Krúžky

Na škole pôsobí množstvo záujmových krúžkov, v ktorých si žiaci môžu ďalej rozvíjať svoje zručnosti, schopnosti, či zmysluplne využiť svoj voľný čas