Krúžky

Krúžková činnosť

Záujmové vzdelávanie a mimoškolské aktivity majú za cieľ zabezpečiť pre deti a mládež zmysluplné využívanie voľného času a podmienky na rozvoj ich záujmov alebo talentu. V tomto školskom roku  sme na našej škole vstúpili do ďalšieho roka aplikácie vzdelávacích poukazov v systéme záujmového vzdelávania. Záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky, budú realizované v priebehu školského roka.

  Zoznam krúžkov v šk. roku 2022/2023  
     
1 „All Ten Fingers Ing. Hévízová V.
2 Badmintonový krúžok Ing. Juríková T.
3 Barmanský krúžok Ing. Bolyová S.
4 Baristický krúžok Mgr. Vulganová E.
5 Carving fruit Mgr.Kozárová M.
6. Cestovný ruch a turistika Veresová M., MSc.
7 Cičme pre zdravie Mgr. Kunyík N.
8 Darcovia krvi Ing. Patschová H.
9 Divadlo v ANJ PadDr. Lajdová J.
10 Čajový krúžok Mgr. Borzová K.
11 Doučovanie z matematiky Mgr. Poláková Ľ.
12 Enviromentálny krúžok Mgr. Balážová E.
13 Fotografický krúžok PaedDr.Olvecký M.
14 Krúžok anglického jazyka Mgr. Korman M.
15 Krúžok ochrany života a zdravia PaedDr. Danczi A.
16 Krúžok nemeckého jazyka pre začiatočníkov Ing. Szokolová M.
17 Florbalový krúžok Mgr. Sáraz P.
18 Pivný somelier Mgr. Felvidékyová B.
19 Podnikateľský plán k maturitám  Ing. Benková E.
20 Príprava na maturitu zo SJL Mgr. Kovács K.
21 Somelierský krúžok Mgr. Felvidékyová B.
22 Spoznávajme región Ing. Šipekyová J.
23 Stolnotenisový krúžok – dievčatá Ing. Ficzová H.
24 Stolnotenisový krúžok Mgr.Šimunek M.
25 Športový – futbal Mgr. Výbera J.
26 Tvorba marketingového plánu Ing. Takácsová H.
27 Účtujeme podvojne Ing. Mazanová Cs.
28 Výtvarný krúžok Mgr. Gazdíková R.

 

%d blogerom sa páči toto: