Školské vzdelávacie programy

Aktuálne Školské vzdelávacie programy v školskom roku 2023/2024:

SkVP CUKRÁR

SkVP ČAŠNÍK, SERVÍRKA

SkVP HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ

SkVP HOTELOVÁ AKADÉMIA

SkVP KUCHÁR

SkVP MANAŹMENT REGIONÁLNEHO CR

SkVP OBCHOD A PODNIKANIE

SkVP PRACOVNÍK MARKETINGU

SkVP SPOLOČNÉ STRAVOVANIE

SkVP – OBCHODNÝ PRACOVNÍK

SkVP CESTOVNÝ RUCH aktualizovaný

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii k nahliadnutiu u zástupcov riaditeľa školy.