Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Rýchle prsty

Po troch rokoch sa na našej škole znova uskutočnila súťaž v písaní na PC prezenčnou formou. Dňa 12. 12. 2022 si mohli talentovaní žiaci zmerať sily – rýchlosť v presnom písaní na počítači v kategóriach začiatočníci a pokročilí. Všetci pekne a rýchlo pracovali. Šiesti žiaci našej školy boli odmenení hodnotnými darčekmi. Gratulujeme výhercom! Kategória začiatočníci: 1. Sabina Astalošová 1C 457…
CelÁ sprÁva

PRIPOJTE SAAAA…….ZAČÍNAME……

Školské kolo jubilejného, 15. ročníka olympiády zo SJL, sme odštartovali 9.12.2022 presne o 9.00 hod. online testovaním. Naši študenti mali pred sebou 25 otázok, ktorých vyriešenie si vyžadovalo sústredenie, analytické myslenie, čítanie s porozumením aj vedomosti zo všetkých zložiek predmetu. Po krátkej prestávke „ olympionici“ pokračovali tvorbou/transformáciou textu na určenú tému. Po splnení tohto neľahkého zadania sa najlepší stretli v treťom…
CelÁ sprÁva

Školské kolo carving fruit

Ak vieme niečo, čo nevedia iní alebo dobre zvládame novú zručnosť, láka nás to porovnať sa v súťaži. Takúto možnosť malo  9. decembra 2022 na Slovenskej ulici 7 žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola súťaže vo vyrezávaní do ovocia a zeleniny – carving fruit. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. 2 žiaci začiatočníci súťažili s témou „Vianoce – Vianočný veniec“ a…
CelÁ sprÁva

Barista 2022

Barista je človek, ktorému namiesto krvi v žilách koluje káva. Káva sa stala preňho životným štýlom a do každej šálky, ktorú pripraví, vloží kúsok zo seba… Dňa 7.12. 2022 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v príprave kávy BARISTA 2022/2023. 11. ročníka súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov. Z toho boli 3 pokročilí žiaci a 9 začiatočníkov. Súťažiť neznamená len…
CelÁ sprÁva

Kritériá prijímacích skúšok 

V zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov RÚŠS Nitra, odboru školstva k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024, riaditeľ školy určil kritériá na…
CelÁ sprÁva

1. ročník celoškolskej súťaže ,,Mikulášska čižma 2022“

Každý rok sa 6. decembra tradične rozžiaria detské očká radosťou a prekvapením. Sviatok sv. Mikuláša patrí medzi najobľúbenejšie sviatky vôbec. Sviatok je obľúbený  najmä deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do okna a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie. Prišiel ten deň, ktorý značí, že Vianoce sú…
CelÁ sprÁva

Spolupráca s UKF

Dňa 29.11.2022 sa končiace ročníky odborov OaP, HA a žiaci 3. ročníka MRCR zúčastnili besedy, ktorú si pre nás pripravili vedúci katedry Ing. Norbert Beták, PhD a RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD z Katedry cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Prvá prezentácia bola o možnostiach štúdia v programe regionálny cestovný ruch. Ďalšia časť bola venovaná dobrodružnej ceste študentov…
CelÁ sprÁva

Olympiáda AJ pozná víťazov

Dňa 25.novembra 2022 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 14 študentov, ktorí boli zadelení do troch kategórií podľa ročníkov a počtu vyučovacích hodín v danom cudzom jazyku. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V písomnej časti boli úlohy na počúvanie  a čítanie s porozumením, ako aj úlohy na gramatiku a slovnú zásobu. V ústnej časti žiaci mali predviesť svoje vedomosti z praktického použitia…
CelÁ sprÁva

Baristiký kurz na našej škole

Tri dni plné kávy, zábavy a zručností. V dňoch 22., 23., 24. novembra 2022 sa na našej škole konal baristický kurz pod vedením zástupcu Školy baristu pána Stanislava Cibuľu a lektora kurzu pána Mareka Sviteka. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov hotelovej akadémie. Úspešným ukončením teoretickej a praktickej skúšky žiaci získali certifikát BARISTA JUNIOR platný i v zahraničí. Aj vďaka správnemu výberu stať sa…
CelÁ sprÁva

Medzinárodný veľtrh Cvičných firiem 2022, Gbeľany pri Žiline

V dňoch 17. – 19. októbra 2022 sme sa zúčastnili Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Gbeľanoch pri Žiline. Organizátorom veľtrhu bolo Slovenské centrum cvičných firiem. Súťaž sa konala v moderných priestoroch – KIA Vzdelávacie stredisko. Našu školu sme reprezentovali fiktívnou cestovnou kanceláriou SYZYGY, s. r. o., ktorá podniká od minulého školského roka. Predstavili sme činnosť a ponuku našej cestovnej kancelárie, obchodovali sme  s ostatnými…
CelÁ sprÁva