Ing. Róbert Sukola – SAS-Sukola

Ing. Róbert Sukola – SAS-Sukola

Prevádzka Reštaurácia SAS – Sukola,  

Novozámocká cesta 1315/23, Pribeta 946 55

tel.: 0903 705 444

sukola.r@gmail.com  

Charakteristika firmy v duálnom systéme vzdelávania: Reštaurácia spojená s barom pri čerpacej stanici v obci Pribeta na Južnom Slovensku ponúka žiakom možnosť vzdelávania v gastro odboroch, v prevádzke s tradičnou slovenskou a maďarskou kuchyňou, letnou terasou a možnosťou organizovania spoločenských akcií pod vedením skúsených inštruktorov.
Škola a vzdelávacie odbory, s ktorými firma uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní

Názov školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 940 52 Nové Zámky                                                                             

Učebné odbory: 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6489 H hostinský, hostinská

Benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania:

– stravovanie v čase praktického vyučovania

– pracovné oblečenie

– podnikové štipendium

– odmena za produktívnu prácu

Uplatnenie absolventov v praxi: Po ukončení štúdia – trvalý pracovný pomer v reštaurácii.
Kontaktná osoba firmy, tel. kontakt: Ing. Róbert Sukola, majiteľ, 0903 705 444, sukola.r@gmail.com