Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Svetový čistiaci deň 2021

Milí študenti, pozývame Vás zapojiť sa do aktivity pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa 2021. Naša škola sa v nasledujúcich dňoch v mesiaci september zapája do medzinárodnej iniciatívy, ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie. Ak sa ti nehnusí zdvihnúť cudziu PET fľašu z chodníka a si ochotný/á vymeniť pár hodín svojho voľného času za čistejšie okolie, tak neváhaj…
CelÁ sprÁva

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné…
CelÁ sprÁva

Pravidelná starostlivosť o stromčeky

Ani v posledných dňoch pred prázdninami sme sa nezabudli na ovocné stromčeky, o ktoré sa staráme v rámci projektu SADOVO. Vykonali sme pravidelnú starostlivosť, popolievali. Veríme, že našim stromčekom sa bude dariť aj v horúcich letných dňoch.

Baristi pri významnej udalosti

25. 6. sa v Komjaticiach konali Komjatické hody, v rámci ktorých slávnostne odhaľovali pamätník „Trianon 100 + 1 rok“. Veľká udalosť sa konala za účasti významných predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrneho života, ako napr. bývalý prezident Ivan Gašparovič, predseda parlamentu Boris Kollár a i. Tí ocenili kvalitne pripravenú kávu a profesionalitu našich baristov.   SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNÍKA TRIANON – 100+1…
CelÁ sprÁva

POĎ HRAŤ PING PONG

Sú to síce slová z pesničky pre deti od slávneho slovenského speváka Petra Nagya, ale aj slogan jedného veľmi pekného športového projektu pod názvom „Svetový deň stolného tenisu“. Jeden z mnohých dielikov tejto nevšednej mozaiky udalostí sa konal aj v priestoroch telocvične SOŠ HSaO Nové Zámky dňa 25. júna 2021. Pod záštitou Mgr. Marcela Šimuneka si prišiel ping-pong zahrať tucet študentov….
CelÁ sprÁva

EXPERT GENIALITY SHOW 2020/2021

Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala  dňa 13. 05. 2021. Súťaž podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať. Našu školu reprezentovalo 20 žiakov, ktorí si tento rok mohli vybrať zo 6 súťažných tém:…
CelÁ sprÁva

Olympiáda z účtovníctva 2021

10. júna  2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z účtovníctva. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov 2. – 4. ročníka, ktorí riešili rôzne praktické účtovné prípady v podvojnom účtovníctve, napr. vystavovali účtovné doklady, predkontovali, počítali mzdu, DPH, daň z príjmov, a i. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín – začiatočníci (žiaci triedy II.B študijného odboru OaP a žiaci…
CelÁ sprÁva

OZNAM O VOĽNÝCH MIESTACH V ĎALŠOM TERMÍNE

Oznamujeme Vám, že voľné miesta máme do 5-ročného študijného odboru 6323 K hotelová akadémia. Prihlášky môžete zaslať do 18. 06. 2021. Termín prijímacích skúšok je 22. 06. 2021 (utorok) z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a anglický jazyk.

Bohu dušu a mne dukáty

31. mája sme v škole znova prežili niekoľko momentov z našej minulosti. Šermiarsko – divadelná skupina Via historica nám predviedla 45 – minútovú cestu slovanskou históriou. Žrec-šaman nás vzal do doby avarských vpádov, Samovej ríše, na Veľkú Moravu, kedy sme začali používať prvý slovanský jazyk a slovanské písmo. Nasledovalo obdobie Uhorského štátu, vpád Turkov, až po Jánošíka … Bola to…
CelÁ sprÁva

Ochrana životného prostredia na HOSNZ

Ochrana životného prostredia a aktivity zamerané na obnovu zdrojov sú každoročnou témou Dňa Zeme aj na našej škole. Tento rok sme tiež nezaháľali a vysadili sme okrasné kvetiny, vyčistili záhony a tešili sa krásnej zmene v areáli školy. Študenti II.C a I.E vlastnou prácou, iniciatívou znova dokázali, že im životné prostredie a okolie školy nie je ľahostajné. Dúfame, že sme…
CelÁ sprÁva