , ako funguje a ako mu odolávať /

-koncert  „Bezsvedomie „

 

November

-slávnostná Akadémia

-premietanie filmu s témou extrémizmu a následná  diskusia -film Soviet story

– zbierka Biela pastelka

-prezentácia výtvarných a slohových prác žiakov  v rámci európskeho týždňa proti drogám

-filmové predstavenie „Lóve“

 

December

-návšteva domova dôchodcov

 -prednáška na tému AIDS

-prezentácia výtvarných a slohových prác žiakov  v rámci európskeho týždňa proti drogám

-beseda o medziľudských vzťahoch a menšinách

 

Január

 -zbierka pre útulok v N. Zámkoch

-výtvarná súťaž Plagát roka

 

Február

 -dotazníky o šikanovaní

-výtvarná súťaž Prečo som na svete rád / rada

-prednáška a beseda na tému Domáce násilie

 

 Marec

 -výstava kníh spojená s predajom

– zbierka Modrý gombík

-prednášky a besedy na tému Obchod s bielym mäsom

 

 Apríl

-dotazníky a beseda o domácom  násilí

– zbierka Deň narcisov

-cyklus prednášok a besied :

Sekty a kulty

Gambling

Máj :

Cyklus prednášok a besied : 

Právne aspekty alkoholu a drog

Nelátkové závislosti  / história , rozdelenie , štádiá závislosti , sociálne dôsledky

 

Jún:

Cyklus prednášok a besied :  

Drogy a drogová legislatíva

Zaobchádzanie so zvieratami

 

 

Prednášky a besedy sú zabezpečené v spolupráci s  :

M P v Nových Zámkoch ( Mgr. Silvia Vargová ) a PZ SR   ( p. Kiss  )  

Vypracovala Mgr. Katarína Paluková

%d blogerom sa páči toto: