Reštaurácia Mlyn

SIHOŤ CENTRUM, s.r.o.

Zelená alej 10381/7, 940 69 Nové Zámky

Tel: 0907 797 644,  mlyn.novezamky@azet.sk,   www.adventuregolfmlyn.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania:

Reštaurácia sa nachádza v príjemnom prostredí pri brehu mŕtveho ramena rieky Nitra, na mieste kde po stáročia stál vodný mlyn. Reštaurácia je otvorená od roku 2007 a má už vybudované dobré meno a stálu klientelu. Zameraná je na slovenskú a maďarskú kuchyňu, firemné, rodinné a detské akcie s možnosťou zahrať si na adventuregolfovom ihrisku, ktoré je súčasťou reštaurácie.

Odbory v duálnom vzdelávaní:

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

6489 H hostinský, hostinská

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

 HMOTNÉ ZABEZPEČENIE – osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE – Podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške: 1. ročník – 40 EUR 2. ročník – 60 EUR 3. ročník – 80 EUR Podnikové štipendium sa priznáva za podmienok dohodnutých v učebnej zmluve. Odmena za produktívnu prácu, ktorú žiak vyprodukuje počas štúdia: 1. ročník – od 1,380 do 2,759 EUR/hod. 2. ročník – od 1,380 do 2,759 EUR/hod. 3. ročník – od 1,380 do 2,759 EUR/hod.

BENEFITY – Stravovanie bezplatne počas dní praktickej prípravy u zamestnávateľa.

Uplatnenie absolventov v praxi:

V rámci duálneho vzdelávania ponúkame vyučiť sa v odboroch spoločného stravovania na našej prevádzke Reštaurácia Medzimlynie 9 v Nových Zámkoch a uplatniť sa u nás v profesii čašník, servírka, kuchár, hostinský, hostinská.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt:  Majiteľ Marián Rezníček, 0918 478 308

001-300x225