Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Barista Junior 2019 – školské kolo

     Samotná príprava kávy a jej pitie je rituál, vďaka ktorému akoby sa čas zastavil. Jej vôňa a chuť vnáša do ľudí pokoj. Príprava kávy alebo kávového nápoja priamo pred zrakom hosťa a podľa jeho želania nie je bežná udalosť, ale kulinársky zážitok.      Tú pravú kávu s jej skutočným čarom sa snažili pripraviť naši mladí baristi. Dňa 21. 2.2019 sa na našej škole…
Read more

Venujte 2 % z dane našej škole,

     podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu, ale budú poukázané Vami určenej konkrétnej…
Read more

Hviezdoslavov Kubín

23. januára sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese umeleckej poézie a prózy. Najstaršia a najznámejšia  súťaž v prednese  nesie meno najvýznamnejšieho realistického básnika. V školskom kole sme si vypočuli 3 recitátorov v kategórii próza a v poézii súťažili 7 žiaci.      Výkony našich recitátorov hodnotila odborná  porota, ktorá po krátkom zhodnotení priebehu súťaže vyhlásila tieto výsledky: Próza1. miesto:…
Read more

Celoslovenská súťaž EXPERT – Geniality show

Dňa 29.11.2018 sa na Slovensku uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Tento rok sa do nej zapojilo 12 455 súťažiacich z 560 škôl z celého Slovenska. Súťaž podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať. Z našej školy sa do súťaže  zapojilo 23 žiakov. Žiaci si v súťaži vybrali 2 témy z ponúknutých šiestich…
Read more

Slávnostná recepcia pre rodičov

Slávnostná recepcia pre rodičov študentov 3. ročníka hotelovej akadémie 12. 12. 2018. Čo je to vlastne Recepcia? Je to druh slávnostnej hostiny pri rôznych príležitostiach. Od banketu sa odlišuje tým, že je voľný výber jedál, hostia sa voľne pohybujú po miestnosti, a  je to ideálna príležitosť na nadväzovanie spoločenských kontaktov. Viete si predstaviť lepšiu príležitosť na oslavu ako Vianoce? Sviatok, na…
Read more

Počas Mikulášskej palacinky sme upiekli 612 palaciniek

Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa –  povedali si zástupcovia 14 triednych kolektívov, ktorí sa v tento deň zapojili do 3. ročníka celoškolskej súťaže v pečení palaciniek. Už od rána sa za pomoci odborných učiteliek chystalo palacinkové cesto tak, aby ho každé družstvo malo rovnaké množstvo. Po úvodnom otvorení súťaže sa všetci presunuli do školských kuchyniek, kde sa snažili piecť tie…
Read more

Skills Slovakia – Gastro Junior – METRO CUP

Medzi najvýznamnejšie porovnanie zručností mladých kuchárov patrí  súťaž Skills Slovakia – Gastro Junior – METRO CUP v kategórii kuchár. 8. ročníksemifinálového kola postupovej súťaže hotelových akadémií a stredných odborných škôl sa konalo 4. decembra2018 v priestoroch našej školy. Organizátorom a hlavným odborným garantom súťaže bol Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave  pod záštitou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…
Read more

DAB Nitra – Zaľúbený Shakespeare

Máme radi divadlo. Hurá !!! Aj tento rok sme boli v Nitre na divadelnom predstavení. Tentokrát to bola hra Zaľúbený Shakespeare. Dej divadelnej adaptácie je založený na skutočnom a slávnom filme – Zamilovaný Shakespeare (Shakespeare In Love), z roku 1998. Príbeh sa odohráva v roku 1593, kde William Shakespeare stojí ešte len na prahu svojej slávy a práve v čase, keď sa…
Read more

Pohotovosť, vedomosti , kreativita, aj umenie hovoriť a písať

Priateľskými rozhovormi, dobrou náladou a miernym napätím sa v našej škole začal 28. november. V učebni č. 17 na Zdravotníckej ulici si 30 šikovných študentov prišlo zmerať svoje sily v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Aj 11. ročník  súťaže tvorili 3 časti: test zameraný na čítanie s porozumením a vedomosti zo slovenského jazyka, literatúry a slohu transformácia textu podľa zadanej témy a žánra príprava a prednes ústneho prejavu…
Read more

Školské kolo carving fruit

Ak vieme niečo, čo nevedia iní alebo dobre zvládame novú zručnosť, láka nás to porovnať sa v súťaži. Takúto možnosť malo  28.11.2018 v učebni č. 76   12 študentov, ktorí sa zúčastnili školského kolo súťaže vo vyrezávaní do ovocia a zeleniny – carving fruit. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. 6 začiatočníkov súťažili  s témou „Vianočný adventný veniec alebo Vianočný stromček“ a 6 pokročilých carvingistov súťažilo s témou…
Read more