dm drogerie markt

dm drogerie markt, s.r.o.

tel: 02/4920 4272

ziak@dm-drogeriemarkt.sk

www.dm-vzdelavanie.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:

dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness, s 3 349 filiálkami v Európe. Na Slovensku otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 299 pracovníkov v 138 filiálkach.

dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 13 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku, Taliansku a na Slovensku.

Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, ktorá stavia zákazníka na prvé miesto svojich záujmov. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy a wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu.

Od roku 2012 sa spoločnosť venuje vzdelávaniu vlastných žiakov. V školskom roku 2017/2018 spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania s 11 strednými odbornými školami po celom Slovensku. Aktuálne sa v dm vzdeláva 53 žiakov.

Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní

 Názov školy: SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky                                                                                     

 Odbory: Obchodný pracovník (6442 K), štvorročný študijný odbor

Pracovník marketingu (6405 K), štvorročný študijný odbor

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

·       Štipendium

·       Odborné a kreatívne vzdelávacie a rozvojové aktivity

·       Odmena za prospech

·       Náhrada nákladov za stravné, internát a dopravu

·       Pracovné oblečenie

·       Prax v predajni od 1. ročníka

·       Pracovná ponuka po maturite

Uplatnenie absolventov v praxi:

Absolventi duálneho vzdelávania s dm sa vedia uplatniť na všetkých pozíciách na prevádzkach pri poradenstve zákazníkovi v oblasti krásy, zdravia, výživy a starostlivosti o domácnosť. Absolventi poznajú interné procesy na prevádzke a sú schopní byť po všetkých stránkach plnohodnotnou súčasťou tímu. Rovnako sa v rámci kariérneho rastu môžu uplatniť i v iných rezortoch spoločnosti.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt:

Ing. Marcel Blaščák, špecialista rozvoja organizácie a odborného vzdelávania

Mgr. Jana Hornáková, manažér rozvoja organizácie a odborného vzdelávania

kariera_nove-data

 

dm2 dm1aktualne_pracovne_ponuky_nove-data