6314 Q CESTOVNÝ RUCH

Milí maturanti, rozhodujete sa kam po maturite?

Naša škola Vám ponúka pomaturitné VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM pre absolventov strednej školy s možnosťou získať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore 6314 Q CESTOVNÝ RUCH.

Absolvent získava absolventský diplom a má právo používať za menom titul „DiS“ diplomovaný špecialista.

Štúdium je 3-ročné, bezplatné a bez prijímacích pohovorov, s možnosťou v rámci štúdia získať aj „OSVEDČENIE NA VYKONÁVANIE SPRIEVODCOVSKEJ ČINNOSTI“.

Príprava absolventa je zameraná pre stredné a vyššie riadiace pracovné pozície v stredných a malých podnikoch v oblasti cestovného ruchu, ako sú: cestovné agentúry, cestovné kancelárie, letecké spoločnosti. 

______________________________________________________________________

V prípade záujmu pošlite prihlášku s prílohami – životopis, maturitné vysvedčenie, resp. polročné vysvedčenie z posledného ročníka štúdia, na adresu školy do 31. mája 2021. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2021. (Prihlášku môžete nájsť na našej internetovej stránke, alebo na sekretariáte školy.)

prihláška (1)

 

cr

%d blogerom sa páči toto: