Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Svetový deň stolného tenisu

Dňa 4. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnil Svetový deň stolného tenisu. Podujatie bolo propagáciou tohto pekného športu medzi mladými ľuďmi. Žiaci sa formou prednášky oboznámili s historickým vývinom stolného tenisu. Odohrali turnaj o Majstra školy. Vzácnym hosťom podujatia bol pán Mgr. Marcel Filaga -extraligový hráč, poslanec NSK, absolvent našej školy. Ten žiakom pútavo porozprával o svojej hráčskej kariére. …
Read more

Vitis tropheé 2019

Naše šikovné somelierky – Tamara Farkašová, žiačka 4.A triedy a Renáta Nozdrovická, žiačka 2.A triedy, sa zúčastnili somelierskej súťaže Vitis Tropheé 2019.  Tieto žiačky, potvrdili že na našej škole je „silná základňa“ kvalitných somelierov!!! …Ako to už býva tradíciou – znovu sme boli vo finále! Našim žiačkam gratuľujeme a ďakujeme !

TOP BARMAN ŠKOLY 2019

Definitívne k nám zavítala slnečná jar, tak prečo by sme si  ju nevychutnali s pestrofarebným koktailom v ruke? Práve s týmto cieľom sa stretli členovia krúžku „ Mladého barmana“ v stredu 3.apríla 2019 v kongresovej sále našej školy a zorganizovali školskú barmanskú súťaž TOP BARMAN 2019. Tejto divácky atraktívnej  súťaže sa zúčastnilo 16 talentovaných žiakov našej školy. Barmani sa usilovne pripravovali a trénovali so šejkrom v ruke v priebehu…
Read more

Beseda 1E a 1C s bývalou pani policajtkou

Dňa 1.apríla 2019 nám pán zástupca a pani profesorka Slameková zorganizovali besedu s bývalou pani policajtkou – teraz preventistkou (MÚ Nové Zámky) Mgr.Krochtovou Jarmilou. Pripravila si prezentáciu o drogách a alkohole. Pani preventistka nám povedala o tom, ako dopadli narkomani a alkoholici, aj o tom, ako pracovala na Ľudovítove s ľudmi, ktorí boli závislí na veľmi silných drogách, ako napríklad…
Read more

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Riaditeľ školy, v systéme duálneho vzdelávania spolu so zamestnávateľom po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania do jednotlivých študijných a učebných…
Read more

Xpert v umení čapovať 2019

V dňoch 25. a 26. marca 2019 sa konal na pôde našej Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu 3. ročník celoslovenskej súťaže  „Xpert v umení čapovať – 2019 – majstrovstvá Slovenska – juniorov“. Hlavným partnerom a odborným garantom súťaže bola spoločnosť  Heineken Slovensko, a.s. Súťaže sa zúčastnilo 20 súťažiacich z 10 stredných  odborných škôl z celého Slovenska. Súťažiť k nám prišli žiaci z Vysokých Tatier, Rimavskej Soboty,…
Read more

11. ročník Majstrovstiev  Slovenska v príprave kávy

V dňoch 19. a 20. marca 2019 sa konal v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici už 11. ročník Majstrovstiev  Slovenska v príprave kávy. Organizátorom súťaže Barista Junior 2019 bola naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu. Súťaže sa zúčastnilo 15 súťažiacich z 9 stredných škôl z celého Slovenska. Súťažiť k nám prišli žiaci zo stredných odborných škôl…
Read more

Majstrovstvá okresu Nové Zámky vo volejbale

Dňa 14 . marca 2019 sme na našej škole usporiadali Majstrovstvá okresu Nové Zámky vo volejbale žiačok stredných škôl. Naše žiačky po peknom bojovnom výkone obsadili druhé miesto. Reprezentovali :Sofia Janicseková, Vivien Jávorková, Vanesa Ryšavá, Sofia Prochaczkova, Barbara Bujdáková, Diana Hatalová. .. Ďakujeme za vzornu reprezentáciu školy

Valentínska kvapka krvi

Milí študenti,   určite viete, že 14.február je sv. Valentína  –  sviatok zamilovaných. Láska má však širší rozmer, je aj o darovaní, o pomoci iným. Národná transfúzna služba každoročne v tomto období vyhlasuje akciu Valentínska kvapka krvi, ktorá trvá niekoľko týždňov – tento rok sa končí 21.marca 2019.Dňa 6.marca sa 18 študentov našej školy zúčastnilo   spomínanej darcovskej akcie, aby podporili túto…
Read more