Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii ZS, AS: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Pokyny pre skúšku prehľadnej podobe: https://www.minedu.sk/data/att/16159.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16158.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16173.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16156.pdf  

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii MS: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Pokyny pre maturantov v prehľadnej podobe: https://www.minedu.sk/data/att/16149.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16148.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16173.pdf https://www.minedu.sk/data/att/16146.pdf

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.4.2020 pre stredné školy

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania podmienok, ktoré sú určené Opatrením Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.4.2020 pre stredné školy. Na základe prijatého opatrenia MŠVVaŠ SR…
CelÁ sprÁva

Webová stránka učímenadiaľku.sk

Dobrý deň, v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť…
CelÁ sprÁva

Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020 – počas prerušenia vyučovania od 16. marca 2020 do 27. marca 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo dňa 12.3.2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.  Nakoľko vznikali nejasnosti okolo pracovno-právnych vzťahov zamestnancov škôl (pedagogických a nepedagogických) počas prerušenia vyučovania, vydalo ministerstvo Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020. Je zverejnené na webovom…
CelÁ sprÁva

OZNAM

Oznamujeme, že dňa 13. 03. 2020 (piatok) riaditeľ školy vyhlásil riaditeľské voľno z technických príčin. V zmysle nariadenia Vlády SR budú povinne od pondelka 16. 03. 2020 zatvorené všetky školy a školské zariadenia po dobu min. 14 dní., t.j do piatku 27.3. 2020. Maturitné skúšky sa pre zatvorenie všetkých škôl na Slovensku na minimálne dva týždne posunú. Maturitné skúšky sa…
CelÁ sprÁva

Naši „Experti“ a „Top Experti“

Každý školský rok netrpezlivo čakáme výsledky a diplomy celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert-geniality show. Táto súťaž je v mnohom unikátna: Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. Každá téma je potom samostatne vyhodnotená titulom EXPERT (1. – 10. miesto), pričom súťažiaci s najvyšším počtom bodov z oboch tém získavajú titul TOP EXPERT (1. – 100. miesto). Žiaci si mali vybrať dve z…
CelÁ sprÁva

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru

 

6323 K hotelová akadémia.

Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021.

Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.