Novinky (pre obnovu stlačte F5)

LUKOSTRELKYŇA Z HOTELOVKY

Dvanásteho septembra v tomto roku bol krásny slnečný a trošku aj horúci deň. V jednom z mnohých nádherných lesíkov na Duchonke sa skrýva za kmeňom stromu atrapa srnky. Po chvíľke ticha vzduchom presviští šíp a bezpečne ju zasahuje. Bol vystrelený z luku CYNTHIE HÁZELMAYEROVEJ, ktorá sa práve stáva slovenskou šampiónkou. HOTELÁČKA VYNIKÁ V NETRADIČNOM ŠPORTE CYNTHIA HÁZELMAYEROVÁ pochádza z Hurbanova. Na našej škole študuje druhým rokom odbor hotelová…
CelÁ sprÁva

Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom

Tento rok sa Slovenský Červený kríž inšpiroval slovami piesne od Zuzany Smatanovej a vyzýva k darovaniu krvi. Študentská kvapka krvi tento rok začína 18. októbra a končí 19. novembra. Kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľudia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú naďalej odkázaní na dobrú…
CelÁ sprÁva

Tradičná gastronómia včera a dnes

Dňa 21.10.2021 sa konal na pôde našej školy tretí ročník tvorivých dielní pod názvom „Tradičná gastronómia včera a dnes“. Hlavnou myšlienkou podujatia bol dôraz na využitie mliečnych produktov v tradičnej gastronómii. V súvislosti s týmto projektom nám spríjemnili dopoludnie tri základné školy z Nových Zámkov, ktoré nás navštívili s cieľom nacvičiť si zručnosti v príprave tradičných jedál z mliečnych produktov so zameraním na využitie tradičnej slovenskej bryndze. Sprievodným…
CelÁ sprÁva

Srdce na správnom mieste

Dňa 24. 09. 2021 naši dobrovoľníci zapojili školu do dobročinnej zbierky na podporu pre slabozrakých a nevidiacich. Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí prispeli do zbierky.

Deň zdravej výživy – Zdravo proti pandémii

Je až zarážajúce, ako často a s láskou spomíname na naše detské časy, keď sme išli k babke do záhradky a odtrhli sme si jabĺčko zo stromu. Už sme veľkí a jabĺčka, ale aj iné ovocie už nevnímame iba ako symbol detstva, ale ako plnohodnotnú zdravú stravu. V dnešnej dobe „covidovej“ o to viac, že si uvedomujeme nevyhnutnosť zdravého stravovania. Každý rok sa na našej škole organizuje…
CelÁ sprÁva

Seminár  zameraný na zvyšovanie zdravotnej uvedomelosti.

Na našej škole býva už tradíciou, že sa pravidelne začiatkom školského roku koná odborná prednáška na tému prevencie onkologických chorôb.  Tak i tento rok sme dňa 17.9.2021 privítali na našej škole vzácnych hostí – pána primára doc. MUDr. Vladimíra Bellu, PhD. a doktorku PhDr. Eriku Zámečníkovú z mamologickej ambulancie Onkologického ústavu sv. Alžbety z Bratislavy. Prednášky spočívali v hodinovej teoretickej časti o zhubnom…
CelÁ sprÁva

HOTELOVKA JUNIOR FUTSAL CUP

Dňa 1. októbra 2021 sa v telocvični SOŠ HSaO Nové Zámky uskutočnil futsalový turnaj pre žiakov základných škol z Nových Zámkov. Pozvanie prijali športovci z ZŠ NÁBREŽNÁ, ZŠ DEVÍNSKA, ZŠ HRADNÁ, ZŠ MOSTNÁ. Vo finále po dramatickom priebehu zvíťazili chlapci z Devínskej nad súpermi z Nábrežnej v pomere 8:6. Najlepšími hráčmi turnaja HOTELOVKA JUNIOR FUTSAL CUP boli vyhlásení OLIVER CZUCZOR…
CelÁ sprÁva

Svetový čistiaci deň 2021 –  škola HOSNZ

Iniciatíva “World Cleanup Day” – Svetový čistiaci deň 2021 každý rok aktivizuje vyše 150 krajín a milióny dobrovoľníkov po celom svete v zbieraní odpadu v prírode, mestách a oceánoch. Študenti tried 4.B a 2.B SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch sa tento rok znova zapojili do iniciatívy „Upracme Slovensko 2021“ a vyčistili okolie školy a priľahlé ulice v meste Nové Zámky. Sme veľmi hrdí…
CelÁ sprÁva

Zodpovedne k prírode

Určite ste si všimli, že vám v triedach pribudli nové kontajnery na triedený odpad. Naša škola sa totiž zapojila do projektu Eko alarm, cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Nádoby sú farebne odlíšené – modrá je na papier, žltá na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad. Bližšie informácie nájdete na…
CelÁ sprÁva

Začiatok školského roka 2021/2022

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy! Vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022. Slávnostné otvorenie školského roka bude podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Žiaci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi priamo vo svojich triedach. 2. 9. 2021 o 8.00 h    II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F, III. A, III. B, III. C, III. D, III….
CelÁ sprÁva