6352 M obchod a podnikanie

Študijný odbor (kód a názov):          6352 M obchod a podnikanie

– blok cestovného ruchu

– blok obchodu a podnikania

Forma a dĺžka štúdia:                            denná, štvorročné štúdium

Stupeň vzdelania:                                 úplné stredné odborné vzdelanie

 

Absolventi týchto študijných odborov sú pripravení aj na vysokoškolské štúdium, bakalárske štúdium, najmä ekonomického, právneho zamerania, európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Po úspešnom ukončení štúdia absolvent ovláda dva cudzie jazyky; význam ekonomických pojmov a vzťahov, techniku propagácie reklamy, základy manažmentu, manažérskej činnosť, techniku spoločenskej komunikácie, problematiku obchodu v trhovej ekonomike, tvorbu podnikových zámerov, projektov, plánov, základy marketingu, prácu s počítačom, jednoduché a podvojné účtovníctvo; štruktúru medzinárodného cestovného ruchu, právne aspekty; organizáciu práce v turistických a informačných centrách; komunikáciu so zákazníkmi; prezentáciu geografických, historických a ekonomických údajov o krajinách EU.

%d blogerom sa páči toto: