Vysvedčenia nám rozdával pán primátor

….ale nie náhodou. Bolo to preto, lebo naše šikovné žiačky z II. B triedy, odboru obchod a podnikanie, mali výborný nápad. V rámci svojej činnosti v študentskej firme počas hodín aplikovanej ekonómie pod vedením pani učiteľky Henriety Takácsovej vymysleli, že spolu s deťmi z autistického centra vyrobia kľúčenky, ktoré budú ponúkať darcom krvi a výťažok z predaja bude darovaný do tohto centra. Celú akciu plne podporoval pán primátora Otokar Klein, za čo touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Keďže odovzdávanie finančného daru sa konalo práve v deň odovzdávania vysvedčení, tak sme túto príležitosť využili a pán primátor odovzdal vysvedčenia celej triede. Všetkým úprimne ďakujeme!