FIRSTIN spol s.r.o.

FIRSTIN spol s.r.o,

Krajná 115, 940 02 Nové Zámy,

Reštaurácia McDonald´s Bratislavská cesta Nitra,

OC Mlyny Nitra, Exi R1 Beladice

pripravovaná prevádzka McDonald´s v Nových Zámkoch

    Tel: +421 903 443 291,+421 908 605 811

     zoltan.vida@sk.mcd.com

    www.mcdonalds.sk

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Spoločnosť McDonald´s je s viac ako 37 000 pobočkami najväčším reťazcom reštaurácií na svete. Už dlhodobo patrí medzi najhodnotnejšie značky na svete a zároveň je aj dôležitým a zodpovedným zamestnávateľom. Spoločnosť na Slovensku v licencii prevádzkuje viac ako 30 prevádzok s rýchlim občerstvením. Za svoju dlhodobú a koncepčnú prácu so zamestnancami na stály úväzok, brigádnikmi popri štúdiu, alebo práci u iného zamestnávateľa, mamičkami na materskej dovolenke, seniormi či zdravotne znevýhodnenými osobami, získal v tomto roku 2020 ocenenie od spoločnosti PROFESIA: NAJ ZAMESTNÁVATEĽ v kategórii Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. V systéme duálneho vzdelávania spoločnosť poskytuje svojim žiakom prax v príprave rôznych typov jedál, nealkoholických nápojov alebo shake. Súčasťou prevádzky je aj Mc Café, v ktorej si žiaci nacvičujú prípravu a podávanie kvalitnej kávy pre hostí, prípravu a ponuku rôznych druhov koláčov a zákuskov. Kvalita, obsluha, čistota a pridaná hodnota sú zásady, ktoré tvoria jadro firemnej filozofie aj v oblasti vzdelávania.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní

Názov školy:

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická, Nitra                                                          

Učebné odbory: 6444 H čašník ,servírka, 6489 H hostinský, hostinská

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

–          hmotné zabezpečenie žiaka

–          istota zamestnanie po skončení školy

–          flexibilná príprava počas štúdia podľa požiadaviek trhu

–          podnikové štipendium

–          odmena za produktívnu prácu

–          strava zdarma počas práce na pracovisku praktického vyučovania

Uplatnenie absolventov v praxi: Priamo v reštaurácii McDonald´s, Bratislavská cesta Nitra, OC Mlyny Nitra, Exit R1 Beladice a prevádzka McDonald´s v Nových Zámkoch.

Možnosti kariérneho rastu v jednej z najúspešnejších spoločností na svete v systéme franchising.

Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Zoltán Vida, konateľ spoločnosti, 0903 443 291,  0908 605 811, zoltan.vida@sk.med.com