Krúžky

Krúžková činnosť

Záujmové vzdelávanie a mimoškolské aktivity majú za cieľ zabezpečiť pre deti a mládež zmysluplné využívanie voľného času a podmienky na rozvoj ich záujmov alebo talentu. V tomto školskom roku  sme na našej škole vstúpili do ďalšieho roka aplikácie vzdelávacích poukazov v systéme záujmového vzdelávania. Záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky, budú realizované v priebehu školského roka.

  Zoznam krúžkov v šk. roku 2023/2024 vyučujúci
1 Badmintonový krúžok Ing. Juríková T.
2 Barmanský krúžok Ing. Bolyová S.
3 Baristický krúžok Mgr. Vulganová E.
4 Carving fruit Mgr.Kozárová M.
5 Cestovný ruch a turistika Veresová M., MSc.
6 Čajový krúžok Mgr. Borzová K.
7 Darcovia krvi PaedDr. Danczi A.
8 Divadlo v ANJ PaedDr. Lajdová J.
9 Doučovanie z matematiky Mgr. Balážová E.
10 Environmentálny krúžok PaedDr. Danczi A.
11 Fitness a posilňovanie Mgr. Sáraz P.
12 Krúžok anglického jazyka Mgr. Korman M.
13 Krúžok nemeckého jazyka pre začiatočníkov Ing. Szokolová M.
14 Moderná gastronómia Mgr. Markovič V.
15 Počítačový krúžok PaedDr.Olvecký M.
16 Pivný somelier Mgr. Felvidékyová B.
17 Podnikateľský plán k maturitám Ing. Benková E.
18 Príprava dezertov Juhász S.
19 Príprava na maturitu zo SJL Mgr. Kovács K.
20 Somelierský krúžok Mgr. Felvidékyová B.
21 Spoznávajme región Ing. Benková E.
22 Stolnotenisový krúžok Mgr.Šimunek M.
23 Športový – futbal Mgr. Výbera J.
24 Tvorba marketingového plánu Ing. Takácsová H.
25 Účtujeme podvojne Ing. Mazanová Cs.
26 Výtvarný krúžok Mgr. Gazdíková R.