Krúžky

Na škole pôsobí množstvo záujmových krúžkov, v ktorých si žiaci môžu ďalej rozvíjať svoje zručnosti, schopnosti, či zmysluplne využiť svoj voľný čas

Názov krúžku Vyučujúci
1.  Barmanský krúžok I.  Ing. Bolyová S.
2.    Barmanský krúžok II.  Ing. Bolyová S.
 3.  Badmintonový krúžok  Ing. Juríková T.
4.  Baristický krúžok – začiatočníci Mgr. Vulganová E.
5.  Baristický krúžok – pokročilí Mgr. Vulganová E.
 6.  Carving fruit  Mgr.Kozárová M.
 7.  Divadlo v ANJ  Mgr. Lajdová J.
 8.  Darcovia krvi  Ing. Patschová H.
 9.  Doučovanie z matematiky Mgr. Balážová E.
 10.  Enviromentálny krúžok  Mgr. Balážová E.
11. Florbalový krúžok  Mgr. Sáraz P.
 12.  Fotografický krúžok  PaedDr. Ölvecký M.
13. Krúžok ochrany života a zdravia PaedDr. Danczi A.
 14.  Pivný somelier  Mgr. Felvidékyová B.
 15.  Podnikateľský plán k maturitám   Ing. Benková E.
16.  Somelierský krúžok Mgr. Felvidékyová B.
 17. Stolnotenisový krúžok   Mgr. Šimunek M.
 18. Športový krúžok – futbal  Mgr. Výbera J.
 19.  Spoznávajme región  Ing. Šipekyová J.
 20 Účtujeme podvojne  Ing. Mazanová Cs.
%d blogerom sa páči toto: