Kurz Carvingu

Naši žiaci majú skutočný záujem o gastronómiu a chcú byť naozaj dobrými odborníkmi vo svojej profesii, preto sa čoraz viac zaujímajú aj o jej súčasť – Carving fruit.

Dňa 25.03.2024 sa konal na našej škole kurz Carvingu. Žiak z I.E triedy Maroš Mesíček si skúsil po prvý krát pracovať z thajskými nožmi ako i dlátkami a získal absolventskú listinu ako začiatočník. Žiaci z III.A a II.A si svoju zručnosť zlepšovali vyrezávaním do melónov, pričom zase získali nové skúsenosti v carvingu.

Základné znalosti zo sveta vyrezávania, vytvárania krásnych a nápaditých tvarov im priblížil PaedDr. Ronald Póda, DiS. Motiváciou účastníkov kurzu bolo pre všetkých nadobudnutie nových zručností a získanie absolventskej listiny, ktorú dostali po jeho ukončení.

Žiaci sa naučili pracovať so špeciálnymi dlátkami a nožmi a vyrezávať nádherné tvary z ovocia a zeleniny, ktoré si odniesli domov, aby nimi potešili aj svojich rodičov.

Nadobudnuté zručnosti si  budeme zdokonaľovať na pravidelných krúžkoch carvingu.

Mgr. Marta Kozárová