NAJ úspechy v športových súťažiach

Najväčšie športové úspechy

Žiaci našej školy sa zúčastňujú všetkých súťaží, ktoré sú organizované Ministerstvom školstva či krajským školským úradom. Na týchto súťažiach dosahujú pravidelne dobré výsledky, za čo sme boli ocenení škola roka v športe v školských rokoch 2001/2002 a 2004/2005.Najvýznamnejšie úspechy sme dosiahli v týchto športových odvetviach: atletika, hádzaná, futbal, stolný tenis, bedminton.

ATLETIKA: v atletických súťažiach dosiahli najväčšie úspechy v celoslovenskej konkurencii títo žiaci:

Jana Styková – školská majsterka SR v behu na 1500 m -2003 /Banská Bystrica/

2.miesto na školských MSR v behu na 1500 m – 2001 /Košice/

Alexandra Pavlovičová – školská majsterka v SR v behu na 800 m – 2003 /Banská

Bystrica/ a v trojskoku – 2001 /Košice/

2.miesto na školských MSR v behu na 800 m /Dubnica/

3.miesto na školských MSR v behu na 300 m prekážok /Košice/

Andrej Stručka – školský majster SR v behu na 1500 m – 2003 /Banská Bystrica/

2.miesto na školských MSR 2002 / Dubnica/

Jaroslav Dobrovodský – 2. miesto na školských MSR

2001 – diaľka /Košice/

2002 – trojskok /Dubnica/

2003 – trojskok / B. Bystrica/

3.miesto na školských MSR

2001 – trojskok / Košice/

2002 – diaľka /Dubnica/

2003 – diaľka /B. Bystrica/

Peter Mészáros – 3.miesto na školských MSR v roku

2001 – hod kladivom /Košice/

2002 – hod kladivom /Dubnica/

V roku 2001 družstvo chlapcov v zložení: Andrej Stručka, Jaroslav Dobrovodský, Marek Suríni, Róbert Orbán, Juraj Rataj a Martin Konečný vybojovali 5. miesto v celoslovenskom finále atletických družstiev o pohár J. Humberta v Košiciach.

V roku 2001 Alexandra Pavlovičová bola členkou družstva Slovenska na medzinárodnej súťaži školských reprezentačných družstiev v Portugalsku.

CEZPOĽNÝ BEH: najväčšie úspechy v cezpoľnom behu dosiahlo družstvo dievčat v zložení: Jana Styková, Alexandra Pavlovičová, Silvia Klučková, Diana Filová, ktoré v rokoch 2002, 2003 získalo titul školských Majsteriek SR. V roku 2001 obsadilo 3.miesto.

V súťaži jednotlivkýň získala Jana Styková titul školskej majsterky SR v roku 2003 /Michalovce/, 3.miesto v roku 2002 /Stará Ľubovňa/, 6. miesto v roku 2001 /St. Ľubovňa/.

V roku 2010 získala Lucia Janečková titul školskej majsterky SR v roku 2010 v Žiari nad Hronom.

HÁDZANÁ: v hádzanej dosiahli žiaci našej školy najväčšie úspechy na školských MSR v rokoch:

2005 – 2.miesto – Dunajská Streda

Družstvo v zložení: O.Rábek, R. Sivák, D. Kálmán, D. Pšenák, E. Šeben, P. Šeben, M. Makoviczký, M. Herceg, M. Šinský, Š. Karvaš

Ocenenie pre najlepšieho strelca turnaja získal O. Rábek.

2006 – 3.miesto – Modra

Družstvo v zložení: M. Makoviczký, D. Kálman, D. Pšenák, O. Rábek, R. Sivák, M. Herceg, B. Kele, Z. Bergendi, R. Remiš, M. Hustý, A. Szapu, E. Šeben, M. Vágvolgyi

2007 – 4.miesto – Trnava

Družstvo v zložení: M. Makoviczký, D. Kálman, D. Pšenák, O. Rábek, R. Sivák, M. Herceg, B. Kele, M. Penzeš, Z. Bergendi, R. Remiš, M. Hustý, A. Szapu, E. Šeben

2008 – 3.miesto – Považská Bystrica

Družstvo v zložení: T. Takács, E. Šeben, Z. Bergendi, T. Jurík, M. Hustý, B. Kele, R. Remiš, T. Adamík, M. Hanuska, M. Vágvolgyi

Ocenenie pre najlepšieho strelca turnaja získal Z. Bergendi.

PLÁVANIE: najväčší úspech dosiahol žiak Norbert Tóth, ktorý obsadil 3.mieto na 100 m voľný spôsob na školských majstrovstvách Nitrianskeho kraja v roku 2005 na plavárni v Nových Zámkoch.

STOLNÝ TENIS: družstvo dievčat v zložení: L. Jamrišková, B. Bohumelová, L. Verešová a A. Rusková získalo 3.miesto na školských majstrovstvách Nitrianskeho kraja v roku 2009.

BEDMINTON: najväčší úspech dosiahla B. Bohumelová, keď v roku 2008 získala titul školskej majsterky Nitrianskeho kraja. V roku 2009 titul obhájila a následne na majstrovstvách Slovenska skončila na 8. mieste. V roku 2007 sa umiestnila na 2.mieste v rámci Nitrianskeho kraja.

FUTBAL: najväčší úspech dosiahlo družstvo chlapcov v roku 2004 ziskom 3. miesta v celoslovenskom finále o pohár Victory sport – žiakov stredných škôl.

Zloženie družstva: M. Fehervári, R. Ďatko, M. Malík, T. Kliny, T. Kóša, T. Novák, N. Kóša, M. Nagy, T. Káplocký, T. Dékány, M. Ulický, M. Miťko, M. Prochádzka, M. Varga.

Všetci menovaní súťažiaci boli ocenení primátorom mesta Nové Zámky ako úspešní reprezentanti mesta.

%d blogerom sa páči toto: