Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Postup do celoslovenského kola OĽP

Dňa 9.2.2023 sa uskutočnilo krajské kolo 25.ročníka Olympiády ľudských práv na Gymnáziu Vráble. Olympiády sa zúčastnilo 34 žiakov z celého regiónu. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Samuel Hromádka z 3.D. Samo sa umiestnil na 7.mieste a postúpil do celoslovenského finále. Dopoludnia súťažiaci  absolvovali test z oblasti ľudských a občianskych práv. Do popoludňajšieho finále postupovalo najlepších desať. V ňom finalisti pred päťčlennou komisiou prezentovali riešenie…
CelÁ sprÁva

Vianočný florbalový turnaj

Dňa 20.decembra sa v priestoroch našej telocvični konal Vianočný florbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa školy. Podujatia sa zúčastnilo 6 družstiev. Medzi chlapcami si víťazstvo vybojovalo družstvo MATURANTI pred tímom SYPAČI. Bronzové medaily si odnáša celok ČONKOVCI. Štvrté miesto obsadili KOMÉTY. V kategórii dievčat vyhralo družstvo FEFERÓNKY pred HANS teamom. Najlepšími hráčmi turnaja boli vyhodnotení Karolína Mochnáčová z 1.D, Dominik…
CelÁ sprÁva

Návšteva atómovej elektrárne v Mochcovciach

Dňa 19.12.2022 sme navštívili atómovú elektráreň, konkrétne vzdelávacie centrum ENERGOLAND. Počas exkurzie sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, zahrali sa rôzne hry a vypočítali sme si aj svoju uhlíkovú stopu, ktorú ako bežný občan za sebou nechávame každý deň. Vedeli ste, že pri prevádzke jadrových elektrárni sa nad ich chladiacimi vežami vznáša iba vodný aerosól a do atmosféry nevypúšťajú žiadne…
CelÁ sprÁva

Slávnostná recepcia pre rodičov

Žiaci 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia pripravili 14. decembra 2022 pre svojich rodičov veľký gastronomický sviatok – usporiadali slávnostnú recepciu. Úlohou žiakov bolo nadviazať na teoretické vedomosti a preukázať praktické zručnosti pri príprave rôznych lákavých pokrmov a nápojov,  ako aj pri ukážkach odborných zručností, ktorými potešili svojich najbližších. V príjemnej atmosfére mali aj  rodičia možnosť zoznámiť sa navzájom, ale…
CelÁ sprÁva

Vzácna návšteva na našej škole

Dňa 13. decembra 2022 sa v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici konalo jedno výnimočné podujatie. Navštívil nás výnimočný človek. Maroš Kudlík je rodákom z Komárna. Ako štrnásťročnému mu bola diagnostikovaná pomerne agresívna forma rakoviny. Tá zasiahla mäkké tkanivo dolnej pravej končatiny. Nasledovala amputácia predkolenia. Eufóriu z návratu do bežného života predbehla recidíva choroby. Druhá amputácia zobrala vtedy sedemnásťročnému Marošovi komplet pravú nohu….
CelÁ sprÁva

Rýchle prsty

Po troch rokoch sa na našej škole znova uskutočnila súťaž v písaní na PC prezenčnou formou. Dňa 12. 12. 2022 si mohli talentovaní žiaci zmerať sily – rýchlosť v presnom písaní na počítači v kategóriach začiatočníci a pokročilí. Všetci pekne a rýchlo pracovali. Šiesti žiaci našej školy boli odmenení hodnotnými darčekmi. Gratulujeme výhercom! Kategória začiatočníci: 1. Sabina Astalošová 1C 457…
CelÁ sprÁva

PRIPOJTE SAAAA…….ZAČÍNAME……

Školské kolo jubilejného, 15. ročníka olympiády zo SJL, sme odštartovali 9.12.2022 presne o 9.00 hod. online testovaním. Naši študenti mali pred sebou 25 otázok, ktorých vyriešenie si vyžadovalo sústredenie, analytické myslenie, čítanie s porozumením aj vedomosti zo všetkých zložiek predmetu. Po krátkej prestávke „ olympionici“ pokračovali tvorbou/transformáciou textu na určenú tému. Po splnení tohto neľahkého zadania sa najlepší stretli v treťom…
CelÁ sprÁva

Školské kolo carving fruit

Ak vieme niečo, čo nevedia iní alebo dobre zvládame novú zručnosť, láka nás to porovnať sa v súťaži. Takúto možnosť malo  9. decembra 2022 na Slovenskej ulici 7 žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola súťaže vo vyrezávaní do ovocia a zeleniny – carving fruit. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. 2 žiaci začiatočníci súťažili s témou „Vianoce – Vianočný veniec“ a…
CelÁ sprÁva

Barista 2022

Barista je človek, ktorému namiesto krvi v žilách koluje káva. Káva sa stala preňho životným štýlom a do každej šálky, ktorú pripraví, vloží kúsok zo seba… Dňa 7.12. 2022 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v príprave kávy BARISTA 2022/2023. 11. ročníka súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov. Z toho boli 3 pokročilí žiaci a 9 začiatočníkov. Súťažiť neznamená len…
CelÁ sprÁva

Kritériá prijímacích skúšok 

V zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov RÚŠS Nitra, odboru školstva k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024, riaditeľ školy určil kritériá na…
CelÁ sprÁva