Odborné kurzy

V každom školskom roku majú žiaci možnosť absolvovať odborné kurzy. Úroveň týchto kurzov je na veľmi vysokej úrovni.

Žiaci boli  vedení svojimi pedagógmi v rozvíjaní osobných záujmov a zručností, ktoré umožnia lepšie pochopenie zásad svojho odboru. Získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré vytvoria základ pre osobnostný rozvoj a možnosť uplatnenia sa našich žiakov na trhu práce.  Súčasťou kvalitnej odbornej je aj účasť žiakov na odborných kurzoch, ktoré aú organizované v spoluprácii s Asocoáciou someliérov SR,  Slovenskou asociáciou barmanov i vynikajúcimi odborníkmi. Absolvovanie kurzov žiakom umožni získať certifikáty barmana, sommeliéra, baristu a certifikátu odborníka vo vyrezávaní ovocia a zeleniny.

Barmanský kurz

– žiaci nadobúdajú základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti súvisiace s prípravou  alkoholických  a  nealkoholických  miešaných  nápojov a ich originálnym servisom. Zoznamujú sa prácou barmana – nápojára a učia sa pripravovať skvelé drinky s jedinečnou chuťou. Práca barmana  –  mixéra  je  zaujímavá, ale zároveň aj veľmi  náročná. Ovládať prípravu rôznofarebných koktailov vyžaduje veľa hodín tréningu so šejkrom v ruke.
– po úspešnom absolvovaní barmanského kurzu žiaci získajú certifikát barmana – nápojára. S cerifikátom o absolvovaní kurzu barmana majú žiaci väčšiu perspektívu uplatnenia sa na trhu práce a sú jedinečne pripravení do profesijného života
– kurzy sú vedené a odborne zastrešované pánom Romanom Pospíchalom a Davidom Švábenským– odbornými lektormi z Českej barmanskej asociácie.

 

Chuťový zážitok – obrovská inšpirácia

Tréning so šejkrom v ruke

Someliérsky kurz

 

–      žiaci oboznamujú so základnou terminológiou, legislatívou, vinohradníctvom a vinárstvom a súčasne  majú možnosť naučiť sa základy práce someliera, správny servis nápojov – vína, destilátov, servis cigár a kávy.

–         po úspešnom absolvovaní kurzu žiaci získajú certifikát someliéra juniora

–         profesia someliéra je v súčasnosti veľmi žiadaná zamestnávateľmi v spoločnom stravovaní na Slovensku i v zahraničí.

–         kurzy sú organizované pre someliérov začiatočníkov i pokročilých a sú zastrešované a odborne vedené Beátou Vlnkovou, školiteľom a prezidentkou Asociácie someliérov SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baristický kurz

Barista je človek, ktorý dokáže pripraviť rôzne kávové nápoje

Absolvovaním baristického kurzu žiak:
– vie nielen čo je káva, ale i čo sa skrýva za ňou,
– ovláda základné informácie o podávanej káve,
– ovláda prácu s baristickým vybavením,
– dodržiava správne postupy pri príprave kávových i kávovo-mliečnych nápojov na báze espressa,
– ovláda niektoré z alternatívnych príprav kávy,
– dodržiava hygienu počas i po skončení prípravy jednotlivých káv,
– dodržiava pravidelnosť celkovej hygieny baristického vybavenia,
– komunikuje so zákazníkom podľa baristického slovníka.

Úspešným ukončením teoretickej a praktickej skúšky žiak získava certifikát barista junior

Kurz je vedený a odborne zastrešovaný Stanislavom Cibuľom – majster a vicemajster Slovenska v príprave kávy a latte art a zástupca Školy baristu.

Kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny

carving fruit je v súčasnosti veľmi obľúbené a vyhľadávané umenie vyrezávania z ovocia a zeleniny
– na kurzoch carving fruit majú  žiaci možnosť naučiť základné ťahy  s dlátkami a špeciálnymi   nožmi,   pomocou  ktorých  dokážu  zo  zeleniny  a  ovocia  vyrezať nádherné tvary kvetov, vtákov alebo iných dekoratívnych vzorov, ktorými je možné vyzdobiť studené misy, doplniť dekoráciu servírovaných jedál, alebo vytvoriť krásne variácie výzdoby na recepciách alebo iných gastronomických podujatiach
– kurzy carving fruit sú organizované pre začiatočníkov, pre pokročilých a kurz zameraný na vyrezávanie „ruží“ z ovocia a zeleniny
– po úspešnom absolvovaní kurzu žiaci získajú certifikát
– kurzy zastrešuje a odborne vedie skúsený carvingista Bc. Roland Póda DIS