Vedenie školy

Vedenie školy:

Riaditeľka: PaedDr. Eurydika Stankovičová 

e-mail: skola@hosnz.sk
tel: (+421) 035/6428623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupca riaditeľa pre všeobecné vzdelávanie:
Ing. Jana Šipekyová
e-mail: skola@hosnz.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomický úsek:
Ing. Anna Bukovská
e-mail: skola@hosnz.sk

 

 

 

 

 

 

Zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie:
Mgr. Tibor Mészároš

informatika@hosnz.sk

na web