Veľvyslanec Slovinska na našej škole

Dňa 22. 05. 2024 sme na pôde SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky privítali veľvyslanca Slovinskej republiky Stanislava Raščana.

Úvodné stretnutie s vedením školy bolo zamerané na možnosť absolvovania odborného výcviku našich žiakov v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch a reštauráciách v meste Radenci a boli prediskutované  viaceré možnosti kooperácie s miestnou strednou odbornou školou zameranou na hotelierstvo a turizmus. Následne sa uskutočnila prehliadka školy a pracovísk odborného výcviku a v žiackom centre Mladosť mali možnosť naši žiaci  preukázať svoje zručnosti v príprave pokrmov a obsluhe.

Pán veľvyslanec zdôraznil dôležitosť spolupráce stredných škôl, ktoré sú ideálnou možnosťou na zdokonaľovanie sa v profesii, vedú žiakov k samostatnosti a zodpovednosti v cudzej krajine, k spoznávaniu inej kultúry, gastronómie a k rozvíjaniu komunikácie v anglickom jazyku.