2964 H cukrár

Učebný odbor (kód a názov):    2964 H cukrár

Forma a dĺžka štúdia:                 denné, trojročné štúdium

Stupeň vzdelania:                        stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou, absolvent získava výučný list.

Charakteristika odboru:

Učebný odbor pripravuje absolventa so všeobecno-vzdelávacím základom nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností. Absloventi nájdu uplatnenie v špeciálnych cukrárskych výrobniach, pekárňach, hoteloch a podnikoch spoločného stravovania.

Pracovné uplatnenie:

Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v cukrárskej výrobe a v zariadeniach pekárenskej výroby, pri výrobe reštauračných múčnikov.

Nadväzujúce vzdelávanie:

Možnosť vzdelania sa v stupni ISCED 3A na získanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore spoločné stravovanie. Možnosť absolvovania odborného inovačného vzdelania v odbore, účasť na firemných tréningoch odborných zručností.

%d blogerom sa páči toto: