6352 M obchod a podnikanie

Študijný odbor (kód a názov):          6352 M obchod a podnikanie

Forma a dĺžka štúdia:                       denná, štvorročné štúdium

Stupeň vzdelania:                             úplné stredné odborné vzdelanie

Absolventi študijného odboru sú pripravení uplatniť sa v praxi ako technicko-ekonomickí pracovníci v stredne riadiacej úrovni vo všetkých oblastiach národného hospodárstva. Absolvent má predpoklady aj na vysokoškolské štúdium.

Po úspešnom ukončení štúdia absolvent ovláda dva cudzie jazyky; význam ekonomických pojmov a vzťahov, techniku propagácie reklamy, základy manažmentu, manažérskej činnosť, techniku spoločenskej komunikácie, problematiku obchodu v trhovej ekonomike, tvorbu podnikových zámerov, projektov, plánov, základy marketingu, prácu s počítačom, jednoduché a podvojné účtovníctvo; štruktúru medzinárodného cestovného ruchu, právne aspekty; organizáciu práce v turistických a informačných centrách; komunikáciu so zákazníkmi; prezentáciu geografických, historických a ekonomických údajov o krajinách EU.

 

 

 

 

SkVP OBCHOD A PODNIKANIE 2021

%d blogerom sa páči toto: