2964 H cukrár

Zaujíma ťa moderná gastronómia a chceš sa jej venovať ako profesionálny pracovník ?

Využi príležitoť – ponúkame ti štúdium v učebnom odbore

2 9 6 4  H   c u k r á r

Forma a dĺžka štúdia:

denné, trojročné štúdium

Stupeň vzdelania: 

stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou, absolvent získava výučný list.

Charakteristika odboru:

Učebný odbor pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností. Absloventi nájdu uplatnenie v špeciálnych cukrárskych výrobniach, pekárňach, hoteloch a podnikoch spoločného stravovania.

Pracovné uplatnenie:  Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v cukrárskej výrobe a v zariadeniach pekárenskej výroby, pri výrobe reštauračných múčnikov.

 

Nadväzujúce vzdelávanie:

Možnosť vzdelania sa v stupni ISCED 3A na získanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore spoločné stravovanie. Možnosť absolvovania odborného inovačného vzdelania v odbore, účasť na firemných tréningoch odborných zručností.

 

SkVP CUKRÁR 2021

%d blogerom sa páči toto: