ISIC/ITIC

Milí študenti, držitelia ISIC/ITIC kariet

Karta NOVÁ – cena 22 €- zriadenie novej čipovej karty/ Nezabudnite si pripraviť fotografiu rozmerov 26×32 mm/platba kabinet 404 v hotovosti

DUPLIKÁT- pri strate- 12 €

Známka ISIC/EURO26 09/2023 (OBNOVA/PREDĽŽENIE platnosti čipového preukazu) – 10 €

Predĺženie dopravnej časti- tzv. prolongácia- uhradiť sms 3.60 € na číslo 8844 v presnom tvare, alebo cez UBIAN a priložiť kartu na terminál- kabinet 404, alebo verejný terminál..

Pri zmene školy/prestupe je nevyhnutné si objednať novú ISIC kartu – predchádzajúcej zaniká platnosť.- kabinet 404

info tu:
https://www.preukazstudenta.sk/stredna-a-zakladna-skola?qt-stredna_skola_a_zakladna_skola=preukaz_studenta

Neváhajte si stiahnuť ISIC aplikáciu do mobilných telefónov.

https://isic.sk/

Danczi

 

ISIC List prvakom 2023 hotovosť

žiadosť isic 2023