Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.

 

Ladislav Lačný – Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.

Gúgska 49, 940 53 Nové Zámky

Tel: 035-6401921,  maliarstvolacny@gmail.com

www.maliarstvolacny.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:

Spoločnosť sa zaoberá komplexnými službami spojenými s predajom tovaru, obchodom v oblasti Farby – laky, drogéria. Na slovenskom trhu pôsobí už od roku 1991. Do systému duálneho vzdelávania sa spoločnosť zapojila v roku 2015. Na svojich pracoviskách poskytuje možnosť získať kvalifikáciu v odboroch obchodný pracovník a predavač.

6442 K obchodný pracovník

6460 H predavač

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

HMOTNÉ ZABEZPEČENIE

osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

podľa podmienok dohodnutých v učebnej zmluve so žiakom

BENEFITY

Stravovanie poskytne zamestnávateľ v cene, rozsahu a podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania jeho zamestnancov.

 

Uplatnenie absolventov v praxi:

V rámci duálneho vzdelávania ponúkame vyučiť sa v oblasti obchodu v profesii predavač, obchodný zástupca.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt:

Ing. Erik Lačný, 0902 919 539

maliarstvo

 

maliarstvo