Krúžky

Krúžková činnosť

Záujmové vzdelávanie a mimoškolské aktivity majú za cieľ zabezpečiť pre deti a mládež zmysluplné využívanie voľného času a podmienky na rozvoj ich záujmov alebo talentu. V tomto školskom roku  sme na našej škole vstúpili do ďalšieho roka aplikácie vzdelávacích poukazov v systéme záujmového vzdelávania. Záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky, budú realizované v priebehu školského roka.

  Zoznam krúžkov v šk. roku 2022/2023  
     
1 „All Ten Fingers Ing. Hévízová V.
2 Badmintonový krúžok Ing. Juríková T.
3 Barmanský krúžok Ing. Bolyová S.
4 Baristický krúžok Mgr. Vulganová E.
5 Carving fruit Mgr.Kozárová M.
6. Cestovný ruch a turistika Veresová M., MSc.
7 Cičme pre zdravie Mgr. Kunyík N.
8 Darcovia krvi Ing. Patschová H.
9 Divadlo v ANJ PadDr. Lajdová J.
10 Čajový krúžok Mgr. Borzová K.
11 Doučovanie z matematiky Mgr. Poláková Ľ.
12 Enviromentálny krúžok Mgr. Balážová E.
13 Fotografický krúžok PaedDr.Olvecký M.
14 Krúžok anglického jazyka Mgr. Korman M.
15 Krúžok ochrany života a zdravia PaedDr. Danczi A.
16 Krúžok nemeckého jazyka pre začiatočníkov Ing. Szokolová M.
17 Florbalový krúžok Mgr. Sáraz P.
18 Pivný somelier Mgr. Felvidékyová B.
19 Podnikateľský plán k maturitám  Ing. Benková E.
20 Príprava na maturitu zo SJL Mgr. Kovács K.
21 Somelierský krúžok Mgr. Felvidékyová B.
22 Spoznávajme región Ing. Šipekyová J.
23 Stolnotenisový krúžok – dievčatá Ing. Ficzová H.
24 Stolnotenisový krúžok Mgr.Šimunek M.
25 Športový – futbal Mgr. Výbera J.
26 Tvorba marketingového plánu Ing. Takácsová H.
27 Účtujeme podvojne Ing. Mazanová Cs.
28

29

30

Výtvarný krúžok

Príprava dezertov

Moderná gastronómia

Mgr. Gazdíková R.

Bc. Silvester Juhász

Mgr. Vladimír Markovič

 

%d blogerom sa páči toto: