Kontakty

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

kód školy: 6465 01
mail: skola@hosnz.sk
tel.: (+421) 035/6428623

Riaditeľka: PaedDr. Eurydika Stankovičová, tel: 0917 68 68 66 

Zástupca riaditeľa pre všeobecné vzdelávanie: Ing. Jana Šipekyová

Zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomický úsek: Ing. Anna Bukovská

Zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie: Mgr. Tibor Mészároš, 035/ 6 430 304

Sekretariát a riaditeľ školy sídli v budove na Zdravotníckej ulici:

 

Budova školy na Slovenskej ulici: