Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Usmernenie ku koronavírusu

V súvislosti so šírením koronavírusu Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie pokynov usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedeného v prílohe. Ing. Miroslav Bohát, riaditeľ školy usmernenie_koronavirus

Kávová konferencia

Dňa 21.2.2020 sa v Trnave konala ,,Kávová konferencia“ ktorú zorganizoval Medzinárodný kávový inštitút. Účastníkom konferencie boli aj naše žiačky Laura Halászová z 2.A triedy a Sofia Baráthová z 2.B triedy spolu s majstrami odborného výcviku Mgr. Erikou Vulganovou a Mgr. Vladimírom Markovičom. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií, ktoré určite využijeme pri účasti na baristických súťažiach.

Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,       podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu,…
CelÁ sprÁva

Baileys Coffe CUP 2020

Dňa 14.2.2020 sme sa zúčastnili baristickej súťaže Baileys Coffe CUP 2020 vo Zvolene. Naše súťažiace boli Sofia Baráthová 2.B triedy a Laura Halászová  z 2.A triedy. Žiačky súťažili po prvýkrát. Cieľom účasti na súťaži bolo podporiť mladé talenty, ktoré sú zapálené pre súťaženie.  Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov. Súťaž pozostávala v príprave nápojov za súťažný čas 10 minút : 2…
CelÁ sprÁva

Lyžiarsky kurz

Lyžiarsky kurz sa pre malý počet prihlásených žiakov v tomto školskom roku neuskutoční.

Dňa 12. februára 2020 sa v Nitre konal XXX.ročník  krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Náš žiak IV.A triedy, Kristián Žáčik, sa v kategórii 2d umiestnil na peknom treťom mieste. Congratulations! Just go on with English 🙂

Kontraktačné dni v Šali

Dňa 13.02.2020 sme sa my, firma Pomocník na požičanie, zúčastnili na 11. ročníka kontraktačných dní v Šali. V kategórii “Najlepší slogan” sme sa umiestnili na 2.mieste. Okrem ocenení sme si odniesli nové skúsenosti a zážitky. Organizátorom aj profesorkám ďakujeme za príjemnú atmosféru a možnosť zúčastniť sa. Tešíme sa na ďalšie súťaže či podujatia! -napísali : Simona, Jozef a Lukáš

Banket 2.A a 2.B triedy

Dňa 12.2.2020 pripravili žiaci 2. ročníka odboru hotelová akadémia slávnostnú hostinu pre svojich rodičov. Žiaci v úlohe hostiteľov prezentovali svoje zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia na hodinách odborných predmetov, kurzoch a krúžkoch. Predviedli banketovú obsluhu so spoločnými nástupmi a odchodmi a poskytli hosťom kulinársky a vizuálny zážitok. Neskoré popoludnie začalo  krátkym kultúrnym programom a spoločným nástupom všetkých žiakov. Po príhovoroch…
CelÁ sprÁva